Eestist alguse saanud maailmakoristuspäev on ajaloo suurim üleilmne kodanikualgatus, millest võtavad osa miljonid inimesed enam kui 180 riigist. Kõik inspireeritud ühest eesmärgist – muuta oma kodu puhtamaks. Viimsi kooli 1312 õpilasest käisid koristamas peaaegu pooled – 623 õpilast koos õpetajate ja lapsevanematega.

Septembri keskel suundusid õpilased oma koduasulat koristama. Eelnvalt olid klassidele koristatavad piirkonnad teada antud ning säästlikkust ja taaskasutust silmas pidades esitati kõikidele koristajatele ka palve võtta kodust kaasa vanad kilekotid ja kummikindad. Lisaks kasutasime mikroprügi korjamiseks ära COVID-19 testimiskomplektidest saadud kilekotid, mida terve aasta vältel korralikult kogusime. Üheskoos koristati kahe tunni jooksul Laidoneri park, Haabneeme rand, klindialune terviserada, kooli ümbrus ning Haabneeme aleviku teed, tänavad ja rohealad.

Kokkukogutud prügi kogused olid päris suured. Koristajad proovisid ka prügi sorteerida, kuid niiske ilma tõttu ei olnud see võimalik, sest prügi oli must ja vettinud. Seetõttu ladustati suur osa sellest olmeprügina ehk see oli taaskasutamiseks kõlbmatu. Peamiseks prügiliigiks oli pakend – kilepakendid, plastpudelid ja plastkarbid, papptopsid, kilepakendid, mahlajoogipakendid, krõpsupakid, kommipaberid, pakendite kileümbrised. Oli ka sellist prügi, mida otstarbe alusel ei õnnestunud määratleda – rauast ja metallist poolikuid esemeid, mis olid ilmselt ehitusjäätmed. Leiti ja korjati kokku erinevaid suuremaid esemeid, nagu autorehvid, lamamistool, kodumasinad, ning palju klaastaarat. Eraldi korjati osa suitsukonidest, mida tuli kokku 1,5 ämbritäit ehk ca 10 kilo. Vallavalitsuse abiga transporditi  jäätmejaama pea 14 150-liitrist prügikotti, lisaks suured esemed.

Noored korjasid koristuspäeval kokku umbes 10 kg suitsukonisid. Fotod: erakogu

Leitud prügi liik sõltus suuresti koristuspiirkonnast: parkimisplatsidel leidus rohkem mikroprügi, kraavides ja põõsaste all pakendeid, rannas ka rannahooajast jäänud esemeid.

Lisaks puhtamale keskkonnale meie ümber on prügikoristusel veel mitu eesmärki: õpetada märkama prügi enda ümber, selgitada prügisorteerimise vajadust ja rõhutada taaskasutuse olulisust, et ise vähem prügi toota. Lisaks arendab ühistegevus meeskonna- ning koostöö tegemise oskust.

Osalejad õppisid märkama prügi enda ümber, eriti varjatud prügi – prügi põõsaste ja puude all – ning mikroprügi ehk suitsukonisid ja pudelikorke parkimisplatsidel. Esmapilgul tundub Haabneeme puhas ja kaunis, aga märkamatut prügi on siiski. Täname õpilasi, õpetajaid ja vanemaid, kes koristuspäeval osalesid ja ettevõtmist toetasid, kooli juhtkonda toetuse eest ja Viimsi vallavalitsust abi eest!