Selgunud on Viimsi valla teise, 2021. aasta kaasava eelarve ideed, mis jõuavad 1.–30. novembril  toimuvale rahvahääletusele. Hindamiskomisjoni otsusel sai järgmisse vooru 19 ideed. Ideid esitletakse viimsilastele valla kodulehel ja sotsiaalmeedias. Samuti 28. oktoobril Viimsi ViVa Virtuaalklubi Facebook Live´is, kus esitajad tutvustavad oma ideid.

Laekunud ideede hulgas on erinevaid ettepanekuid, aga enim soovivad viimsilased juurde vaba aja veetmise ja sportimise võimalusi. Näiteks soovitakse Viimsisse madalseiklusradasid, mis pakuvad lastele aktiivseid tegevusi värskes õhus. Viimastel aastatel populaarsust kogunud talipsuplusega seonduvalt on ühe ideena pakutud välja Viimsi talisupluskeskuse loomine. Üks huvitavamaid ideid on kellatorni, mis näitaks muuhulgas ka Viimsi elanike arvu, rajamine Viimsi keskusesse.

Kaasava eelarve ideede rahvahääletus algab 1. novembril kell 00.00 ja lõpeb 30. novembril kell 23.59, mille järel antakse kohe teada tulemused. Hääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Viimsi vallas. Iga hääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme endale meelepärase idee poolt.

Hääletada saab elektrooniliselt infosüsteemis Volis, kus tuleb end identifitseerida ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-ID-ga. Hääletada saab ka Viimsi raamatukogus, kasutades infotöötaja abi. Esitada tuleb isikut tõendav dokument. Raamatukogu on avatud E–R k 10–20, L–P k 10–16.

Kõikide kaasava eelarve ideedega saab tutvuda Viimsi valla kodulehel ja infosüsteemis Volis.

Lisainfo: volikogu kantselei juhataja, kaasava eelarve projektijuht Liina Mugu, tel 5373 7275, kaasaveelarve@viimsivv.ee

Ideed, mis pääsesid rahvahääletusele

1. Alevike üldkoosolekute, vanemate (Viimsi, Haabneeme) valimiste läbiviimise korraldamine. Alevike vanemate valimine ja vastava teavituskampaania korraldamine Viimsi ja Haabneeme elanikele.

2. Amortiseerunud tenniseväljaku renoveerimine Randveres

Väljakut saaksid kasutada nii Randvere kooli õpilased kui ka kõik ülejäänud vallaelanikud.

3. Arhitektuurikonkurss ooperimaja Miiduranna sadamasse

Idee korraldada arhitektuurikonkurss võimalikule uuele ooperimajale Miiduranna sadamas. See oleks Euroopas ainulaadne ooperimaja koos oma jahisadamaga. Tänu oma sadamale oleks see uus ooperimaja korraga nii Tallinnale kui ka Helsingile.

*Selle idee ellu viimine eeldab sadamaomaniku luba.

4. Haabneeme sanglepiku ja Viimsi kooli madalseiklusrajad

Idee ehitada Viimsisse madalseiklusrajad, mis pakuvad lastele aktiivseid tegevusi värskes õhus ja pärismaailmas. Samuti arendavad need füüsilist võimekust, koordinatsiooni, tasakaalutunnetust ja ajutööd. Madalseiklusrajad on kõigile tasuta kasutamiseks. Oleme välja valinud kaks asukohta, kus Viimsi valla lapsed seiklusradadest kõige enam kasu saaksid: Haabneeme ranna sanglepik ja Viimsi kooli hoov.

5. Kellatorn Viimsi keskusesse

Rajada kellatorn, mis näitab kellaaega ja hetke temperatuuri neljast küljest. Kellatornil on veel üks eripära, mida pole kusagil nähtud – see näitab Viimsi elanike arvu. Kellatorni disaini lahenduseks kuulutada väja avalik konkurss.

