FANSURF SURFIKOOL pöördus 2015. aasta detsembris Viimsi valla poole sooviga alustada Haabneeme rannas erinevate merelis-sportlike tegevustega, surfikoolitustega, laste ja noorte trennidega ning erinevate surfitegevuste pakkumisega Viimsi elanikele.

Kuigi kooli nimetus on surfikool, on tegevuste ring siiski laiem – alates SUP lauaga joogast kuni mereohutuse õpetamiseni.

Surfikooli rajamiseks sõlmiti kasutusleping Viimsi vallaga Haabneeme rannaala 1 koosseisus oleva (Viimsi vallale kuuluva kinnistu Vahtra tee ja Männi tee vahelisele ala) ala kasutamiseks.

Viimsi vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonna juhataja Alar Mik rõhutab, et veebilehel Viimsiuudised on kajastatud valeinfot. „Väidetakse, et surfikooli hoone püstitatakse gaasitrassi kohale või gaasitrassi kaitsevööndisse või et gaasitrassi omanikult pole saadud kooskõlastust.“ Mik kinnitab, et surfikooli hoone püstitamine on korrektselt ja õiguspäraselt läbi viidud (sh on toimunud kahel korral avatud menetlus läbi Viimsi Teataja). Hoone ja selle püstitamine on muuhulgas kooskõlastatud AS-iga Gaasivõrgud. Gaasitrass asub hoonest üle 2 m kaugusel, terrassist üle 1 m kaugusel ja kaitsevöönd on kummalegi poole toru on 1 m. Hoone ei asu ühegi tehnovõrgu peal.

Kuna Surfikooli tegevuste tarvis on vajalik paigaldada Haabneeme randa ruumid, siis esitas Fansurf Surfikool ehitusloa saamiseks eelprojekti Viimsi vallavalitsusele. Oluline on rõhutada, et tegu on eelprojektiga, mille puhul võib lahendus täpsustuda. Surfikooli ruumid hakkavad paiknema merekonteinerites, mis kaetakse laudisega ja kujundatakse vastavalt projektile. Eeltööna rajati kommunikatsioone ja seejärel toimub ajutise hoone paigaldus, pärast mida asutakse juba fassaadilaudist paigaldama. Vahtra tee pikendusele rajati ümberpöördeplats (tagamaks ligipääs ja ka teenindavate sõidukite ümberpöörde võimalus). Surfikooli klientidele on mõeldud kasutamiseks Lepa tee ja Mõisaranna tee parklad. Haabneeme ranna üks ala saab korrastatud ja valla elanikel on võimalus täiendavalt mereliste tegevustega tegeleda. Sellega kaasneb mingil määral keskkonna muutumine ja see on omakorda põhjustanud erinevaid arvamusi vahetus läheduses elavate inimeste poolt, mis on mõistetav ja mis omakorda on põhjustanud erinevaid postitusi sotsiaalmeedias.

Surfikooli rajaja Margus Otsa sõnul on surfikooli peamine eesmärk tuua Viimsi inimesi veespordi tegevuste juurde ning jagada inimestele mere- ja rannaohutuse alast teavet. Juhtida tähelepanu ranna ja mere puhtuse hoidmisele. Lisaks veespordile hakkavad Haabneeme rannas toimuma spordi ja vaba aja tegevused.

Haabneeme Fansurf Surfikoolis saab tulevikus harrastada aerusurfi, rannajoogat, korraldada laste sünnipäevi ja palju muud ning rajatakse ka mõnus väike rannakohvik. Tugiteenused võimaldavad MTÜ-l oma tegevusi rahastada ja ühingut ülal pidada. Sarnane surfikool tegutseb Kakumäel, kus treeningrühmasid on kokku kolm, mis jagunevad vanuse järgi laste, teismeliste ja noorte treeninguteks.

Lisainfo http://www.fansurf.ee/.