Juubilarid Viimsi vallas

98

Paula Metsma

95

Laine Reha

94

Vaike Kallas
Margarita Balandjuk
Hans-Peter Laamann
Evi Kelder

93

Maria Kaalma
Ljuba Keskküla

92

Maimu-Irene Tallinn

91

Ilme Tuuksam
Kuno Orgmets
Harri-Voldemar Kallaspoolik

85

Elviira Veeorg
Ants Taklai
Helju Kivi
Froleida Avdonina
Malle Oopkaup

80

Vassili Urb
Viia Reimo
Ille Adamson
Väino Kivilo
Henn Noor

75

Aasa Asper

Liia Ütsi
Thea Rist
Avo Rõõmus
Tiia Kallas
Malle Kaska
Kaja Arumäe

Leili Kivisikk

70

Toomas Drell
Heljo Variksoo
Rene Veige
Evgeny Uroslov
Hille Parts
Maria Tsuvahhina
Lii Luige
Hanno Puust
Leena Kosk
Heli Metsamäe

Jaan Brikker
Mati Aaloe
Lempi Noodapere
Konstantin Sinkel
Ain Koitla
Ain Alliksoo
Lilian Uibo
Matti Timmermann
Gennadi Pehterev
Toomas Meressoo
Aime Krupkin
Arni Piilberg