Viimsi Pensionäride Ühendus (VPÜ) pidas üldkoosolekut, kus anti ülevaade möödunud aasta tegevusest ja vaadati tulevikku.

Juhatuse esimees Arnold Kimber rõhutas, et kõik 2019. a planeeritud üritused viidi läbi, lisandus aga ka rohkesti plaaniväliseid tegemisi. Üritustest ja tegemistest rääkisid ka kaasettekandjad, juhatuse liige ja Randvere Päevakeskuse tegevjuht Aime Salmistu ning bowlinguklubi president Kaarel Märtin.

Helle Mölder tutvustas kuulajatele majandusaasta tulemusi. Kokku kulutati 2019. a raha 25 031 eurot, sellest ringide töö toetuseks, ürituste läbiviimiseks ja ekskursioonideks üle 20 000 euro. Suur oli nende ürituste osakaal, kus toetasime transpordi eest tasumist.

Anne Vahemäe esitas revisjonikomisjoni aktis toodud seisukohad. Komisjoni hinnangul majandustehingud on dokumenteeritud ja kirjendatud õigesti, raha kassas inventeeritud, arvelduskonto saldo vastavuses panga väljavõttega.

Koosolek kinnitas ühehäälselt nii 2019. a tegevusaruande kui ka majandusaasta aruande.

477 liiget, nendest 80+ vanuses 163

Juhatusest end taandanud A. Kundla asemel valiti uueks juhatuse liikmeks juhatuse nõunikuna tegutsenud Raimo Tann.

VPÜ 41-liikmelise volikogu tööst andis ülevaate selle esimees Enn Teimann, Seenioride Nõukoja tegemistest rääkis Rein Kriis.

2020. a 1.jaanuaril oli VPÜ-s liikmeid 477, nendest 80+ vanuses 163. Hea on tõdeda, et osa väärikas vanuses liikmetest on väga tegusad ja osalevad aktiivselt väljasõitudel. Väljasõitude korraldamise eest kuuluvad osavõtjate tänusõnad Volli Kallionile ning Arvo Otsepale. Meie ühine eesmärk on, et eakad ei tunneks end üksildasena, osaleksid aktiivselt kogukonna tegevuses, tuleksid kodunt välja, tunneksid end tervemana.

Eakate jaoks kõige tähtsam oli vallavanem Illar Lemetti kinnitus, et käesolevaks aastaks vastuvõetud negatiivses valla lisaeelarves jäid puutumata sotsiaalvaldkonnale planeeritud kulud, sealhulgas ka eakatele ette nähtud toetused.

Küll on kõigi valla elanike jaoks tulemas midagi uut – nn. kaasav eelarve, mille kohaselt volikogule saab esitada ideid, mida teha. Enam hääli saanud ettepanekud viiakse ellu.

Uued võimalused päevakeskustes

Abivallavanem Annika Vaikla pöördumist saime teada, et Randvere Päevakeskuse ringid saavad ruumi juurde selle arvelt, et seni seal töötanud perearstikeskus kolib alates oktoobrikuust Viimsi keskusesse Randvere teele. Sinna kolib ka Mähel töötanud perearsti keskus. Kuidas kohalikud elanikud selle muudatuse vastu võtavad, näitab aeg. Teenuste hulk ja kvaliteet peaksid kindlasti paranema.

Kesk tee 1 asuvas Päevakeskuses kasvavad võimalused eakate huvitegevuseks märgatavalt. Senise 273 ruutmeetri asemel on meie kasutuses pärast remondi lõppemist 700 ruutmeetrit. Uudiseks on muidugi see, et lisaks ringide ja klubide tegevusest osavõtvatele liikmetele on sinna oodatud ka kõik teised, sest sisustatakse ruumid lauamängudeks või mõnusaks  vestlusringiks. Huvitav teada sedagi, et MTÜ Viimsi Päevakeskuses tegutseb 26 ringi.

Vastavatud Pihlakodul on samuti osa viimsilaste elus – paljud seal osutatavad teraapiad ja teenused on mõeldud kogu Viimsi rahvale.

Tänasel päeval, mil COVID viirus seab meile tingimusi ja piiranguid, on digivõimekus tõusnud olulisele kohale inimeste elus. Hea on teada, et Viimsi vallas on need küsimused päevakorras ka eakatele suunatud tegevuses. Pooleli jäänud Väärikate Ülikool või osavõtt mõne huviringi tööst võib saada reaalsuseks juba lähitulevikus läbi tänapäevaste tehniliste lahenduste.

Ja lõpetades positiivsel noodil – kui piirangud lubavad, toimub nii vallavalitsuse poolt korraldatav jõulupidu kui kuldpulmi tähistavate paaride tänupidu.

Alates 2. oktoobrist kutsub VPÜ juhatus 

Viimsi Kuulsaali

iga nädal esmaspäeval ja reedel

kell 15 – 16

bowlingut mängima

VPÜ liikmemaks peab olema tasutud,

2 rada tasuga 5€ tund ootavad!