Viimaste aastatega on populaarsust kogumas kodus kokkamine ja küpsetamine ning seejärel hea ja parema müümine sotsiaalmeedias. Enne teenuse osutamist tuleb kodukokkadel end aga toidukäitlejana ka registreerida.

Protsess võib alguses tunduda hirmuäratavalt pikk ja keerukas, kuid tegelikult möödub see sujuvamalt, kui arvata oskate ning abi leiab selles valdkonnas ka siit, kodukülast.
Kõigepealt tuleb aga selgeks teha, millistel eesmärkidel eramus toidupoolist valmistatakse. Kui eesmärgiks on toidu valmistamine otse tarbijale, kes tuleb toidule ise järele, tarbib selle kohapeal või tarnitakse toit otse tarbijale, piisab vaid teavitusest Veterinaar- ja Toiduametile (VTA). Kui ettevõtja soovib tegeleda eramus loomset päritolu toidu käitlemisega ning selle turuleviimisega ehk müümisega teisele ettevõttele, kes omakorda müüb toitu edasi, peab ta enne tegevuse alustamist taotlema tegevusluba Veterinaar- ja Toiduametilt. See tähendab, et kui toitu ei müüda otse tarbijale, on vajalik tegevusluba.

Eraelamu on toidu käitlemise mõistes elukohana ja/või oma tarbeks kasutatav ehitis või ruum, mida kasutatakse lisaks regulaarselt ka toidu valmistamise kohana ja seal valmistatud toitu soovitakse turustada.
Vastutus käideldava toidu ning käitlemise nõuetekohasuse eest on ainuüksi toidu käitlejal.

Toidu tellijad peaksid alati anne veenduma, et kodukoka pakutava toidu kvaliteet on usaldusväärne, kontrollides, kas vastav isik on teavitatud käitlejate nimekirjas või mitte. Seda saab teha, küsides ettevõtte nime ning seejärel VTA veebilehelt kontrollida, kas ettevõte on endast teavitanud ja millega tal on õigus tegeleda.
Käesoleva aasta augustikuus võtsid viimsilased lahkelt vastu uue toidukoha Viimsi Poke Bowl. Firma asutaja Mariann Hütt leiab nii kodu kui ka muude kohustuste kõrvalt aega, et pakkuda viimsilastele maitsvaid ja tervislikke Poke Bowl kausse, koduseid toite lõuna- ja õhtusöögiks, kooke ning muid peolauatooteid.

Mariann rääkis oma tegemistest ning sellest, miks on oluline, et tegevus oleks ametlik, innustades ka kõiki teisi isehakanud kodukokkasid oma tegevusest teada andma.

Poke Bowl ehk Poke kausid. Autor: Anne-Mari Visnapuu
Poke Bowl ehk Poke kausid. Autor: Anne-Mari Visnapuu

Räägi Viimsi Poke Bowlist!

Viimsi Poke Bowli idee on pakkuda viimsilastele tervislikku toitu. Kuna ma ise õpin toitumisnõustajaks ja edasi toitumisterapeudiks, siis tervislik toit on mul kogu aeg hinges. Mul on kolm last ning minu jaoks on oluline, et saaksin pakkuda neile vaid parimat, mis võimalik. Tihtipeale ei olegi ainult teadmatus põhjus, miks inimesed pistavad suhu toiduaineid või tooteid, mida ei peaks. Väga paljudel on lihtsalt nii kiire, et nad ei jõua iga päev valmistada endale ja oma perele puhtast toorainest kolme põhitoidukorda ja kaht vahepala. Siis tulebki appi “Viimsi Tervis” – minu kaudu saab tellida tervisest pakatavaid Poke Bowle ehk Poke kausse. Kausid võimaldavad toituda mitmekesiselt ja tervislikult.

Milline on olnud tarbijate tagasiside?

Hetkel tundub, et minu hobi kattub Viimsi piirkonna nõudluspunktiga. Kliente on palju ning iga päev kirjutatakse mulle, kas täna ikka süüa valmistan ning mida saab. Kausi fänne on tohutu hulk ning inimesed tulevad niisamagi ukse taha, et rääkida juttu, kiita ja toetada. Olen saanud ka sadu kirju, kus tunnustatakse mind sellise ettevõtmise eest. Muidu on eestlane kiitusega väga kitsi, aga see inimeste arv on tohutu, kui palju positiivset tagasisidet olen toidu kohta saanud. Kiidetakse, kui maitsev kõik oli, kui tore ettevõtmine see on. Imestatakse, et lapsed, kes muidu midagi ei söö, sõid minu toitu isuga. See teeb nii rõõmsaks ja innustab veel rohkem tegutsema ja klientidele parimat pakkuma. Selles mõttes on väga hästi läinud, esimese päevaga tuli juba Facebooki lehele Viimsi Tervis – esimene Poke Bowl Viimsis 500 jälgijat.

“Ka tarbija peab endale teadvustama, kust ja kellelt ta ostab ning kas toit on tervisele ohutu.”

Miks on oluline kodukokkadel end toidukäitlejana arvele võtta?

Kõik kodukokad peaksid end ametlikult registreerima, et tagada tarbijale ohutu toit. Kuna põhieesmärgiks on ohutu toidu tagamine tarbijale ja võtta selleks kasutusele kõikvõimalikud meetmed, siis enesekontrolliplaani luues ja VTA-le teavitust tehes saab toidukäitleja tagada, et on läbinud kõik vajalikud protsessid ja on teadlik ohtudest, mis võivad ette tulla, ning oskab neid vältida. Ka tarbija peab endale teadvustama, kust ja kellelt ta ostab ning kas toit on tervisele ohutu. Soovitan tarbijatel teha ostud usaldusväärsetelt kauplejatelt.