6. Mõisaparki Johan Laidoneri teele LED-valgustuse rajamine ning olemasolevate valgustite vahetus Mõisapargis

Rajada Mõisapargis Johan Laidoneri teel valgustus. Valgustuse rajamine on oluline ka kogukonna turvalisuse huvides, kuna Mõisaparki kasutab väga palju inimesi.

7. Prügikastide paigaldus Randvere – Tädu – Tiitsu tee piirkonda

Ettepanek paigaldada laialdasel kogukonna ja puhkajate poolt kasutatavatele teelõikudele kaheksa prügikasti, mis aitaksid kaasa metsaaluste prügistamise lõpetamisele. Praegu korjavad kogukonna liikmed mitu korda aastas metsaalust prügi, kuna prügikaste lihtsalt ei ole.

8. Püünsi kooli väliõppeklass

Rajada väliõppeklass, kus oleks võimalik läbi viia erinevaid ainetunde ja huviringe ning korraldada üritusi.

9. Rataste remondipunktid

Remondipunkt aitaks vähemalt mugavamalt remonditöökotta jõudmiseks ajutiselt rehvi uuesti rõhku täis pumbata. Remondipunktis saab ka ratta üle vaadata ja töökorda seda. Erinevate võtmetega saab teha pisiremonti. Remondipunktide loomine toetab keskkonnasõbralikku liikumisviisi.

10. Reinu tee skatepark

Rajada Viimsi poolsaare põhjapoolses osas elavatele lastele ja noortele koht populaarse rula ja tõukeratta harrastusega tegelemiseks.

11. Soosepa raba loodusõpperada

Täiendada Pärnamäe külas asuvat Soosepa raba loodusrada informatiivsete õppematerjalidega. Projekt oleks suureks abiks õpetajatele ja kogukonnale loodusväärtuste tundma õppimiseks.

12. Tammneeme sadama süvendamine

Tammneeme sadama süvendamine võimaldab jätkata avalikus ruumis asuva puhkeala korrastamist Tammneeme rannas ning otsustavalt kogukonda kaasata. Eesmärgiks on pakkuda aadressil Mereääre tee 11 viimsilastele vaba aja veetmiseks turvaline merelepääs.

13. Tädu raja pikendus Randvere koolini

Rajada liikumisrada ja valgustus, et Randvere kooli juurest saaks ka pimedamatel aastaaegadel turvaliselt Tädu terviserajale. Sama liikumisrada saaks aktiivselt kasutada nii Randvere kool kui kogu piirkonna liikumisharrastajad.

14. Uus lemmikpaik – park kaunite topiaaridega

Topiaaride abil saab elanikele luua uue kauni meelispaiga, kus veeta oma vaba aega. Topiaaride taustal saavad inimesed teha põnevaid pilte, mida laadida üles oma sotsiaalkontodel, see annab linnale täiendava võimaluse reklaamiks.

15. Viimsi talisupluskeskus

Idee on rajada Viimsisse talisupluskeskus, kus kõik talisuplusest huvitatud viimsilased saaksid oma kodukohas mugavalt huviala harrastada.

16. Skulptuur Valter Külveti mälestuseks

Paigaldada Viimsi raamatukokku Valter Külveti mälestuseks skulptuur või muu austust ja mälestust vääriv objekt.

17. Viimsi pumptrack

Idee rajada pumptracki rada. Rajal saab sõita jalgrattaga, rulluiskude, tõuksiga. Saab korralikult oma füüsist treenida. See hoiab noored spordirajal, eemal nutiseadmetest.

18. Viimsi aleviku jõulinnaku rajamine

Rajada aleviku keskele veehoidla piirkonda jõulinnak, analoog Haabneemega.

19. Viimsi aleviku tenniseseina rajamine

Viimsi aleviku tenniseseina rajamine. Koht, kus igal vabal hetkel saab värskes õhus iseseisvalt tennist harrastada.

Rohkem infot kaasava eelarve kohta: www.viimsivald.ee/kaasav-eelarve-2021