12 keskkonnasõbralikku väljakutset Viimsi ettevõtjale, kes päriselt hoolib.

#väljakutse1

Julgustan ettevõtte töötajaid tegelema digikoristusega ja panustan digiprügi vähenemisele. Vaata: digitark.ee/teemad/digitaalne-koristus.

#väljakutse2

Kaardistan ettevõttes tekkivad jäätmed, teen kindlaks kitsaskohad ning töötan välja ettevõtte prügi sorteerimise kava.

#väljakutse3

Loon töötajatele mugavad tingimused ettevõttes tekkivate pakendite sorteerimiseks.

#väljakutse4

Loon töötajatele mugavad tingimused bioprügi sorteerimiseks.

#väljakutse5

Kevadkoristus ettevõttes keskkonnasõbralikult.

#väljakutse6

Ettevõtte jaanipeol ei kasuta ühekordseid nõusid.

#väljakutse7

Ergutan töötajaid tööle tulema ühistranspordi, jalgrattaga või jalgsi.

#väljakutse8

Kulutan minimaalselt kvaliteetset kirjapaberit.

#väljakutse9

Toetan mõnda keskkonnaalast projekti aktiivse osalusega.

#väljakutse10

Korraldan ettevõttes pakendivaba kuu.

#väljakutse11

Ettevõte osaleb Pauligi kohvipuru kogumise kampaanias. 2019. aastal koguti teie ning mitmete teiste tublide eraisikute ja ettevõtete/asutuste abiga kokku 13,8 tonni kasutatud kohvipuru, sellest 2,5 tonni kogusid viimsilased. Kokku kogutud kohvipurust toodeti piisavalt energiat, et katta Haiba lastekodu energiavajadus pea kaheks kuuks (58 päevaks).

#väljakutse12

Teen kokkuvõtte keskkonna-aastast 2020 ja ei tee koostööpartneritele jõulukinke.