Suvelaagrid, lõkkeõhtud, telkimine, matkamine, õppimine läbi tegevuse – see on gaidlus. Nüüd on võimalik gaididega liituda ka Viimsis, kus oodatakse gaidrühma 2008. aastal sündinud tüdrukuid. Koondused toimuvad teisipäeviti kell 18.30–19.45 Viimsi huvikeskuse käsitööklassis.

EGL valiti 2020 Aasta Noorteorganisatsiooniks. Foto: EGL

Gaidlus arendab iga noort tervikuna ning pakub laia ampluaa tegevusi. Noor saab ise leida selle, milles ta on hea, ja proovida uusi asju, mida varem teinud pole. Gaidluse missiooniks on kujundada hoolivaid ja keskkonnasõbralikke, iseseisvaid ja vastutustundlikke ühiskonnaliikmeid.

Tegevus toimub salgasüsteemis iganädalaste kokkusaamiste ehk koonduste vormis. Salgas on 6–8 liiget ning nendega tegeleb gaidijuht. Koonduste tegevused toimuvad järguprogrammi põhjal, milles leidub oskusi ja teadmisi seitsmes kategoorias: gaidlus; laager; Eesti ja maailm; igapäevaoskused; tervis ja ohutus; loodus ja keskkond; pere, sõbrad ja suhtlemine. 

Sõpradega üheskoos

Õppimine käib läbi tegevuse ja seda nimetatakse gaidlikuks meetodiks. Õppimine ei seostu laste jaoks kooliga, kuna nad saavad ise kaasa rääkida, arutada, mängida, proovida, meisterdada. Laste jaoks on gaidluse maailm oma reeglite ja traditsioonidega kui mäng, kuna tegevused on vaheldusrikkad ja toimuvad koos sõpradega. Salgas tegutsedes tekib „meie tunne“, millega on tagatud üks inimese põhivajadustest kuuluda gruppi. On suur oht, et noor saab endale palju positiivseid sõpru terveks eluks.  

Laagrid ja välielu

Viimsi ja Pirita Jääkarude gaidirühm Viimsi ühe võimsama puu juures geopeituse aaret otsimas. Foto: erakogu

Lisaks iganädalastele oma salga/rühma koondustele saadakse kokku üleriiklikes laagrites neli korda aastas. Sügisel, talvel ja kevadel toimuvad nädalavahetuste laagrid koolimajades. Suvel toimub suvelaager ja võimaluste korral osalevad vanemad gaidid teiste riikide gaidide ja skautide suvelaagrites.

Välitegevus on osa meetodist noorte kujundamisel. Laagrid, matkad, lõkkeõhtud, maastiku- ja linnamängud – kõik, mis toimub väljaspool kodu ja kooli, arendab noorte iseseisvust ja loodusearmastust. Loodusega kooskõlas elamine ja tegutsemine on olnud alati osa gaidlusest. Rõhku ei panda mitte ainult looduses ellujäämisele, vaid seal edukalt elamisele. Looduses viibimisega kaasnevad kohustused ja tuleb käituda vastutustundlikult. Noored õpivad seda välitegevuses kiiresti ja saavad hindamatuid kogemusi.

Gaidide liikumisest

Gaidlus on rahvusvaheline noorteliikumine, kuhu kuulub 2021. aastal 10 miljonit gaidi. Gaidide rahvusvaheline katusorganisatsioon on WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts). See on maailma suurim vabatahtlik liikumine tüdrukutele ja noortele naistele.

Aastamaks on 10 eurot. Suurematel laagritel on eraldi osavõtutasu, nt nädalavahetuselaagrite osalustasu on 7 eurot. Kulusid hoitakse madalana, sest EGL-i juhid, kes koondusi läbi viivad ja laagreid korraldavad, on vabatahtlikud.

Gaidide vanusegrupid:

Õrnakesed/tatsajad – kuni 6-aastased

hellakesed/hundukesed  – 7–11 aasta vanused

gaidid – 12–15 aasta vanused (Viimsis alustas 2021. oktoobris tegutsemist gaidirühm 2008 sündinud tüdrukutele)

vanemgaidid  – 16–26 aasta vanused

Viimsi gaididega liitumiseks võtta ühendust gaidijuhi Maria Bulakiga e-posti aadressil maria.bulak@gmail.com.