9.–10. oktoobril on Viimsi ettevõtjatel võimalus praktiliselt kodunt lahkumata jälgida maailmaklassi ärifoorumit ja osaleda valla korraldatud networkingul.

Nordic Business Forum on vaieldamatult Euroopa ärimaastiku üks tippsündmusi, mis koondab ettevõtjaid ja tippjuhte rohkem kui 40 riigist üle maailma. Meil on võimalik üheaegselt jälgida maailma äritippude esinemist ning kohtuda, mõtteid vahetada, tutvuda teiste kohalike ettevõtjatega, samuti osaleda paralleelselt toimuvatel Viimsi ettevõtlust käsitlevatel aruteludel. Tänavune ettevõtjate üritus on järjekorras kolmas.

Esmakordselt arutleti avalikult Viimsi arenguvõimaluste üle 2017. aasta juunis. Toona kõlama jäänud mõtete kohaselt vajab Viimsi juurde nutikaid, innovaatilisi kõrget lisandväärtust loovaid ja keskkonnasõbralikke ettevõtteid ning tehnoloogiarikast ettevõtlust.
Arvestades vallaelanike kõrgemat haridustaset sobiks eriti hästi just bürootööd. Ühiselt leiti, et selliste töökohtade tekkeks vajab Viimsi kiiremas korras multifunktsionaalse vallakeskuse väljaarendamist, mis kujuneks nii administratiivseks, kultuuriliseks kui ka äriliseks tõmbekeskuseks. Keskus peaks olema arhitektuurselt põnev, ilus ja ainulaadne. “Oleks tore, kui korraldataks avalikud konkursid, millel osaleks vähemalt Eesti, kui mitte maailma nimega arhitektid” ütles seminaril turismi töörühma juhtinud Ain Hanschmidt.
Viimsil on unikaalse asukoha tõttu suur arengupotentsiaal. Viimsis on meri, aga see on täiesti kasutamata. Viimsil on oma unikaalne lugu, kuid seda pole presenteeritud.

2018.aasta algul valminud lõpparuandest “Koostöövõime, kohaliku omavalitsuse teenused, ärianalüüs ja väikearendus” võime muuhulgas lugeda, et Viimsi valla magala staatust kinnistab töökohtade, eelkõige valgekraeliste erasektori n-ö tarkade töökohtade puudumine vallas. Samas eelistaksid nii elanikud kui ka tööandjad töö- ja elukohale lähedal paiknemist.

2018.aasta Viimsi ettevõtjate ümarlaua teemaks oli “Targa töö korraldus kui Viimsi ettevõtluskeskkonna üks võimalikest arengumudelitest”. Ümarlaua eesmärk oli leida vastus küsimusele, kas targa töö korraldus Viimsis on võimalik. Kuidas korraldada tarkade töökohtade tekkimist? Kas see võiks tulevikus lahendada Viimsi pendelrändest tekkinud ummikute probleemi? Kas Tallinna magalast võiks tekkida kaasaegne elu- ja ärikeskkond?

Viimsi ettevõtjad tunnevad üldist puudust büroopindadest ja nendivad, et olemasolevad uued äripinnad küsivad Tallinna kesklinnaga võrdväärset renditasu, mis tingib ettevõtjate otsuse pigem omada rendipinda pealinnas, et olla oma kliendile lähemal.
Ettevõtluskeskkonna arendamise pooldajad näevad vajadust luua selgelt arusaadav planeeritud asukoht (mitte üksikud büroohooned), n-ö Viimsi City, kuhu ettevõtted tulla saaksid. Investeerida tuleks ärikinnisvarasse, mida täna ei ole piisavalt.

Äripindade arendus peab olema läbimõeldud kontseptsioon ning potentsiaalsetele uutele ettevõtjatele ja investoritele peab kõigepealt n-ö maha müüma valla visiooni, mitte krundi või objekti, mis on ühekordne tehing ega panusta tervikliku pildi saavutamisse. Viimsi vald võiks eelistada eksklusiivset ärikinnisvara, mis pakub kvaliteeti ja konkurentsieelist, mida naaberomavalitsused pakkuda ei saa või ei paku muudel kaalutlustel, nt looduskaunid vaated, rahulik keskkond, soodsamad kulud. Ettevõtluse infrastruktuuri osas on oluline teema telekommunikatsiooni (internetiühendus) infrastruktuur – 5G võrk. Suured kiirused ja mahud on atraktiivne müügiargument premium äriklassi klientuurile.

Aruandega on võimalik tutvuda Viimsi valla koduleheküljel.

“Viimsi võimalused” peetud loengutesarjas on Raivo Vare öelnud: “Selleks, et Viimsis tekiks uut moodi elu ja majanduskeskus, peab Viimsis tekkima terviklik arengumudel. Selleks vajame laiemat, mitte objekti põhist vaadet.” Kohaliku elu korraldamisel tuleb lisaks lokaalsetele trendidele nagu elanike kasvavad ootused elukeskkonnale (looduslikkus, individuaalsus, majandusesteetilisus, sportlikkus, tervislikkus) arvestada ka globaalsete trendidega nagu kiiresti muutuvad konkurentsitingimused, linnastumine, asumipõhisus ning Smart City võidukäik, majanduse rahvusvahelistumine ja struktuurne muutumine, uutmoodi töötamine jne.

9.–10. oktoobril Viimsi kinos toimuva ettevõtjate ürituse fookuses on seekord keskkonnateemad. Pole kellelegi saladus, et nõuetekohaselt korraldamata jäätmemajanduse tõttu on Eestit ootamas hiiglaslik prügitrahv ning elanike ja ettevõtete kulutused prügikäitlusele lähiajal mitmekordistuvad. Kas seda on võimalik ennetada?
Kas Viimsil elukeskkonna kujundamisel võiks olla ambitsioon palju suurem? Miks mitte seada eesmärgiks saada Eesti kõige puhtamaks ja keskkonnasõbralikumaks vallaks?
Ettevõtjatel on võimalus panustada ideede ja juba lähiajal konkreetse tegevusega Viimsi keskkonna-aastasse 2020.

Skaneeri ja registreeru!

Sellest ja kõigest muust on võimalik teada saada juba 9. ja 10.oktoobril.
Üritust korraldab Viimsi vald koostöös Viimsi ettevõtjatega.
Täiendav info: tere@taruviimsi.com ja rain.uusen@viimsivv.ee.

> Registreeru ja osale Nordic Business Forum ärifoorumil Viimsi kinos 9.–10. oktoobril!
> Networking Viimsi ettevõtjatele 9. oktoobril kell 19 Black Rose pubis.
Registreerumistasu 5/6 eurot.