Foto: erakogu

Viimsi valla 7–19-aastaste sporditegevuse toetust ei maksa Viimsi vallavalitsus otse lapsevanemale, vaid eraldab üks kord aastas 1. detsembriks tehtud lapsevanema kinnituse alusel vastava taotluse esitanud klubidele.

Paneme südamele, et klubile kinnitust andes kinnitab lapsevanem vallavalitsusele, et tema lapse kohta esitatud andmed on tõesed ning lapsevanem soovib oma lapse sporditegevuse toetust just sellele klubile tagamaks lapsele kas soodsama osalustasu või paremad treeningtingimused.

Seega tasub enne kinnituse andmist üle kontrollida, kas klubi ja rühma nimetus on õige, kas treener on sobiv ning kas treeningkordade arv vastab nõutud tingimusele. Juhul kui andmetes esineb ebakõlasid, palume kinnitust mitte anda ja saata selle kohta teavituskiri e-posti aadressil kaija.magi@viimsivv.ee.

Mida klubid lapsevanema kinnituse alusel eraldatud toetusega teha võivad?

•          Kasutada EKR-i 4.–8. tasemega treeneri töötasu maksmiseks.

•          Tasuda harrastajate sporditegevusega seotud spordirajatiste ja/või -ehitiste üüri-/rendikulud.

•          Katta kuni 30% ulatuses harrastajate muude sporditegevusega seotud põhjendatud kulud (võistlustel osalemisega seotud kulud: transport, majutus, toitlustus ja osavõtutasud, spordiinventari ja -varustuse soetamise kulud, spordilaagritega seotud kulud: transport, majutus, spordiehitiste üüri/rendikulud, toitlustamine).

Spordiklubil on kohustus:

•          korraldada 7–10-aastaste harrastajate sporditegevust vähemalt kaks korda nädalas nädalakoormusega vähemalt 120 minutit;

•          korraldada 11–15-aastaste harrastajate sporditegevust vähemalt kolm korda nädalas nädalakoormusega vähemalt 240 minutit;

•          korraldada 16–19-aastaste harrastajate sporditegevust vähemalt neli korda nädalas nädalakoormusega vähemalt 360 minutit;

•          moodustada treeningrühmasid, milles ei ole üle 25 harrastaja;

•          tagada, et harrastajate treeningrühmadega töötavad vähemalt Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (edaspidi EKR) 4. tasemega treenerid ja iga 100 harrastaja kohta eri spordialadel töötab treeningrühma(de)ga vähemalt 1 EKR-i 5. või kõrgema tasemega treener.

NB! Spordiklubi vahetamisel tuleb jooksvalt teha uus kinnitus ning klubist lahkumisel tuleb  vana kinnitus tühistada. 2023. aasta Viimsi valla sporditegevuse toetuse kinnituse saab teha kodulehel pai.tallinn.ee või läbi Tallinna iseteeninduskeskkonna taotlen.tallinn.ee/opilane.