21.augustil kohtusid 260 osavõtjat väga intensiivse programmiga järjestikku 7. arengupäeval Haabneeme kooli pilgeni täis saalis.

2019.aasta kolm teemavaala olid selgunud kooli eeltöös. Õpetajad nimelt soovisid, et arutelud keerduksid DNA-kujuliselt ümber järgmiste teemade:

 • Kes kaitseb õpetajat? Õpetaja, meedia ja kommunikatsioon;
 • Kaasav haridus – hariduse kaasamine;
 • Lapsevanem ja kogukond: kool kogukonnas – kogukond koolis.

Koolijuht Sirje Toomla soov päevale stardipauku andes oli adekvaatne: “Et vallas kasvaks ühtne mõtteruum, mis lubab valla haridusmaastikul koostöiselt kasvada ja areneda, kus oleks valitsev heasoovlik hoolivus ja teineteist toetav õhkkond, kus ideedel on soodne kasvupinnas ja uutel mõtetel on ruumi seemnest võrsuda.”

Päeva jutujuhi meelest oli oluline, et kõik räägitu, mõeldu ja ühiselt sünteesitu ei jääks vaid jutuks. Samal põhjusel olid igas mõtteruumis (loe: töötoas) kaks lahket õpetajat, kes aruteludest olulisima fikseerisid ning arengupäeva lõpus suures saalis ekraanile tõid. Jälg arengupäevast saab olema kõigile vaatamiseks, asjalikult arvamiseks ja aasta pärast ehk ka ülekontrollimiseks, et kuhu üks või teine idee välja jõudnud on.

Ettekandeid tegid oma ala asjatundjad, kellelt resümeerimegi ühe mõtte igalt:

 • Eliis Ait: “Palju toodi välja, et eraldades HEV-lapsed tavalistest õpilastest tekitame sellega n-ö suletud ühiskonna – õpilastel jääb vajaka sotsiaalsetest oskustest.”
 • Lauri Hussar: “Oskus meediaga suhelda on väga oluline, negatiivset märgatakse rohkem; avatud ja tähelepanelik suhtlus, et hoida ära soovimatu kajastus.”
 • Georg Merilo: “Ei maksa raisata energiat vastu olemisele, vaid millegi poolt olemisele.”
 • Janek Mäggi: “Stiimul on väga oluline, õpetajal on selles võtmeroll. Hea õpetaja on innustaja, õige raja leidja (igale õpilasele).”
 • Grüüne Ott: “Õpetajatele antakse vabadust, mis hoiab õpetajad õnnelikumana, mis omakorda tagab parema õpikvaliteedi.”
 • Karmen Palts: “Vanem on oma lapse ekspert. Alati on vanemal infot, mida õpetajal ei ole. Õpetaja on professionaal – oskab märgata, mida vanem ei pruugi osata (nt erivajadus, tõrjutus klassis jne). Õpetaja ja vanema hea suhe annab lapsele turvatunde.”
 • Mari-Liis Sults: “Huvijuhti pole. Õpetajate enda hobidest tehakse huvitunnid. Nt jooga, restaureerimine jne. õpilane valib huvitunni lähtuvalt enda huvist.”
 • Martin Šmutov: “Konfliktis juhtkonnaga on meedia alati õpetaja poolel ehk meedia läheb võimu tasandil allapoole. Koolil on oluline leida oma unikaalsus ja see oma lugu sõnastada.”
 • Rain Uusen: “Keegi ei kujunda mainet, mainet kujundavad teod. Maine tekib päev-päevalt, samm-sammult, tegu-teolt.”
 • Peep Vain: “Ei-ütlemine on jaa-ütlemine tähtsamatele asjadele.”
 • Külli Volmer: “Ilmselt on traditsioonidega koolides palju kergem hoida kogukonnatunnet. Seevastu on kujunemisjärgus olevas koolis lihtsam uusi traditsioone vastu võtta, aga raskem leida oma eripära.”

Lühidalt ei ole võimalik edasi anda iga esineja 45-minutilise soorituse sisu, nii et hea lugeja, sukeldu Haabneeme kooli lehele pärast 1. septembrit esinejate taustaks, täisreportaaźi lugemiseks ja galeriide uurimiseks.

Lisaks olid väga vapralt ja kaasava hoiakuga kohe esimestena publiku ees nii Laine Randjärv kui ka Georg Aher, kelle suust tuli muuhulgas toreda uudisena info, et juba 2020 saab valla õpetajatel olema võimalus taotleda kahenädalast stipendiumi välismaale. Silmas ei peeta turismireisi, vaid sisuliselt stažeerimist mõne haridusasutuse juures. Samas siinkirjutaja meelest tuleks õpetajat usaldada – ka kümme päeva mõnes olulises muuseumis võib mitte ainult sisu, vaid ka vaikuse mõttes olla märksa taaslaadivam kui lärmakas ekskursioon.

Päeva jutujuhi küsimus – kas Viimsi vald ei sooviks olla esimene, kus kõik lapsed õpivad koolis läbirääkimiste kunsti – maandus ootamatult soodsale pinnasele, eriti arvestades, et Viimsi gümnaasium oli esimene Harjumaa kool, kes selle sammu juba tegi, eelmisel õppeaastal. Vallavalitsuse esindajad ei teinud saladust, et ka loodav huvikool (avamisega 2021) hakkab pakkuma võimalusi nii noortele kui ka täiskasvanud kogukonnale.

Tublid, naerumaiad, nii innovatsiooni kui ka lihtsalt normaalsust ihkavad inimesed olid koos – taoliselt palun jätkata! Ja sugugi mitte vähetähtis detail, lisaks maitsvale toitlustamisele ning üliabivalmis DJ-le Lauri Randmale – kui paljudes koolides on südamest naerev, lahke ja heas mõttes uudishimulik turvamees?!?