Viimsi vallavalitsus annab teist aastat välja hariduspreemiad kahes kategoorias: aasta haridustöötaja ja aasta haridustegu. Igaühel on võimalus kandidaate esitada.

Hariduse tähtsustamisel ja tunnustamisel on alati äärmiselt suur roll, kuid eriti märgiline on see käimasoleval Viimsi haridusaastal. Tunnustame tublisid, sest see annab võimaluse häid õpetajaid ja tegusid esile tõsta.

Aasta haridustöötajana tunnustame inimest, kelle panus ja isiklik eeskuju on õppeaasta jooksul kaasa aidanud laste ja/või noorte kujunemisele ning kelle tegevus on positiivselt mõjutanud Viimsi valla hariduselu arengut.

Aasta haridusteo tiitlit väärib õppeaasta jooksul toimunud silmapaistev innovaatiline haridustegu, mis on panustanud tulemuslikult õppiva organisatsiooni kujundamisse ning aidanud väärtustada hariduselu Viimsi vallas.

Tunnustuse saajad pälvivad valla tänukirjad ja rahalise preemia, mis antakse üle õpetajate päeva pidulikul tähistamisel.

Kandidaate saab esitada kuni 15. septembrini siin:

viimsi.ee/esita-aasta-haridustootaja

viimsi.ee/esita-aasta-haridustegu

Eelmisel aastal tunnustati aasta haridustöötajana Viimsi kooli eesti keele ja kirjanduse õpetajat Liis Remmelit ning aasta haridusteo tiitli sai lasteaed Väike Päike.