Marju Aolaid asus sellest nädalast Viimsi vallavalitsuses tööle üld- ja huvihariduse ning noorsootöö valdkonnajuhina. Saame temaga tuttavaks.

Tutvusta neile, kes sinuga veel kohtunud ei ole, oma tausta.
Olen pärit Eestimaa südamest Paidest. Teadsin juba üsna varakult, et minust saab õpetaja. Üks põhilisi mänge oli lapsepõlves kooli mängimine venna ja teiste majalastega. Õpetajana olen töötanud kokku 9 aastat: 6 aastat klassiõpetajana Paide 3. keskkoolis ning aastatel 2013–2016 ettevõtluse ja majandusõpetuse õpetajana Tabasalu Ühisgümnaasiumis.

Pärast kuut aastat õpetajatööd avanes mul võimalus minna tööle pangandusse, kuhu jäin 15 aastaks. Tegelesin koolituste ja töötajate väljaõppega. Töötanud olen veel Eesti Energias, justiitsministeeriumis ja Tallinna Ülikoolis.

Ühel hetkel jõudsin haridusvaldkonda ringiga tagasi ning viimased 5 aastat olen saanud panustada õpetajate ja kooljuhtide professionaalse arengu toetamisega. Töötasin sihtasutuses Innove õpetaja ja koolijuhi täienduskoolituskeskuse juhina.

Olen lõpetanud 1994. aastal Tallinna Pedagoogikaülikooli ning 2016. aastal Tallinna Tehnikaülikooli.

Millised on sinu senised seosed Viimsiga?
Viimsiga olen seotud olnud peamiselt oma eelneva töö kaudu. Olen saanud koostööd teha nii koolijuhtidega kui ka õpetajatega. Näiteks on Viimsi valla koolijuhid olnud headeks mentoriteks alles värskelt alustanud koolijuhtidele.

Miks otsustasid Viimsi valla abivallavanema ametikoha vastu võtta?
Kuna olen pikalt olnud seotud haridusvaldkonnaga ning mul on eelnevalt pikk kogemus ka Harku valla volikogu ja vallavalitsuse töös, siis usun, et suudan oma teadmised ja kogemused rakendada parimal viisil nüüd siin. Siin on põnev, kuna haridusteemalisi väljakutseid on palju.

2021.aasta on Viimsis kuulutatud hariduse teema-aastaks. Milliseid ettevalmistusi selleks plaanid?
See on kindlasti hea võimalus veelgi tähtsustada haridust ning luua uusi võimalusi kõigile, kes õppida soovivad. Elukestev õpe tähendab ju pidevat enesetäiendamist, et muutuvas ühiskonnas toime tulla. Loodan, et viimsilased on elukestvad õppijad.

Oled küll alles nädala tööl olnud, aga milliseid esimesi samme oma töös kavandad?
Minu esmaseks ülesandeks on koos värbamiskomisjoniga leida Haabneeme koolile uus direktor. Edaspidi on fookuses haridusvõrgu arengukava väljatöötamine. Veel ootab ees Randvere kooli juurdeehituse projekteerimine ning moodsa ja kaasaegse hariduse ja kultuurikeskuse Artium rajamine. Artiumi näol on valmimas tõeliselt head võimalused tegelemiseks huvihariduse ning kultuuriga Viimsis.

Väljakutseid on palju, aga kuidas hindad hariduse tänast taset Viimsis?
Viimsi valla haridusasutuste taset saan hinnata selle põhjal, mida olen senise koostöö osas kogenud.
Nüüd pean põhjalikult veel end kurssi viima iga haridusasutusega eraldi, nii tulevad ka välja iga haridusasutuse tugevused ja eripära. Ootan väga koostööd kõigi haridusvaldkonna inimestega.

Kuidas saada juurde väga häid õpetajaid Viimsisse?
Usun, et Viimsi koolides on palju häid õpetajaid. Kindlasti on meil kõigil palju ära teha selleks, et noored sooviksid tulevikus valida just õpetajaameti kasuks ja seda just Viimsis praktiseerida.
Õpetajaamet on põnev ja igapäevaselt väljakutseid võimaldav. Õpetaja eeskuju kujundab noore inimese arengut väga suurel määral. Õpetaja peaks olema inspireerija, suunaja ja hea õpikeskkonna looja.

Lisaks haridusele vastutad sa ka noorsootöö valdkonna ja arengute eest. Milline on Viimsi noorte elu viie aasta pärast?
Areng on ju pidev protsess. Viimsi noortel on täna võimalus paljudes arengutes kaasa rääkida. Eks noored ongi paljuski elukeskkonna kujundajad. Näen küll, et ka viie aasta pärast on noortel rohkelt võimalusi end teostada just siin, Viimsi vallas.

Kuidas sa ise vaba aega armastad veeta?
Vaba aega meeldib mulle veeta koos oma perega, naudin oma poegade hobisid ning elan võistlustel neile kaasa. Vanem poeg on Eesti juuniorite laskesuusakoondise liige ja noorem poeg mängib väga heal tasemel sulgpalli.

Mulle meeldib enda tarbeks teha tervisesporti ja väärtustan häid raamatuid. Olen ka suur reisihuviline.