Põhikooli lõpetamine ja edasiste valikute kavandamine on keeruline eluetapp nii noorele endale kui ka lapsevanematele. Iga vanema soov on olla oma lapsele sellel perioodil toeks. Eesti Töötukassa Karjäärikeskuse juht Liis Süsmalainen, kes on ise Püünsi põhikooli tänavuse lõpetaja ema, pani karjäärikeskuse vestlusringis toimunud arutelu põhjal kokku üheksa soovitust just lapsevanematele mõeldes.

Usaldage oma last

Kuulake ära, mis on noore enda soovid ja mõtted. Ärge suruge peale enda ootusi ja täitumata unistusi. Pigem arutlege ja kaaluge erinevaid variante. Kui noor on kindel, et soovib minna gümnaasiumisse, suurepärane. Kui aga hoopis kutsekooli huvipakkuvat valdkonda õppima ning näete, et tema silm sellest valikust rääkides särab, siis usaldage teda ning laske tal see valik teha. Ühtegi ust see tema jaoks ei sulge, ülikoolitee on avatud ka kutsehariduse lõpetajatele. Oluline on hoida meeles, et teie lapsel on omad tugevused ja oma tee käia.

Olge lapse taustajõud ettevalmistusperioodil

Arutage noorega võimalikke valikuid. Uurige koos koolide kodulehti. Tutvuge õppesuundade ja valikainetega ning arutage nende seotust noore huvidega ja nägemusega tulevastest karjäärivalikutest. Pange paika nii plaan A kui ka B ja C ning ehk isegi D. Mõelge koos läbi, kuidas valmistuda testideks ja vestlusteks, uurige välja, mis noorele enim raskusi valmistab, ning otsige lahendusi. Kuid kui katsete aeg käes, on teie töö tehtud ja õige moment kõrvale astuda – kool ootab sisse astuma noort ennast just sellisena nagu ta on.

Rääkige oma lapsega

Vestelge noorega maailmavaatelistel teemadel. Näiteks sisustage sellega pikad autosõidud või arutlege päevasündmuste üle õhtusöögilauas. Nii arendate võrdsete inimeste igapäevast vestlust. Uurige, kuidas noor pingelisel perioodil ennast tunneb, millised on tema meetodid enese motiveerimiseks, mil viisil ta oma aega planeerib või kuidas ta tõlgendab viimati loetud raamatut jne. Oskus ennast avada ja oma mõtteid väljendada on sisseastumisvestlustel väga oluline ja kogemus erinevatel teemadel vestelda on suureks abiks nii koolikatsetel kui ka tööellu astudes.

Suunake vaatama uudiseid ja lugema päevakajalisi artikleid

Tutvustage noorele erinevaid meediaväljaandeid. