Talvine kraamimine toob päevavalgele asju, mida enam vaja ei lähe. Tasub aga teada, et mitte iga enda jaoks liigseks muutunud ese pole kasutuskõlbmatu, vaid see võib kedagi veel edasi teenida. Nii hoiame ära liigse prügi tekke ja säästame väikeste sammude haaval niigi nappe ressursse terves maailmas.

Uuskasutuskeskusesse saab tuua puhtaid ja terveid riideid, jalatseid, aksessuaare, kotte, mänguasju, nõusid, köögiriistu, sisustusesemeid, kodutekstiile, tehnikat, mööblit, spordi- ja hobitarbeid. Siiski tuleb silmas pidada, et kõiki asju Uuskasutuskeskus vastu ei võta. Turvalisuse kaalutlusel ei võta Uuskasutuskeskus vastu laste turvatoole ja -hälle, kineskooptelereid ja gaasipliite. Uuskasutuskeskus ei võta vastu ka pianiinosid ja pulmakleite, kuna senise kogemuse põhjal on neile esemetele keeruline leida uut rakendust.

Viimsis saab asjad viia konteinerisse

Kõige lihtsam on tuua liigseks muutunud, kuid jätkuvalt korralikud asjad lähimasse Uuskasutuskeskusesse kaupluste lahtiolekuaegadel. Annetusalad on kohe ukse juures. Kui lahtiolekuajad ei sobi või jäävad meie kauplused liiga kaugeks, siis on veel mugavaid võimalusi asju ära anda. Näiteks Viimsis saab asjad ära anda konteinerisse, mis asub Lavendel Spa ja Viimsi Marketi vahelisel alal parklas. Konteiner on avatud igal nädalavahetusel kell 11–16 koos teenindajaga. Ära saab tuua kõikvõimalikke puhtaid ja korralikke asju, mis pole väga suured: riideid, jalatseid, hobitarbeid, nõusid, muusikat, sisustusesemeid, väiketehnikat, spordi- ja matkavahendeid.

Nädala sees on konteiner suletud ja palume mitte jätta asju selle kõrvale. Eriti praegustes oludes, kus pidevalt on märg ja lumine, võivad asjad lihtsalt saada enne kahjustada, kui Uuskasutuskeskuse töötaja jõuab need konteinerisse ringi tõsta. Nii on oht, et hea asi lõpetab ikkagi prügis.

Korralikule mööblile tuleb järele kaubik

Suuremad asjad paraku ei mahu konteinerisse, aga korraliku, puhta ja terve mööbli ja kasutuskõlbliku suurema kodutehnika saab uuele ringile anda, kutsudes tasuta järele uuskasutuskaubiku. Kaubiku saab tellida Tallinnas ja lähiümbruses, sealhulgas Viimsis. Kaubikuga tuleb kohale kaks kaubikumeest, kes aitavad ka raskemad esemed autosse tõsta.
Uuele ringile saab suunata mööblit ja tehnikat, mis on jätkuvalt puhas, terve ja töökorras. Määrdunud ja katkise mööbli ning tehnika koht on jäätmejaamas. Äraantav mööbel peaks olema lahti võtmata kujul, ühes tükis. Nii ei kaota see ühest kohast teise transportimisel väärtust ja järgmisele kasutajale on tagatud, et mööbel on täiskomplektne.

Kuigi Uuskasutuskeskus püüab uuele ringile suunata kõik puhtad ja terved asjad, on ka erandeid. Keskus ei võta vastu nõukaaegseid sektsioonkappe, pianiinosid ning turvakaalutlusel gaasipliite ja kineskooptelereid. Tasub ka teada, et kui kaubik on juba mööbli või tehnika järele tulemas, siis võib kaasa anda ka muud koduses majapidamises liigseks muutunud korralikud ja puhtad asjad.

Kaubiku tellimiseks tuleb saata eelnevalt pilt annetatavast esemest koos enda kontaktandmetega e-posti aadressile kaubik@uuskasutus.ee ning täpsem järeletulemise kellaaeg lepitakse juba telefoni teel kokku. Kaubiku teenuse kohta saab lisainfot telefonil 5553 3001.

Hea teada

Kas asi sobib äraandmiseks?

Kui on kõhklus, kas minu ese võiks sobida uuesti kasutuseks, võib endale testiks esitada küsimuse, et kas ise kannaks seda edasi või kas kingiks sõbrale-tuttavale? Teinekord on mõni rõivaese endale emotsionaalselt kalliks muutunud, ent kui seda vaadata kõrvalpilguga, siis võib märgata kulumismärke või topilisust siit-sealt. Kui kulumist on väga palju, siis pigem vajab selline materjal ümbertöötlust. Eestis on veel korraldamata tekstiilijäätmete kogumine ja seega uuesti kasutamiseks sobimatud tekstiilid saab tavakodanik panna segaolmejäätmete hulka. Siiski, kui on suuremaid tekstiile, sealhulgas tekke, patju ja kudumeid, siis selliste materjalide üle võivad väga tänulikult olla loomade varjupaigad, kes saavad neist materjalidest valmistada varjupaiga loomadele pesasid.

Uuskasutusse saab suunata vaid kasutuskõlblikud asjad, sest parandamise võimekust paraku keskuse väikesel tiimil ei ole. Liiatigi võib katkine ese osutuda ohtlikuks järgmisele kasutajale. Keskus eeldab, et asjad on ka puhtad, sest igapäevast suuremahulist pesemise võimalust poodides ei ole.

Uuskasutuskeskus

Avafoto: korraliku mööbli ja kasutuskõlbliku suurema kodutehnika saab uuele ringile anda, kutsudes tasuta järele uuskasutuskaubiku. Foto: Uuskasutuskeskus