Olen Viimsi gümnaasiumi abiturient, kes haarab kinni igast võimalusest oma koolist kõneleda. Tagasi vaadates peab tunnistama, et aeg sisseastumisest on möödunud linnutiivul ning ma olen igati tänulik, et ma just VGM-is, nagu me omakeskis seda kutsume, need kolm aastat olen veetnud.

Olen terve elu elanud Viimsis, kuid mu esialgne plaan ei olnud siin keskharidust omandada. Sellegipoolest tegin Viimsi gümnaasiumisse katsed, mis kujutasid endast matemaatika-, eesti keele ja inglise keele ülesandeid. Enda meelest mul ülesannetega hästi ei läinud, kuid need ei olnud otsustavad. Esitada tuli ka motivatsioonikiri, kus sain oma mõtted kirja panna ja vestlusel neid komisjoniga arutada. Vestlus oli väga meeldiv ja üldsegi mitte hirmus ning selle lõpetuseks sain komisjonilt kinnituslehe ning saatma jäid sõnad: „Me väga ootame sind.“

Väga palju võimalusi

Olles jõudnud VGM-i viimasesse klassiastmesse, olen saanud osa võtta erinevatest valikainetest, seda täiesti tasuta. Kool pakub õpilastele ohtrasti võimalusi osaleda kursustel nii meie gümnaasiumis kui ka ülikoolides, riigigümnaasiumites, muusika- ja teatrikoolides. Tänu valikainetele olen saanud lugematul arvul uusi teadmisi, kogemusi ja ka tutvusi, mis on juba kasuks tulnud. Näiteks ühel kursusel tutvusin ülikooli lektoriga, kellega sain hiljem teha koostööd seoses gümnaasiumi uurimistööga.

Unikaalne tunniplaan

Tihti küsitakse, millise õppesuuna ma valisin. Vastust kuuldes on inimesed alati üllatunud. Mul ei ole ühte õppesuunda kogu gümnaasiumi vältel, vaid igal aastal saame me valida uue õppesuuna ehk mooduli. Esimesel aastal osalesin teatrikunstimoodulis, kus arendasin esinemisoskust, mis on tulnud kasuks uurimistöö kaitsmisel, esitluste puhul ja laval esinedes. 

Kokku saab valida 18 erineva mooduli seast, mis on jaotatud nii, et kolme aasta peale saab võimalikult mitmekesise kogemuse ja omandada põhjalikumalt õpitud teadmised ühest kindlast suunast, et eriti hästi valmistuda edasisteks õpinguteks näiteks kõrgkoolis. Tänu moodulõppele, laiale õppeainete valikule ja mentorsüsteemile on meie väike kool väga kokkuhoidvaks ja ühtseks seltskonnaks muutunud, kus erinevatest klassidest ja klassiastmetest satuvad ühte moodulisse või valikaine tundi väga paljud erinevad inimesed. Iga õpilane saab oma valikute järgi kujundada isikupärase ja unikaalse tunniplaani. 

Koolimaja keskel asuv avar aatrium liidab koolipere kokku nii traditsioonilisteks tähtpäevade tähistamisteks kui ka lihtsalt vahetundide veetmiseks. Foto: Tobias Tikenberg
Koolimaja keskel asuv avar aatrium liidab koolipere kokku nii traditsioonilisteks tähtpäevade tähistamisteks kui ka lihtsalt vahetundide veetmiseks. Foto: Tobias Tikenberg

Omalaadne küpsuseksam

Üks kõige erakordsemaid asju Viimsi gümnaasiumi juures on küpsuseksam. See on meie kooli eksam. Enamasti on koolieksami puhul tegemist õppeaine eksamiga. VGM-is on asjad teisiti – meie küpsuseksam koosneb väikestest osadest, mida teeme üle kolme aasta. Kirjutatakse analüüse seminaridest, loengutest, käiakse töövarjupäevadel ja tehakse vabatahtlikku tööd. Mõneti tunnen, et just küpsuseksam on mulle andnud 21. sajandi oskused, nagu kriitiline mõtlemine ja probleemide lahendamine, koostöö-, suhtlemisoskus, enesejuhtimine ja ettevõtlikkus. 

