Aastal 2020 alustas Viimsi valla arendusosakond kahe väga olulise ja unikaalse projektiga Eestis: „Viimsi vallavalitsuse teenuseportfelli ja rakendavate infosüsteemide eel- ja ärianalüüs“ ning „Viimsi Digikool“.

„Viimsi vallavalitsuse teenuseportfelli ja rakendavate infosüsteemide eel- ja ärianalüüsi“peamine eesmärk on kujundada teenused elanike jaoks võimalikult lihtsaks, kiireks ja bürokraatiavabaks. Soovime tulevikus olla n-ö „ühe kliki“ kaugusel meie klientidest. Tänaseks oleme ära kaardistanud üle 100 valla teenusprotsessi, millest 2021. aastal valitakse välja 16 teenust kvalitatiivseks analüüsiks ja disainitakse ära kuus põhiteenust.

Projekti tulemusel on teostatud avalike teenuste osutamiseks rakendatud infosüsteemide analüüs ning iseteeninduskeskkonna parendusplaan, mis võimaldab efektiivsemalt juhtida, monitoorida ja arendada kliendisõbralikke ning isikustatud ja proaktiivseid avalikke teenuseid. Eelnev on sisendiks ka kvaliteedijuhtimisstandardi rakendumisele Viimsi vallavalitsuses.

Projekti „Viimsi Digikool“ eesmärk on luua koolide ülene tänapäevaseid tehnilisi võimalusi ühendav platvorm distantsõppe efektiivseks juhtimiseks. Läbi selle on võimalik kõikide koolide vahel jagada huvitavaid loenguid ja õppematerjale ning neid ka hiljem järgi vaadata; jagada aineõpetajate tunde ning lastel on võimalik tunnis distantsilt osaleda ka siis, kui ollakse haige või hoopis spordilaagris.

Õpilaste ja õpetajate jaoks oleks oluliselt lihtsam kasutada ühte keskkonda, mis võimaldaks loengute ning materjalide kasutamist nii reaalajas kui ka tagasiulatuvalt.

Keskselt juhitav digikooli rakendus annab omavalitsusele oluliselt laiemad võimalused:

 • õppekvaliteedi tõstmiseks,
 • õppetöö paindlikuks korraldamiseks,
 • ressursside juhtimiseks,
 • digitaalse haridusvõrgu korrastamiseks.

Projekti tulemusel tõuseb hariduse kvaliteet ja digitaalne kompetents kõikidel osapooltel (õpilased/õpetajad) ning õpilase arengu toetamine toimub Eestis unikaalsel moel.

Digikool:

 • võimaldab lastel osaleda tundides ka siis, kui nad on koolist eemal,
 • võimaldab kiiremini õpitavat omandada ilma täiendava lisatoeta,
 • võimaldab jagada aineõpetuse tunde koolide vahel (sh Prangliga),
 • võimaldab jagada huvitavaid loenguid ja õppematerjale, õpetajate tunde,
 • võimaldab lapsevanemal tundi järele kuulata ja last koolitöödes lihtsamini abistada,
 • tõuseb õpilaste teadmiste ja oskuste omandamise kiirus,
 • langeb koormus järeleaitamistundidele.

Foto: Arendusosakonna juhataja Mailis Alt ja Viimsi kooli direktor Peeter Sipelgas jagamas Digikooli kogemusi teistele Eesti koolidele