Joonmeedia on Randveres elavate Siiri Taimla-Rannala ja Tanel Rannala poolt loodud ettevõtmine. Joonmeedia pakub visuaalseid lahendusi ja muudab sündmused meeldejäävamaks ning huvitavamaks.

Kaua olete Joonmeediaga tegelenud?
Oleme Joonmeediaga tegelenud 10 aastat. Alustasime 2009. aastal koos Tanel Rannalaga seminaridel ja konverentsidel olulisema info ülesjoonistamist. See oli hullult põnev aeg. Avastasime visualiseerimise seda praktiseerides. Üks esimesi üritusi, kuhu joonistama läksime, oli näiteks euro tulekul Eestisse rahandusministeeriumis. Kui olime visualiseerimisega juba mõnda aega tegelenud, mõistsime visualiseerimistehnikate koolitusi-töötubasid korraldades, et midagi taolist tehakse ka mujal maailmas ning sündmuse visuaalse kokkuvõtte ingliskeelsed nimetused on graphic recording või graphic facilitation. Teadmine, et visuaalne hõlbustamine toimib laialdaselt ja “meid on veel”, andis lisaks hoogu.

Kas ja kus olete seda õppinud?
Lõpetasin Eesti Kunstiakadeemias vabade kunstide teaduskonnas joonistamise magistrantuuri. Visualiseerimist, visuaalse kokkuvõtte tegemist õppisime tegemise käigus.
 
Kuidas Joonmeedia tekkis?
10 aastat tagasi, kui Tanel Rannalaga Joonmeediaga alustasime, oli Joonmeedia pigem kunstiprojekt. Valisime välja põnevamad konverentsid-seminarid-üritused, kus visualiseerisime huvitavamad ideed pilte ja teksti kombineerides väikestele post-it paberitele, ja tegime neist piltidest näitusi, videoklippe, blogipostitusi. Jagasime oma joonistusi ka sündmuste korraldajatega, kes jagasid neid omakorda osalejatele. Peagi taipasime, et meie “sündmuse meeldejäävamaks ja huvitavamaks joonistamine” loob suurt lisaväärtust nii sündmuse korraldajatele kui ka osalejatele, kelle jaoks muutis see käsitletud sisu n-ö järelvaadatavaks. See omamoodi visuaalne protokollimine arenes mängulisest kritseldamisest suureformaadiliseks sündmuse talletamiseks. Samuti hakkasime erinevaid teisi visuaalseid lahendusi kombineerima. Näiteks loome infograafilisi animeeritud selgitavaid infovideoid, kujundame käsiraamatuid, loome protsesse või nähtusi selgitavaid infograafikuid ja illustratsioone, pildistame, filmime, korraldame visualiseerimise töötubasid jne. 

Digital youth Joonmeedia Siiri Taimla-Rannala
Digital youth Joonmeedia Siiri Taimla-Rannala

Milliseid põnevaid sündmusi olete kajastanud?
Olen üles joonistanud tohutult palju põnevaid, harivaid, ühiskonna eri probleeme käsitlevaid üritusi. Enamus Joonmeedia visualiseeritud konverentse-seminare tegelevad ühiskonnas aktuaalsete teemadega haridusvaldkonnas (nii formaalses kui ka mitteformaalses), sotsiaal- ja kultuurivaldkonnas. Palju olen visualiseerimas käinud ka teistes Euroopa riikides – Belgias, Prantsusmaal, Türgis, Kreekas, Slovakkias, Inglismaal, Poolas, Lätis, Soomes, Bosnia ja Hertsegoviinas. Kui mõnda sündmust välja tuua, siis näiteks Eurocities ehk erinevate Euroopa linnade parimate kultuurikogemuste jagamise üritus Helsingis ja Espoos. Üks suurimaid üritusi, kus olen visualiseerinud, oli EYE2016 (European Youth Event) 7500 osalejaga Euroopa Parlamendi ees ja sees.

“Peagi taipasime, et meie “sündmuse meeldejäävamaks ja huvitavamaks joonistamine” loob suurt lisaväärtust nii sündmuse korraldajatele kui ka osalejatele, kelle jaoks muutis see käsitletud sisu n-ö järelvaadatavaks.”

Üks Joonmeedia suuremaid projekte, milles oleme osalenud, on Eesti Rahva Muuseumi tegelussaali loodud massiivne Eesti ja maailma ajalugu paralleelselt käsitlev infograafiliste piltide seeria, kus on sadade piltide abil visuaalselt näha, kuidas oleme ca 12 000 aasta jooksul jõudnud tänapäeva.
 
Kas on ka mõni nn unistuste sündmus, mida tahaksite kajastada?
Ahvatlev küsimus. Sooviksin visualiseerijana kohal olla igal ühiskonna suurimate väljakutsete või siis inspireerivamate ideede jagamise üritusel. Ted X-il elavas esitluses sõnavõttude visualiseerimine võiks olla üheks väljakutseks, mida tahaks meeldejäävamaks-huvitavamaks luua.
 
Kas on ka mõni sündmus, mida keeldute kajastamast? Kui jah, siis miks?
Jah, n-ö patuettevõtete või inimeste nõrkusi ja teadmatust ära kasutavaid tegijaid me valime mitte toetada, sest see läheks meie väärtustega risti. Nt alkoholimüüjate, hasartmängu- vm sõltuvuste soosijate ja asutuste eesmärke ei soovi me toetada. Sõltuvusteemasid visualiseerime pigem vaatepunktist, kuidas neist vabaneda. Näiteks oleme Tervise Arengu Instituudiga koostöös loonud animatsioonide sarja, mis selgitab alkoholi kahjulikke mõjusid ja seotud müüte. Vt näiteks aju ja alkohol ning alkomüütide klippe Joonmeedia Youtube’i kanalist.

Kuidas saab teiega kontakti?
Oleme internetis hästi leitavad Joonmeedia märksõna kaudu või Siiri Taimla nime alt. Kasutame Facebooki oma tehtud tööde logiraamatuna. Ja kodulehed on meil ka: JOONMEEDIA ja SIIRI TAIMLA .

Foto: Joonmeedia
Foto: Joonmeedia