Viimsi vallas on registreeritud ligemale 5000 äriühingut ja füüsilisest isikust ettevõtjat. Täpset statistikat pole sel teemal tehtud, kuid tõenäoliselt on see Eesti üks kõrgemaid näitajaid elaniku kohta. Olgu tegemist suure või väikse äriga, on numbri taga peituv sõnum selgemast selgem – viimsilased on väga ettevõtlikud inimesed. 

Selle looga teeme algust artiklite sarjaga, kus tutvustame mitte ainult meie koduvalda registreeritud, vaid siin ka igapäevaselt tegutsevaid ettevõtteid ning nende taga seisvaid tublisid inimesi. Meil ei ole kindlaid kriteeriume ettevõtte käibe suuruse, tegevusvaldkonna või töötajate arvu osas, mille alusel valime, kellest juttu teha. Piltlikult öeldes väärib tutvustamist nii suur vabrik kui ka tubli ühemeheettevõttena tegutsev korstnapühkija, kellel mõlemal on oluline roll ja mõju kogukonnas.

Kiirelt arenev ettevõte

Ajal, mil koroonaviirus on kõikjal meie ümber ning kohanemine uutmoodi elukorralduse ja piirangutega paratamatus, on suurt tähelepanu saanud isikukaitsevahendite ning desoainete tootjad. Üheks selliseks ettevõtteks on ka Püünsi külas 2003. aastast tegutseva rahvusvahelise ravimikontserni Interchemie werken De Adelaar Eesti haru. Oma toodangut rohkem kui pooltesse maailma riikidesse eksportiva ning laia sortimenti põhiliselt veterinaarravimeid valmistava tehase nimetamine üksnes desoaine tootjaks on muidugi eksitav. Kuid kevadel tehtud julged otsused suurendada just käte ja pindade desinfitseerimiseks mõeldud toodete mahtusid ja sortimenti on toonud kaasa ettevõtte ülikiire arengu.

„Kui aasta alguses valitses paanika ja kaubaks läks piltlikult kõik, mis natukenegi piirituse järgi lõhnas, siis nüüd otsitakse kvaliteeti. Farmaatsiatehasena kasutame ainult kõige kvaliteetsemat piiritust, mis vastab nii ravimi- kui ka toiduainetööstuse nõuetele. Meie kogemus ravimite valmistamisel ja ülipuhas tooraine on võimaldanud ettevõttel võita selliseid nõudlikke turge nagu Saksamaa, Rootsi ja Soome. Igal riigil on omad spetsiifilised nõudmised ja meie tugevuseks on suur paindlikkus eri koostisega desoaineid toota,“ räägib Interhemie Viimsi tehase juht Marco Uuetalu ning laob oma jutu kinnituseks lauale tosin erinevat käte desinfitseerimiseks mõeldud segu.

Ka tipptasemel laboris ei saa läbi ilma vana hea katseklaasita
Ka tipptasemel laboris ei saa läbi ilma vana hea katseklaasita

Töökorraldus on paindlik

Desoainete tootmiseks on tehas lisanud õhtuse tootmisvahetuse. Konjunktuuri arvestades on tegemist piisavalt kasumliku äriga, sest kiirelt kasvav ettevõte ületas oma 2019. aasta käibemahu juba tänavu septembri alguseks. 

„Võiksime hoogu veelgi juurde anda, kuid nagu paljudel teistelgi tööstusettevõtetel, on ka meil küsimuseks, kust leida häid töötajaid. Tootmise kuvand ei ole kuigi populaarne ja see mõjutab meid kõvasti. Oleme näinud paindliku töökorralduse loomisega kõvasti vaeva – saame pakkuda oma inimestele just neile sobivat tööaega, vahetustega tööd ning rakendust ka nädalavahetuse päevadel,“ loetleb Uuetalu erinevaid viise inimestele tööl käimise võimalikult mugavaks tegemisel.

Ettevõttes töötavad oma ala parimad keemikud, analüütikud, mikrobioloogid, müügilubade spetsialistid, operaatorid, pakkijad, insenerid ja automaatikud. Interchemie 135 töötajast elab suurem osa inimesi Tallinnas ja lähiümbruse valdades ning nende jaoks on ettevõte spetsiaalsed bussid liikuma pannud. 

„Mul oleks ainult rõõm, kui rohkem Viimsi inimesi meil töötamise vastu huvi tunneks. Kodulähedane töökoht võib paljudel juhtudel säästa igal päeval kokku mitu tundi, mis muidu kulub Viimsist Tallinnasse ja tagasi sõitmisele. Tulge meile vaatama ning võib-olla on teie uus töökoht just siinsamas Viimsis,“ kutsub Marco Uuetalu tööd otsivaid viimsilasi tehase vastu huvi üles näitama. 