Hinded pole eesmärk

Minu kõige lemmikum osa kooli juures ei ole kõikvõimalikud valikained, moodulid, uued huvitavad kogemused, küpsuseksam, innovaatilisus või ühtsus, vaid õpetajad. Enne Viimsi gümnaasiumit ei osanud ma õppida enda jaoks, vaid keskendusin pigem hinnetele. Ennastjuhtiva õppija kursus on suuresti aidanud mul arendada õpioskuseid nii, et koolis õppimine oleks eesmärgipärasem. Abituuriumis olles tunnen, et kolme aastaga olen muutunud õppijana rohkem, kui oleksin osanud ette kujutada. Paljud õpetajad on öelnud, et ma ei ajaks taga hindeid, sest see ei ole mu tegelik eesmärk. Tunnen, et nad tõttavad õpilasi toetama ja inspireerima, ilma et oleks vaja neile midagi kurtma minna. Vastastikune lugupidamine, üks meie kooli väärtustest, on igal juhul tugevalt kujundanud õpetajate ja õpilaste vahelisi suhteid. Ka õpetajad suhtuvad meisse kui täiskasvanutesse.

„Meie väike kool on väga kokkuhoidev ja ühtne seltskond,“ ütleb Kaisa Tepp. Pildil õpetajate päeva tähistamine. Foto: Britte Lillevars
„Meie väike kool on väga kokkuhoidev ja ühtne seltskond,“ ütleb Kaisa Tepp. Pildil õpetajate päeva tähistamine. Foto: Britte Lillevars

Asjad toimivad

Kuidas õpib Viimsi gümnaasium distantsõppel? Olles juba korduvalt distantsõppele jäänud, on see meil hästi käpas. Teadmata, mida tulevik toob, ei pea muretsema, sest VGM-is õppetöö ei seisku ka järjekordse isolatsioonikohustuse tagajärjel. Tänu internetiühendusele toimuvad kõik tunnid õigel ajal mugavalt ühes ja samas keskkonnas. Isegi kontaktõppe ajal on ka karantiinis olijatel vajaduse korral võimalus teistega üheskoos koolitööd ära teha. Samuti tegutsevad keset distantsõpet aktiivselt Hüpernoole meediatoimetus ja VGM-i Noorte Vaimse Tervise Klubi ning väitlusklubi ja õpilasesindus.

Võistlus iseendaga

Alates 6. märtsist saab kandideerida Viimsi gümnaasiumi G1 astmesse, mille kohta saab soovi korral lugeda lähemalt VGM-i kodulehelt. Olete meie kooli väga oodatud ning kinnitan, et ees ootab erakordne kogemus. Mind jääb koolist lahkudes saatma koolijuhi lausutud mõte: „Me ei võistle kellegi teisega, vaid eelkõige iseendaga”. Soovime olla täna paremad kui eile ja homme paremad kui täna. Teame, et meie pingutused ei lõppe gümnaasiumi lõpueksamite sooritamisega, vaid need on kõigest sammud kestva arengu teel.

Huvitav teada

Viimsi gümnaasium on riigigümnaasiumide perre kuuluv kool, kus õpivad vaid gümnasistid, sellest tulenevalt on õppeastmete nimetused G1, G2, G3.

Gümnaasiumis on 462 õpilast, 54 õpetajat, 102 õppeainet.

Viimsi gümnaasiumis on õppetöö korraldatud perioodõppena kolmes õppeperioodis. Selles õppes läbitakse õppeaine kursus (21 tundi) 10 nädala jooksul. Iga perioodi lõpetab kokkuvõttev nädal, kus võivad toimuda arvestused, õppekäigud, konsultatsioonid ja teised õppetegevused.

Kooli eripäraks on:

  • moodulõpe
  • 21. sajandi oskuste arendamine
  • kursus „ennastjuhtiv õppija“
  • mentorsüsteem
  • gümnaasiumi küpsuseksam
  • kaasav koolijuhtimine

Veebileht: vgm.edu.ee

Facebook: Viimsi Gümnaasium

Instagram: @viimsigumnaasium

Viimsi gümnaasiumi tegevustega saab ennast kursis hoida läbi iganädalase infokirja, millega saab liituda kooli kodulehel.

Avafoto: Hans Tammiste