Tekst: Henriette-Solweig Hiiemäe, Merle Mänd ja Ruth Lobjakas, EELK Viimsi Püha Jaakobi kiriku pühapäevakooli õpetajad

Elu ja maailma tundmaõppimine, mis aitab meil inimestena elus toime tulla, on võtmetähtsusega varandus igale inimesel. Mida varem hakata neid tundma õppima, seda paremaks inimeseks saame me kasvada. Nõnda ongi oluline juba maast madalast hakata tutvuma väärtustega, millel meie mõttemaailm ja arusaamised põhinevad.

Viimsi Püha Jaakobi kogudusel on rõõm teada anda kõigile lastega peredele, lastele ja lapsevanematele, et alates novembri teisest poolest alustab kirikus oma tegemistega pühapäevakool, et pakkuda lastele võimalust tundma õppida kõike väärtuslikku, mis on inimesi aidanud ja toetanud elurännakul juba aastatuhandeid.

Mõtteid ja hoogu on kogutud pühapäevakooli käimalükkamiseks pikalt ning nüüdseks on kokku saadud üks igati vahva õpetajate seltskond, kes lapsi juba 20. novembril tutvumistundi ootavad. Tunnis saab isiklikult kohtuda kõigi kolme õpetajaga – Merle Männiga, Henriette-Solweig Hiiemäega ja Ruth Lobjakaga – ning küsida küsimusi ja uurida, mis see pühapäevakool siis päriselt ikkagi on. Loomulikult antakse tutvumistunnis ülevaade õppeplaanist, tundide ülesehitusest ja ka loovtegevustest, läbi mille kõike õppima ja uudistama asutakse.

Ühiskondlik roll

Pühapäevakoolil on ühiskondlikult oluline roll tutvustada lastele kristlikke väärtushinnanguid, kasvatamaks lastes austust oma ligimese vastu ning andmaks neile isiklik kogemus kõige Loojaga, meie taevase Isa enesega. ,,Mäletan enda lapsepõlvest, kuidas Randveres toimus Soome misjonäride juhtimisel pühapäevakool. Sellest osavõtt on hoidnud ja ajaga aina suurendanud minu suhet Jeesusega. Tunnen nende kokkusaamiste soojust ja hoolivust oma mõtetes siiani. Leian, et oleks kurb jätta täna, eriti nõnda keerulistel aegadel, lastele pakkumata võimalust tulla oodatud ning rahulikku keskkonda, kust ta saab terveks enda eluks julguse ja armastuse Looja ja loodu vastu.” sõnab kiriku juhatuse liige ja pühapäevakooli üks õpetajatest Henriette-Solweig.

Õppetöö alusena kasutatakse EELK laste- ja  noorsootöö ühenduse poolt loodud materjale, et tagada ettevõtmise süsteemsus. Õpetajate eesmärk on kaasa aidata lastel luua oma suhe Jumalaga, mille aluseks on usaldus Jumala vastu, suhtlus Temaga ja Tema armastuse nägema ja tundma õppimine, ja loomulikult ka oskus ligimesi märgata, aidata ja toetada. Õppetundide võtmesõnaks on kindlasti osadus, mille käigus luuakse hea õhkkond, tunne, et ollakse teretulnud sellesse ringi ja seeläbi tugi nii lapsele sirgumiseks kui ka perele turvatunne, kes usaldab lapse õpetajate hoolde. Lastel on võimalus pühapäevakoolis leida kristlastest eakaaslasi/sõpru, kes aitavad luua perekonnatunde koguduses.

Tundides jutustatakse ja loetakse lugusid piiblist, mille järel selgitatakse kuuldut lahti lastele mõistetaval viisil. Olulisel kohal on tervikpildi loomine kirikuaastast. Kindlasti ei jää tahaplaanile ka palve ja palvetama õppimine. Viimsi Püha Jaakobi kiriku pühapäevakooli õpetajad teevad oma tööd missioonitundest ning Jeesuse antud eeskujust armastada lapsi. Sel põhjusel ei ole pühapäevakoolile määratud osalustasu, vaid oodatud on lapsevanemate toetus annetustena, et tagada vajalikud vahendid pühapäevakooli töö teostamiseks.

Pühapäevakooli töö hakkab toimuma esialgse plaani kohaselt kord kuus ühel pühapäeval, kuid parima võimaliku päeva ja kellaaja määratlemiseks soovime koostööd teha kõikide huviliste peredega juba praegusest hetkest alates. Selleks jagame QR-koodi, mille kaudu on võimalik jõuda küsimustikuni, kus saab enda eelistustest teada anda. Vastuste andmine võtab aega umbes kolm minutit, aga annab õpetajatele selgema vaate huvitatute vanusest ja hulgast ning aitab kaasa tegevuse käivitamiseks tarvilike plaanide ja ettevalmistuste teostamist. Soovime kõigile peredele mõnusat peatselt algavat koolivaheaega ning loodame teiega kohtuda juba varsti tutvumistunnis!

QR-kood.