Koos oma mentori Merit Lillelehtiga. Fotod: erakogu

Aeg-ajalt jõuavad avalikuse ette jutud õpetajate läbipõlemisest. Läbipõlemise ennetamiseks on mitmeid meetodeid, üks nendest on VEPA programmi kasutamine.

VEPA on rahvusvaheliselt tunnustatud ennetusprogramm, käitumisoskuste mäng, mis aitab luua positiivse ja õppimisele suunatud keskkonna. VEPA koosneb tõenduspõhistest märguannetest ja töövahenditest. Nende kõikide kasutamine õppetegevuste ajal suurendab õpilaste oskusi oma käitumist ja emotsioone juhtida. VEPA-t on veidi peljatud, sest sõna „mäng“ paneb inimesi mõtlema, et see on üks „tilulilu“. Oma kogemusest nimetaksin seda mänguliseks lähenemiseks õppimisele ja sotsiaalsete oskuste arendamiseks, mille kaudu on võimalik kõiki kaasa haarata.

VEPA imelised elemendid

Kooli tulles satuvad lapsed täiesti uude keskkonda, kus on taas vaja kohaneda ja sõlmida uued kokkulepped. Just kokkulepped on need, mida VEPA mängu käigus õpilased koos õpetajatega paika panevad. Kokkulepetest kokku meisterdatakse VEPA visioon, mis pannakse õpilastele nähtavale kohale ning on üheks oluliseks osaks VEPA igapäevases elus. Kokkuleppeid saab vajadusel jooksvalt ka täiendada ning jälgida, et kas mõned kokkulepped on juba saavutatud või negatiivsed on üldse kadunud. Visioonide loomiseks on samuti igal õpetajal ja õpilastel vabad käed. Seda võib luua piltidena, kirjutades või joonistades. Kui VEPA klassis toimima hakkab, toimub õppetöö märksa enam õpetajat säästvalt.

Millal ja kus VEPAT kasutada?

VEPA on üks põnevate elementide kogum. „VEPA-t peakski võtma kui kogumit, mida enda ning õpilaste võimaluste, vajaduste ja soovide järgi kohandada. Kõik ei sobi kõigile, samas on midagi igaühele. Soovitan kõigil õpetajatel tutvuda VEPA käitumismänguga ja kasvõi mõne osa sellest kasutusele võtta. Usun, et VEPA aitab lapsi meelerahu, parema meeskonnatöö ja kaaslaste positiivse märkamise poole,“ ütles VEPA õpetaja Kairi Lehtpuu Haabneeme koolist. „Väga mõnus on kasutada visiooniplakatit, et lastele meelde tuletada ühiselt kokkulepitud käitumisootusi. Käemärgid hääletugevuse reguleerimiseks õpiti hetkega ära. Käemärk „pöial püsti” või „pöial alla” mõjub kaasõpilase poolt näidatuna vaata et rohkemgi, kui õpetaja sekkumine,“ lisas ta.

Kuidas kaasata lapsevanemaid?

Suurem osa lapsevanemaid soovib olla kaasatud klassi ja kooli tegemistesse. VEPA-l on palju võimalusi, kuidas kaasata ka lapsevanemaid. Üheks esimeseks koostööprojektiks oli kodus ja koolis oma kiidudeseina tegemine. Kiidud on positiivsuse märkamine ja julgus seda teisele öelda või kirjutada. Igal õpetajal on kindlasti mõtteid, kuidas neid kujundada või hoopis lubada seda teha lastel või nende vanematel.

VEPA elemendid

VEPA võtted saab jagada kahte kategooriasse: VEPA töövahendid (elemendid) ja VEPA mäng. VEPA elementideks on: suupill, nimepulgad, taimer, VEPA hääled, sobib/ei sobi kaardid, memme vigurid, vepa käed-jalad jt, kiidud ja visioon. Nende kõigiga saab tutvuda VEPA kodulehel: https://www.vepa.ee/.