Siseministeerium juhib tähelepanu, et valimiste teabelehtede saatmisega seoses ilmnes, et paljudel adressaatidel puuduvad postkastid. Võimalusel võiks selle paigaldada.

Lisaks erinevatele teabelehtedele saadetakse postiaadressile muud vajalikku ametlikku posti ning postkasti puudumisel ei jõua need kohale. Samuti jäävad ilma postkastita saamata võimalikud isiklikud kirjad ja saadetised.

Omniva.ee soovitab postkasti paigaldamisel jälgida, et sellele oleks tagatud aastaringne ligipääs ja et tee postkastini ning postkasti alune oleks vaba takistustest. Kindlasti peab postkast olema juurdepääsetav hoolimata kellaajast.

Oluline on, et postkast oleks korralikult tähistatud, sest tähistamata postkast teeb keeruliseks kirjakandja töö. Eramaja puhul peaks postkastil olema märgitud tänava nimi ja maja number, korteri puhul ka korteri number. Talu puhul tuleks postkastile märkida talu nimi.