Kimbu valgeid kevadlilli
kingin sulle emake,
ülaseid ja sinililli
toon sul täna, kallike.

Võta tasuks ainult lilli
armastuse, hoole eest.
Muud ei jõua mina sulle
kinkida su vaeva eest. 

(autor teadmata)

Need teadmata autori luuleread toovad igal kevadel meelde selle ärevuse ja rõõmu, mis ühel lapsel on seoses emadepäevaga. Sest on ju see päev hetkeks, kus võiks mingilgi moel püüda väljendada tänu oma emale kõige selle kannatlikkuse, armastuse ja hoole eest, mille osaliseks üks laps oma kasvamise ja inimeseks sirgumise päevades võib saada.

Ja tänu väljendusena ei ole selle juures üldse mitte oluline kingituse või austusavalduse väärtus, vaid peamine on justnimelt meelespidamine ja tänulikkuse väljendamine.

Loomulikult väärib iga lapsevanem päevast päeva ja aastast aastasse kiitust ja tänu, sest järelkasvu eest hoolitsemine ja neile parima kasvukeskkonna loomine on järjepidev ja täiesti argine tegevus. Kuid siiski on tähtis teatud päevadel aastas erilisemalt oma tänu väljendada ning nii on saanudki väga paljudes maades sajandi taguses ajas maikuu teisest pühapäevast see päev, kui kõik keskenduvad oma emade tänamisele ja meelespidamisele. Ja see komme jätkub tänagi.

Igas lapses ongi loomulikult ärevus ja rõõm sellise päevaga seoses, sest selles on midagi erilist. Mäletan väga hästi lapsepõlvest, kuidas käisime isa ja õdedega laupäeval otsimas neid samu kevadlilli – ülaseid ja sinililli –, et pühapäeva hommikul nendega ema üllatada. Kuigi lilled ehk olidki aastast aastasse ühed, sõltuvalt kevade kulgemise rütmist, siis oli ka rõõm alati ikka väga suur, sest oli, mille eest tänulik olla ja mille üle rõõmustada.

Emade armastus oma laste vastu, nende heasoovlikkus, hool ja vahel ka nõudlikkus on just need asjad, mille toel ja suunamisel võib ühest väikesest maimukesest sirguda inimene, kes oma elus oskab ka hoolida, head soovida ning oskab ka armastada. Ja suurimate eluväärtuste õpetaja ja edasiandjana väärib iga ema suurt tänu ja kiitust.

Sel aastal saavad oma emasid kallistada vaid need lapsed, kes veel oma vanematekodu kaitvate seinte varjus elada võivad, sest reeglid on ju sellised. Kuid seegi on ehk hetkeks, kus juba pesast välja rännanud lapsed võivadki olla loomingulised ning leida ehk uue ja erilise viisi oma tänu väljenduseks emale. Loomulikult, kallistust ongi võimatu millegi muuga asendada, kuid tänu on võimalik väljendada ka sõnadega, mida ehk isegi kallistuste juures kipume mitte ütlema, sõnadega, mis tulevad südamest.

Emad on üldjuhul meie kõikide eludes need, kes suunavad meid tähele panema ja märkama ka ümbritsevat – kõike seda, mille keskel me elame, samas tagades selle, et lastena oleksime hoitud ja püsiksime terved. Nii kõneleme me emakeeles, jagades oma kogemust nähtust või tuntud armastusest, ning planeet maadki nimetame emakeseks maaks, sest kui ei oleks maad, ei oleks ju meilgi paika, kus elada.

Elada hoolides ja hoides, elada tänulikus meeles ja rõõmus on iga inimese soov või vähemasti nende soov, kes on kogenud oma ema armastust, millel piire ei tundu olevat ja mis kestab üle aegade. Emade armastus ja hool on eeskuju kõikidele, oskame seda me siis konkreetses hetkes mõista või mitte. Isegi siis, kui me ei oska oma ma mõista mingites asjades või olemegi mõnes küsimuses sootuks eriarvamusel, siis emad on kindlasti alati soovinud ja palunud meile parimat ning just sellepärast väärivad nad meiepoolset tänu ja vastuarmastust.

Olgu see eelolev kaunis kevadine pühapäev päevaks, kus tõesti mõtleme tänus ja rõõmus oma emadele. Kus väljendame seda nii, kuidas antud ajahetkes on see võimalik, armastades ja hoolides, just täpselt nii nagu ema on meile eeskuju näidanud ja meid õpetanud. Emad on kannatanud suurt valu ja näinud palju vaeva selle nimel, et me võiksime siin ilmas elada. Nad on kandnud meid oma südame all, õpetades juba siis meid armastama ja hoolima. Väljendugu meie armastus ja hool ka meie emakeele vastu või meie emakese maa vastu, sest ilma nendetagi poleks ju meie elu võimalik.

Armastus ja hool on need väärtused, milles võime inimestena alati veel paremaks kasvada ja veel ilusamat vilja kanda, kui oleme vaid valmis oma tänulikkust väljendama ja rõõmustama selle üle, mis meile seni on elus osaks saanud. Need on väärtused, mis kannavad meid elust läbi, sõltumata sellest, millised ajad parasjagu on. Kingitusena tänuväljenduseks nende imeliste väärtuste eest emale piisabki nendest lihtsatest kevadlilledest – ülastest ja sinililledest.

Rõõmsat emadepäeva kõikidele emadele!