Aiandi tee läheb renoveerimisele

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium toetab Aiandi tee renoveerimist.

Vallavalitsus sai positiivse rahastusotsuse teede juhtumipõhisest investeeringute taotlusvoorust. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile esitatud taotlus näeb ette Aiandi tee renoveerimise lõigul Aiandi tee 4 (kus lõpeb 2016. aastal renoveeritud lõik) kuni Lubja-Pärnamäe ristmik.

1960ndate aastate lõpus rajatud Aiandi teed on aastakümnete jooksul remonditud ja parandatud. Viimase 8 aasta jooksul on teed mahukate lappimistöödega remonditud ja teostatud katte ülepindamist ning sõidujälgede ribapindamist. Teel esineb vajumisi ja mitmes kohas on taas võrkpraod, mistõttu vajab ka alus osaliselt vahetamist. Ka on kokku vajunud ja korrast ära veeviimarid ja peale vihmasadusid uputab mitmes kohas.

Kavandatakse remontida tee alust, panna sõiduteele uus kahekihiline asfaltkate, remontida teepeenrad (sh betoonkivikatendi asendamine haljasalaga), paigaldada uued äärekivid sõidutee äärde, ehitada välja bussipeatused, remontida ja vahetada veeviimarid ning restkaevud, teha korda ülekäigurajad ning uuendada liikluskorraldust.

Viimsi valla taotluse kogumaksumus moodustab 457 000 eurot, millest toetuse osa on ligi 320 000 eurot. Tööd on kavas viia läbi vahemikus sügis 2020-suvi 2021.