9.märtsil toimus Viimsi koolis Harjumaa kõnevõistluse lõppvoor teemal “Õppima peab terve elu”.

Ürituse avas Kristi Mänd, kes tõi välja prantsuse kirjaniku ja aforismiklassiku Francois de La Rochefoucauld` mõtte, et tõeline kõneosavus on oskus öelda kõik, mida tarvis, ja mitte rohkem, kui tarvis.

Teemavalik lähtus Eesti elukestva õppe strateegiatest 2020.
Kui olime veel keskkool, korraldas meie kool viiel aastal vabariiklikku internetipõhist kõnevõistlust. Sel aastal tegime samasuguse korraldusega internetipõhise kõnevõistluse Harjumaa põhikooliosale.

I voor toimus koolides ja seda viisid läbi aineõpetajad. Viimsi koolis valmistasid õpilasi ette Ülle Hermlin, Liis Remmel, Riita Järve ja Dagne-Anete Soontalu kõigis 8.-9. klassides. Kõned tuli esitada elektrooniliselt. Laekus 26 kõnet. Esimese vooru žüriiliikmed olid Viimsi riigigümnaasiumi õpilased, kes hindasid meile saadetud videokõnesid.

Kõnesid oli saadetud kolmest koolist: Saue gümnaasiumist, Laagri koolist ja Viimsi koolist.
Lõppvoorus esines 10 finalisti. Kõige raskem on selle vanuseastme õpilastel esineda publikule, sest neid võib tabada esinemishirm. Mõned I voorust läbi saanud õpilased keeldusid aulas publikule esinemast.

Žürii liikmed olid Kirsi Rannaste Viimsi gümnaasiumist, lapsevanemate esindaja Piret Simmo ja Mikk Leedjärv EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikust.

I koha saavutas Viimsi kooli õpilane Daniel Nemeržitski (juhendaja Liis Remmel); II koha Margot Lehtsalu Saue gümnaasiumist (juhendaja Piret Uulma); III koha Eva-Riin Järve Viimsi koolist (juhendaja Ülle Hermlin).

Kolm eripreemiat said Laura-Liis Uussaar Viimsi koolist (juhendaja Ülle Hermlin); Anders Brandmeister Laagri koolist (juhendaja Hele Kriisa) ja Helena Raivo Saue gümnaasiumist (juhendaja Piret Uulma).

Finaalis esinesid veel Meriliis Kivimägi Viimsi koolist (juhendaja Riita Järve) ja Joosep Lukin, Kadri Eskor ning Mihkel Tuudur Väliste Laagri koolist (juhendaja Hele Kriisa).

Kõnevõistluse lõppvoor oli väga heal tasemel, esinejad olid oma sõnumis kindlad ja suutsid ka nn improkõne (kohapeal antud ja koostatud kõne teemal „Eesti keel on meie põhiväärtus“ ) edukalt esitada.

Kõnevõistluste pidamine on koolis oluline, eriti kui see saab alguse klassitasandilt ja kõik noored saavad konkureerida.