Praeguses ajahetkes on meile kõigile kindlasti vägagi hästi mõistetav, mis on reeglite, erinevate käskude või keeldude olemus. Sest nende toel oleme ühiskonnana vastu seisnud viirusele, mida kangesti tahaks liigitada vääramatuks jõuks. Õnneks aga on ka sellele vääramatule jõule võimalik vastu seista ja ehk isegi sellest võitu saada. Iseküsimus on ainult, kuidas.

Loomulikult esmapilgul näib parima lahendusena võimalikult paljude sotsiaalsete piirangute seadmine. Ja oleme näinud ka oma ühiskonnas nende tõhusust, kuid pikemas ajalises vaates, kui inimesed väsivad reeglitele allumisest, kaob reeglite tegelik tõhusus. Loodetavasti suudame enne seda hetke aga vastase võita ja eesmärgi saavutada.

Hirm on üks väga suur jõud, mis paneb inimest tegutsema ja vajadusel ka alluma. Nii kõneldakse erinevatest religioonidest rääkides, et üldjoontes tegelevad kõik religioonid inimeste surmahirmu leevendamise ja vähendamisega. Et seeläbi anda inimesele julgust proovida ja katsetada, anda indu leida uusi võimalusi ja lahendusi nii, et ei teeks endale ja teistele kahju. Sellest on suuresti välja kasvanud tänaseks päevaks kõik see, mida nimetame teaduseks. Ehk siis püüe võimalikult palju välja selgitada, miks midagi maailmas toimub, ning sellest tulenevalt vähendada kõiki hirme, mida põhjustab teadmatus. On ju ainus võimalus vaenlasele tulemuslikult vastu seista siis, kui me tunneme vaenlast hästi ja teame, mis on tema nõrgad kohad.

Piiblis kõneldakse palju käskudest ja keeldudest ehk siis erinevatest reeglitest, mis on olnud inimestele saatjaks kogu inimkonna ajaloo vältel, seda muidugi eelkõige vanas testamendis, sest uus testament kõneleb tegelikult vaid ühestainsast käsust, käsust armastada. Nii näemegi, et selles kristlaste pühakirjas on koos tegelikult kaks vägagi erinevat poolust.

Kahest poolusest saab kokku tervik ja kui need erinevad lähenemisnurgad kõrvuti panna, siis jõuamegi pealkirjas tõstatatud mõtteni. Käskude ja keeldude kaudu on võimalik mingil määral elimineerida hirme ja neile on teatud aeg võimalik inimesi allutada, kuid ühel hetkel inimene väsib. Nii väsis vana testamendi rahvas käskudest, mille nad olid Jumalalt saanud, ja tulemuseks oligi liikumine hukatuse suunas.

Käskude ja keeldude eesmärk ei ole ju aga mitte kunagi hukatuse suunas liikumine, eesmärk on ikka hukatusest võimalikult paljusid päästa. Seega siinkohal näemegi, et ülla eesmärgi saavutamiseks võib ühel ajahetkel jääda väheks kõikidest reeglitest, kui inimene ei võta neid enam isiklikult, sest hakkab neist mööda hiilima. Ego tungib esile ja ühine jääb tagaplaanile. Siinkohal tulebki mängu armastus. Armastus, mida võiks selles kontekstis nimetada ehk ülimaks heaks.

Seda ülimat head peab inimene kandma oma südames, et see saaks võrsuda ja kasvada, et see saaks rohkeneda. Ja kui see rohkeneb inimeses, siis kasvab tema arusaamine, milleks miski on vajalik, ja taipamine reeglite olemusest. Nii võibki olla ühel ajahetkel seis, kus tegelikult reegleid ei olegi enam vaja, sest selle ülima hea poole püüdlev inimene arvestab teistega, hoolib ja hoiab keskkonda, kus toimetab, ning lisaks kõigele peab lugu kõikidest nendest võimalustest, mida oma elus kohtab. On kõige eest tänulik!

Ülla eesmärgini jõudmiseks ongi kaks võimalust – on võimalik kehtestada reeglid või teise võimalusena õpetada inimesi armastama. Kristlus on juba 2000 aastat tegelenud selle teise võimaluse realiseerimisega, kuid suurimaks takistuseks armastuse võidulepääsuks on kujunenud see esimene võimalus, mille lembusest ei suuda inimene kuidagi lahti lasta.

Nii olemegi praegu hetkes, kus väga paljude inimeste mõttes on küsimus, kuidas edasi. Isegi siis, kui tõesti suudame viiruse võita, jääb küsimus õhku, sest see seisak majanduses ja muuski elus on nii mõneski asjas meile kätte näidanud kitsaskohti, mida tavapärase möllu keskel me tähele ei ole pannud. Praegu on hetk teha muudatusi!

Ehk just nüüd ongi see aeg, kus ülla eesmärgi saavutamiseks tuleb järk-järgult kõrvale jätta meil erinevaid reegleid, et õppida enam armastama? Sest kui me inimestena õpime üha enam armastama, siis saab meile selgeks see, et parim võimalik tegutsemisviis ülla eesmärgi saavutamiseks on armastada. Reeglid ehk on näidanud meile kätte küll õige suuna, kuid edasine on juba meie eneste südametunnistuse ja erinevate tundmiste töö, mis aitavad meil õiget suunda hoida.

Värskelt istutatud taimgi alguses vajab tuge, kuid hiljem kasvab oluliselt võimsamaks, kui tugi kunagi olnud on. Kasvagu nii ka meie võime armastada oluliselt suuremaks käskudest ja keeldudest, mis õige suuna meile kätte on andnud.