Erakoolis õppijate toetused

1.jaanuarist muutub erakooli õpilase toetamise kord. Seni toetati õpilast kooli kaudu, kes esitas vallavalitsusele Viimsi õpilaste kohta arve ja sellevõrra vähendas lapsevanema omaosalust. Kuna nii mõnigi kool ei olnud nõus sellise lisaarveldamisega, siis suur osa õpilastest jäi toetusest ilma. Uue korra järgi toimub arveldamine lapsevanemaga arve ja maksekorralduse alusel.

Kuidas esitada?
Täida taotlus paberkandjal või saada digitaalselt allkirjastatuna aet.tampuu@viimsivv.ee. Lisa arve ja maksekorraldus. Märtsikuuks loodame taotluse mooduli lisada haridusteenuste süsteemi Arno, mis on paljudele lapsevanematele juba tuttav.

Kui tihti esitada?
Taotlusi võib esitada nii igakuiselt kui ka pikema perioodi eest. Oluline on jälgida, et taotletava perioodi vältel oleks lapse ja mõlema vanema registrijärgne elukoht Viimsi vallas.

Kellel on õigus toetusele?
Toetusele on õigus õpilasel, kes koos mõlema vanemaga on registreeritud Viimsisse ja õpib statsionaarses õppes. Kui õpilane õpib mittestatsionaarses õppes, siis toetus säilib õppeaasta lõpuni.

Kui suur on toetus?
Toetuse suurus ei ole muutunud ja on 30 eurot ühes kuus.

Kust leida lisainfot?
Õppetoetuse kehtestamise kohta saab lugeda veebiaadressilt https://www.riigiteataja.ee/akt/417102019005. Küsimuste korral palun pöörduda üldhariduse vanemspetsialisti Aet Tampuu poole (aet.tampuu@viimsivv.ee või tel 602 8868).