Varakevadise ajaga võrreldes on töötute arv koroonakriisi mõjul Viimsis suurenenud ligi kaks korda. Novembri alguse seisuga on töötukassas end arvele võtnud 742 Viimsis elavat inimest. Viiruse mõjud majandusele ilmnevad viibega, mistõttu võib eeldada, et tööd otsivate inimeste arv võib pikemaks ajaks praegusele kõrgele tasemele jääda.

Kvaliteet on esmane

Tehases ringkäiku tehes tutvustab Marco Uuetalu tipptasemel seadmeid nüüdisaegsete ravimite valmistamiseks. Nii saame vaid läbi paksu klaasi kiigata ruumi, mille puhtusastmele kehtivad üliranged nõudmised ja kuhu tohivad siseneda vaid üksikud töötajad, kes kannavad eririideid ja on läbinud põhjaliku desinfitseerimise. See kõik käib ravimitööstuse reeglitega kaasas ning on täpselt reglementeeritud. 

Steriilne ruum ravimi komponentide segamiseks

„Kvaliteet on meie jaoks esmane. Euroopa ravimitööstusel on maailmas hea kuvand, mis võimaldab meil oma toodangut mõnevõrra kallimalt turustada. Sellise taseme hoidmiseks tuleb aga kogu aeg investeerida nii masinatesse kui ka inimestesse. Näiteks süstitavate ravimite tootmiseks kasutatav vesi peab olema ülipuhas. Vee puhtuse ja kvaliteedi hindamisel on üheks mõõdikuks juhtivus, mida mõõdetakse mikrosiimensites sentimeetri kohta kindlal temperatuuril. Joogivee nõude vastav näitaja on 2500 µS/cm. Viimsi kraanivee vastav näitaja oli käesoleval nädalal 915 µS/cm. Meie suudame puhastada vett tasemeni, et selle juhtivus on 1,3 µS/cm,“ toob Uuetalu näiteks. 

Veterinaarravimite ja -toodete valmistamisele spetsialiseerunud Interchemie toodangu hulka kuuluvad steriilsed ravimid, suukaudsed lahused, söödalisandite vedelvormid, hooldus- ja tervisetooted ning pesu- ja desoained. Tehase suurtest mahtudest annab ettekujutuse fakt, et pelgalt kaheksa tunniga suudetakse toota ettevõtte toodete nomenklatuuri kuuluvate ravimite hulk, millest jaguks kogu Eesti põllumajandussektorile terveks aastaks. Lisaks tootmise poolele on tehasel ka veerandsaja inimesega professionaalsed analüütilise keemia- ja mikrobioloogia laborid, kus igapäevaselt teostatakse vajalikke kvaliteedianalüüse ja arendatakse uusi tooteid.

Viimsis oma tegevust alustanud ettevõte on tänaseks laiendanud tegevust Maardusse, kus asuvad ladu ja pakkimisliinid. Kasvavate mahtude ning uute toodete valmistamiseks plaanitakse lähiaastatel veelgi suuremaid tehasehooneid Tallinnasse Suur-Sõjamäe piirkonda. 

„Viimsi on meile jätkuvalt Eesti haru peakontoriks ning selleks ta ka jääb. Soovime senisest aktiivsemalt osa võtta kogukonna algatustest ning häid ettevõtmisi jõudu mööda toetada,“ lausub Marco Uuetalu.

Interchemie tehase juht Marco Uuetalu ja vallavanem Illar Lemetti
Interchemie tehase juht Marco Uuetalu ja vallavanem Illar Lemetti

VALLAVANEM ILLAR LEMETTI KOMMNETAAR

Tänan Marco Uuetalu tehase tutvustamise eest! Rääkisime ettevõtte arengust käesoleval aastal, tulevikuplaanidest ja töistest muredest, milledest mõnede lahendamisele saab ehk ka vald kaasa aidata. Tore oli kuulda, et otsitakse uusi töötajaid ja neid soovitakse leida just vallaelanike seast. Kui töölesoovijaid leidub, siis aitaks see vähendada töötute arvu ja positiivseid aspekte oleks teisigi – näiteks väheneks hommikune liikluskoormus Viimsi ja pealinna vahel.

Interchemie areng on olnud kiire ja väärib tunnustust. Viimsi mõistes on Interchemie tehas suur tööandja ja iseenesestmõistetavalt on valla huvides, et neil läheks hästi. Ettevõtte arengutempo ongi olnud väga kiire ja kuna valla territooriumil uut sobivat ala leitud ei ole, siis oli nii viimane kui on ka kavandatav laienemine toimumas väljaspool meie omavalitsust. Ühelt poolt on sellest muidugi kahju, aga kui peakontor jääb Viimsisse, siis ehk võib selles näha ka Viimsile sobivat arengusuunda – juhtimine, arendustegevus, tootearendus ja väiksemamahuline tootmine sobivad siia väga hästi.