1. märtsil 2020 suletakse seni politsei kutsumiseks kasutusel olnud vana lühinumber 110. Harjumaalt tehti möödunud aastal vanale politsei lühinumbrile hinnanguliselt pooled 20 000 kõnest.

Alates möödunud aasta suvest informeerib automaatteavitus helistajaid nende kõne suunamisest hädaabinumbrile 112. 1. märtsist 2020 kõnesid ei suunata ja automaatteavitus informeerib helistajat, et number on suletud ja valida tuleks 112. Politsei vana lühinumbri sulgemine lõpetab riikliku projekti ühtse hädaabiteenuse loomiseks ja selle tulemusel jääb Eestis kasutusele üks hädaabinumber 112, kust saab kutsuda appi nii politseid, päästet kui ka kiirabi.

Politseid saab numbrilt 112 kutsuda juba aastast 2015 ja enamik abivajajatest on selle muudatuse juba omaks võtnud. Häirekeskus vastab aastas miljonile hädaabikõnele, millest politsei abi vajavatakse umbes 30% juhtudest. Viie aastaga on politsei vana lühinumbri valijate hulk järjekindlalt langenud, olles alguses hinnanguliselt 30% kõigist helistajatest ja tänaseks 2%. Kuigi protsentuaalselt on see Häirekeskusele tehtavast miljonist kõnest väike hulk, räägime me hinnanguliselt siiski 10-20 000 kõnest.

Veendumaks, et kõik hädasolijad saavad abi, monitoorib Häirekeskus alates 1. märtsist kuni 1. märtsini 2021, kas vale numbri valinud siiski pöörduvad 112 numbrile. Peame olema kindlad, et keegi ei jää abita ja selleks proovime veenduda selles, et kõned jõuaksid siiski abiandjateni.

Ühtlasi paneme kõigile südamele, et üle vaadataks erinevad teavitusmaterjalid majutusasutustes ja avalikes infokanalites, kus peab olema kirjas hädaabinumber 112, mitte muud numbrid. Pöörake tähelepanu, et erinevad stendid, voldikud, bülletäänid, reisi- ja matkajuhid turismitaludes ning hotellides olevad meelespead oleks kaasajastatud.

1 марта 2020 года закрывается ранее служивший для вызова полиции короткий номер 110. Из 20 000 звонков на старый короткий номер полиции, по оценочным данным, половина поступила из Харьюмаа.

С лета прошлого года автоответчик номера 110 сообщает всем абонентам о переадресации их вызовов на номер 112. Начиная с 1 марта 2020 года переадресация звонков больше производиться не будет, вместо этого автоответчик будет сообщать о том, что номер закрыт и нужно набрать 112. Закрытием прежнего короткого номера вызова полиции завершается государственный проект по созданию единого номера экстренной помощи. В Эстонии останется только единый номер экстренной помощи 112, по которому можно вызвать и полицию, и спасателей, и скорую помощь.

Вызов полиции по номеру 112 доступен еще с 2015 года, и большинство обращающихся за помощью уже освоились с этим изменением. Ежегодно Центр тревоги принимает миллионы вызовов, около 30% которых требует вмешательства полиции. За прошедшие пять лет количество звонков на старый короткий номер неуклонно сокращалось, оценочно, с 30% всех звонков вначале до 2% на сегодня. И хотя в процентном отношении к миллиону входящих звонков Центра тревоги это совсем немного, все же это составляет оценочно порядка 10–20 тысяч звонков.

Для уверенности в том, что никто не останется без помощи, с 1 марта этого года по 1 марта 2021 года Центр тревоги проведет мониторинг, чтобы выяснить, будут ли набравшие устаревший номер люди все-таки перезванивать на номер 112. Мы должны быть уверены, что никто не останется без помощи, и поэтому стараемся убедиться, что все звонки дойдут до экстренных служб.

Одновременно мы просим все организации пересмотреть свои информационные материалы в открытых источниках информации и гостиничных заведениях: в них должен быть указан номер экстренной помощи 112, а не какие-либо другие номера. Просим всех, пожалуйста, проверьте, обновлена ли информация на ваших стендах, в брошюрах, бюллетенях, путеводителях и памятках.