Head viimsilased!

Augustikuu on kätte jõudnud, aga suvi ei ole veel läbi saanud – endiselt on meil võimalus nautida ilusat ilma ja koguda jõudu eesseisvaks sügiseks ning talveks. Head tervist ja jõudu läheb meil kõigil kindlasti tarvis.

Käesolevat suve jäävad meenutama mitmed Viimsi Vabaõhumuuseumis toimunud sündmused: kontserdid, teatrietendused, rannarahva festival ja palju muud toredat, aga samuti kogukonna eestvedamisel korraldatud Viimsi kohvikute päevad, erinevad üritused saartel ning mujalgi Viimsis. Pärast eriolukorda on see kõik olnud väga oodatud.

Koroonaviirusest põhjustatud eriolukord on küll lõppenud, aga selle mõju majandussektorile paraku jätkub. Ka paljude viimsilaste sissetulekud on seetõttu vähenenud ja tuntakse suuremat muret toimetuleku pärast. Seetõttu on oluline, et suudaksime vähendada erinevaid väljaminekuid. Heameel on tõdeda, et käesoleva aasta jooksul on läbiviidud hangetele tulemusel vähenenud või vähenemas kulutused toitlustamisele lasteaedades ja jäätmekäitlusele ning ka veearved saavad olema senisest madalamad.

Vallavalitsus jälgib ja analüüsib olukorda ning on vastavalt vajadusele valmis suurendama olemasolevate toetusmeetmete mahtu ja kaaluma ka täiendavaid abimeetmeid. Loodame siiski, et isegi uue haiguspuhangu korral ei rakendata riigi poolt selliseid meetmeid, mis takistaksid oluliselt majanduse toimimist ja majanduslik olukord jätkab paranemist. Loomulikult aga tuleb ohu suurenemisel rakendada maksimaalselt meetmeid, mis aitaksid hoida riskigruppi kuuluvate inimeste tervist.

Viimsi vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonnal on olemas jätkuv valmisolek rakendada abimeetmeid juhul, kui uus viiruspuhang peaks aset leidma. Meil on kiiresti võimalik suurendada koduhooldusteenuse saajate ringi isolatsiooni või toimetulekuraskustesse sattunud inimeste abivajaduse leevendamiseks. Toetuste määramisel lähtume vajaduspõhisuse printsiibist ja julgustame keerulisse seisu sattunud inimesi julgelt meie poole pöörduma. Vajadusel saame taotluste menetlemise protsessi kaasata rohkem ametnikke, et abi jõuaks kiiremini abivajajateni. Oleme teinud koostööd MTÜ Sotsiaalse Innovatsiooni Laboriga ja arendame sekkumismeetodit, mis aitab leevendada eakate sotsiaalset isolatsiooni eriolukorra või piirangute perioodil.

Oleme küll tunduvalt vähendanud valla 2020. aasta eelarvet, kuid kulutused sotsiaalsele kaitsele on seoses keerulise olukorraga pigem kasvutrendis ja seetõttu ei ole nimetatud valdkonna eelarves kärpeid tehtud.

Teeme põhjalikke ettevalmistusi algavaks kooliaastaks ja valmistume võimalikeks erinevateks olukordadeks. Peame olema valmis nii distantsõppeks, kui otsustatakse kõik koolid sulgeda kui ka kõigiks muudeks variantideks. Loomulikult loodame, et koole ei ole tarvis sulgeda ja tavaline koolielu saab jätkuda. Kaardistame praegu ettevaatusabinõusid ja tugimeetmeid, millede rakendamine võib sügisel koolides ja lasteaedades vajalikuks osutuda.

Viimsilased on haritud ja ettevõtlikud ning tähelepanelikud oma lähedaste ja naabrite suhtes. See annab kindlustunde, et saame hakkama vaatamata sellele, millised saavad olema edasised arengud. Siiski kutsume vallavalitsuse poolt kõiki üles vastutustundlikule käitumisele ja palume täita kevadel juba tavaliseks muutunud ettevaatusabinõusid viiruse leviku vältimiseks.

Väga oluline on pesta hoolikalt käsi, vältida rahvarohkeid kohti, hoida teiste inimestega distantsi ja liikuda hajutatult ning kanda avalikes ruumides (poed, apteegid, meditsiiniasutused, ühistransport) kaitsemaski. Haigestudes tuleb jääda koju ja helistada oma perearstile – niimoodi kaitseme nii ennast kui ka teisi meie ümber.

Ilusat suve jätku!