Montessori meetodil omandavad lapsed abstraktseid kontseptsioone käegakatsutaval moel, iseseisvalt ja oma meelte abil. Foto: Tallinna Montessori Maja
Montessori meetodil omandavad lapsed abstraktseid kontseptsioone käegakatsutaval moel, iseseisvalt ja oma meelte abil. Foto: Tallinna Montessori Maja

Autor: Joanita Janson, lapsevanem ja kogukonna eestvedaja

Ajal, mil läänemaailma on raputanud taipamine, et barbaarseid sõdu endiselt peetakse, võiks mõelda, mis on see, mis aitaks meil inimkonnana areneda sellele tasemele, et me saaks koos eksisteerida ilma üksteisega sõdimata.

Üks mõjukamaid haridusuuendajaid läbi ajaloo, dr Maria Montessori nägi, et ainus tõhus viis sellist ühiskonda luua on läbi hariduse. Sestap ongi Montessori hariduse üks peamistest eesmärkidest arendada lapses vastutustundlikkust, kainet mõtlemisvõimet, õiglustunnet ning austust kogu elava ja ümbritseva vastu – et meie ühiskond võiks tulevikus olla rahumeelsem ja igas mõttes tervem.

Lapsevanematena soovime, et meie lastel oleks rohkem võimalusi arenguks, kui meil endil on olnud – et nad saaksid kasutada oma potentsiaali täiel määral ning neis säiliks tahe õppida ja paremuse poole püüelda. Kuid mida teha siis, kui peres kasvab väike laps, aga ükski olemasolev lasteaed ega kool ei paku päris seda, millisena Sa oma lapse haridusteed kujutled? Üks võimalik lahendus on see, et Sa ise algatad protsessi just sellise lasteaiarühma ja kooliklassi loomiseks, millest Sa tunned, et on puudus. Grupp aktiivseid Viimsi ja Pirita lapsevanemaid just nii tegigi!

Joanita Janson
lapsevanem ja kogukonna eestvedaja

Ühine eesmärk

Kõik hakkas pihta sellest, kui eelmisel suvel tulid kokku Montessori pedagoogika huvilised pered, et korraldada mänguhommikuid, kus lapsed saavad iga kord koos mingi olulise eesmärgi nimel tegutseda, olgu selleks siis näiteks aiatööd või küpsetamine. Mudilastel lastakse täiesti iseseisvalt toimetada, neid alahindamata, pakkudes vaid hädapärast tuge. Sellistel kohtumistel saab üsna ruttu selgeks väikese inimese võimekus ja loomupärane tung ennast arendada. Usk lapse enesearendamise võimetesse ja austav suhtumine tema kui indiviidi vastu ongi ühed põhilised alustalad, mis neid lapsevanemaid ühendab ja mõttekaaslasteks teeb. Veendumus metoodika toimimisest on pannud need pered nii tihedalt koostööd tegema, et tehtud tööde nimekirja vaadates ei oskaks arvatagi, et ühise organisatsiooni all on tegutsetud vaid napilt aasta.

Ehkki pealtnäha võib tunduda, et lasteaiarühma loomine ei ole mingi ülemäära suur kunst, siis Montessori rühma puhul on lugu natuke keerulisem. Esiteks pole võimalik sellist rühma luua ilma vastava koolituse läbinud õpetajata. Koolitus ise on mahult võrreldav kõrghariduse omandamisega ja selle hind jääb umbes 10 000 euro kanti. Just finantsiline pool on tihti see, mis muudab koolituse kättesaamatuks paljudele, kes väga sooviksid õppima minna. Kuna sellest takistusest oleneb kogu edasine rühma või klassi loomise võimalikkus, võttis MTÜ Edendades Montessori Haridust oma peamiseks eesmärgiks õpetaja väljaõppe rahastamise.

Septembris 2021 avanes esmakordne võimalus õppida Eesti pinnal 3–6 vanuserühma Montessori õpetajaks. Koolitusele oli kindlasti tarvis MTÜ poolt keegi õppima saata, sest ainult nii sai tagada rühma teket meie kodukanti. Väga kitsa ajaraami lõikes tegeleti paralleelselt MTÜ asutamisega, sobiva õpetajakandidaadi otsimisega, rahastusplaani loomisega ja palju muuga. MTÜ-poolse täisrahastusega saadeti õppima konkursi võitja Helina Sepp.

Lisaks vastava haridusega õpetajale on Montessori rühmas samuti oluline metoodikat toetav sisseseade ja vahendid – ka füüsilise rühmaruumi loomine on ressursimahukas töö. Selle on enda peale võtnud MTÜ koostööpartner, kellel juba on vastava meetodiga rühma avamise kogemus. Ettevalmistustööd juba käivad, et 2023. aasta septembris saaks uksed avada.

Huvi on suur

MTÜ meeskond on algusest peale planeerinud oma tegevust pika aja perspektiivis, sest Montessori rühmade ja klasside loomine on väga ajamahukas protsess. Tänase töö tulemust näeme alles paari aasta pärast, mistõttu ei saa omale lubada aeglaselt kulgemist ja tegevuste edasilükkamist. Selleks, et lasteaiast välja kasvanud lapsed saaksid edasi minna Montessori kooliklassi, mis nende individuaalset arengut edasi toetaks, tuleb juba täna astuda samme ka kooliastme loomise suunas. Selleks kuulutas MTÜ sel kevadel välja uue avaliku konkursi, rahastamaks täismahus (13 350 €) 6–12 vanuserühma ehk kooliklassi õpetaja väljaõpet. Konkursi võitja, aastaid muusikaõpetajana töötanud Riina Riistop alustab Hispaanias oma õpinguid augusti lõpus ja kui kõik läheb plaanipäraselt, saab ta oma diplomi kätte 2024. aasta jaanuaris. Plaanitav klassi avamine saab seega aset leidma septembris 2024. Juba praegu täitub õpilaste eelnimekiri oodatust kiiremini, kuid endiselt on huvilistel võimalus endast märku anda.

Kooliklassi loomine ei piirdu vaid õpetaja koolitamisega. Lisaks õpingute rahastuse katmisele käib ka vilgas töö, et leida ressursse füüsilise keskkonna loomiseks: ruumid, administratsioon, sisseseade ja õppevahendid. See kõik saab võimalikuks kogukonna toel ja ühisel rahastusel. Kõik piirkonna lapsevanemad, kellel on huvi oma lapsele saada kohta Montessori lasteasutuses, suurendavad oluliselt seda võimalust läbi organisatsiooni liikmeks astumise. Täpsemat infot selle kohta leiab MTÜ Edendades Montessori Haridust kodulehel: www.montessoriharidus.ee.

MIS ON MONTESSORI HARIDUS?

  • Teaduspõhiselt lapse loomulikku arengut järgiv kasvatus- ja pedagoogikameetod, mis võtab arvesse lapse individuaalset arengumustrit, vajadusi, huvisid ja isikuomadusi.
  • See on terviklik haridussüsteem, mis hõlmab vanusegruppe sünnist kuni täiskasvanuks saamiseni. Eestis on hetkel võimalik omandada Montessori haridust vanusevahemikus 3–12.
  • Montessori meetodi autor on dr Maria Montessori (1870–1952) – Itaalia arst ja pedagoog, kes pühendas oma elu inimlapse arengu protsesside uurimisele ja seda järgiva meetodi loomisele. Esimene tema poolt loodud metoodikaga lasteaed avati 1907. aastal Roomas ning praeguseks on üle maailma Montessori lasteaedu ja koole hinnanguliselt üle 20 000.
  • Uuri lisa: www.montessoriharidus.ee.