Oled teavitanud enda tegevusest VTA-d. Millised on sinu õigused?

Minu põhikäitlemisvaldkond on “eraelamus toidu valmistamine”. Müün toitu eraisikutele või ettevõtjatele, kes selle kohe ära tarbivad. See tähendab otse tarbijale müüki, mitte teisele ettevõtjale, kes seda edasi turustab. Kui mul oleks soov müüa teisele ettevõtjale edasi (nt kohvikule), siis oleks mul selleks tarvis tegevusluba. Seega, kui müüd tarbijale kaasa või kohapeal tarbimiseks, piisab vaid teavitusest.

Mis on enesekontrolliplaani roll?

Enesekontrolliplaani roll on tagada ohutu toit. Protsess, mille abil koostada enesekontrolliplaan, et kõik vajalikud sammud ohutu toidu tagamiseks oleks kontrollitud, on HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point – e.k ohtude analüüs ja kriitiliste kontrollpunktide ohjamine). See aitab üle vaadata, kuidas toitu käitlete, ja tutvustab toiminguid, millele peate käitlemise käigus enam tähelepanu pöörama, et tagada toidu ohutus. 

Mida tuleb ette enesekontrolliplaani koostamisel?

Alustuseks asendiplaanid, ruumide plaanid ja puhastusplaanid – need võib täitsa vabas vormis teha. Põhiline, et kõik reaalselt ka toimiks nii nagu enesekontrolliplaani kirja on pandud. Joonised võib ise joonlauaga tõmmata, ei pea professionaalse programmiga tehtud olema. Põhimõtteliselt kujutab plaan seda, kus miski asub. Asendiplaani tuleb näiteks kirja panna, kus on jäätmed, veevarustus, seadmed ning kus pestakse käsi. Puhastusplaani tuleb kirja panna, milliseid puhastus- ja desinfitseerimisvahendeid kasutatakse, kui suurtes kogustes, kui tihti ning kes nende eest vastutab.

Seejärel toidu valmistamisega seotud etapid – toidu varumine/hankimine/vastuvõtmine/jälgitavus, säilitamine, valmistamine ja käitlemine (tootekirjeldus, toidu tehniline kirjeldus, tehnoloogiline skeem ja lühikirjeldus).
Veel on tarvis läbida toiduhügieeni koolitus. Kõige mõistlikum oleks läbida 24 tunni koolitus, sest sellest piisab nii-öelda eluks ajaks ning rohkem ei peaks seda kordama. Mina hetkel toimetan üksi, aga kellel on veel töötajaid, siis neid oleks samuti tarvis koolitada ning nad peaksid tegema tutvust enesekontrolliplaaniga. Lisaks peab igal töötajal olema tervisetõend (kopsuröntgeni ja bakteriaalse proov).

Laboratoorsed uuringud, nii vee- kui ka pinnaproovid saab mugavalt tellida Terviseameti kesklaborist – tullakse kohale ja võetakse proovid.

Kas viid toidu oma transpordiga kohale?

Ka selle jaoks on omad reeglid. Kui eritemperatuuri vajavat toitu (nt salat) veetakse oma autoga, siis toitu transporditakse külmaahela katkematuse tagamiseks näiteks külmaelementidega termoskastis. Mul on olemas vajalikud külmakastid, mis on plastikust ja puhastatavad. Külmaelemendid sisse ning tagades katkematu temperatuuri kuni kliendini, tohin toidu ka ise, oma transpordiga kohale toimetada. Tuleb aga meeles pidada, et ise transportida tohib vaid siis, kui vastava transpordivahendi info ning puhastusplaan on lisatud enesekontrolliplaani. Tulevikus, kui pisike saab lastehoidu ja saan regulaarselt toitu valmistada, siis saan sõlmida lepingud ka kullerfirmadega, et kliendid saaksid mugavalt toidu endale sobivasse kohta tellida. Hetkel valmistan enamasti toitu üle nädala, kui abikaasa on töölt vaba, või siis igal vabal hetkel.

Kui kellelegi tundus protsess hirmuäratav, siis milliseid soovitusi annad?

Pool tegevusest teatamise ülesannetest on kindlasti väga elementaarsed ja lihtsad, aga ülejäänud poolega saab näiteks aidata meie oma Viimsi Äritares asuv Greenclean OÜ või teised sarnased ettevõtted. See tasub end kindlasti ära. Enesekontrolliplaani koostamine on ühekordne projekt, edasi tuleb lihtsalt selle järgi toimetada. Eesmärk on ikkagi toiduohutuse kindlustamine, hiljem kellelegi tervisekahjustuse tekitamine või trahvide maksmine ei tule odavam. Eesti on nii väike, et üht- või teistviisi tuleb ebaseaduslik tegevus välja ning mõistlik on ikkagi ametlikult asju ajada.

  • Eraelamus toiduvalmistajal tuleb oma tegevusest teavitada Veterinaar- ja Toiduametit. Ametit saab hõlpsalt teavitada maaeluministeeriumi kliendiportaali kaudu. Või saates taotluse Veterinaar- ja Toiduameti Harjumaa keskuse e-mailile.
  • Teavitatud eramus toidu käitlejate nimekiri on leitav VTA kodulehel.