Fertilitas koostöös Synlabiga tasulist mobiilset koroonaviiruse testimist

20. aprillist alustas Fertilitas koostöös Synlabiga tasulist mobiilset koroonaviiruse testimist Tallinna ja Harjumaa ettevõtetes ja asutustes.

Tööandjatel on võimalik tellida mobiilne brigaad oma asutusse, vajalik on garantiikiri. Testitavatel töötajatel peab olema kaasas isikut tõendav dokument. Test on tasuline ja perearsti saatekirja ei ole vaja.

Kellele soovitame testimist
Asutused, kelle töötajatel (klienditeenindajatel) on palju kokkupuuteid erinevate inimestega, aga ka need asutused, kes pakuvad strateegilisi teenuseid kohalikus piirkonnas ja on teada, et töötajal on olnud kokkupuude koroonaviiruse kandjaga.

Tellimuse vormistamine toimub läbi Fertilitase mobiilsete kodutestimise brigaadide koordinaatori Ilja Škatovi (e-post i.skatov@fertilitas.ee , tel 5301 2633).

Mobiilse testimisbrigaadi väljakutse hind on 125 €, millele lisandub testi hind 66 €. Testi vastused teatab Fertilitas 3 päeva jooksul pärast testimist. Täiendavat informatsiooni saab küsida koordinaatorilt.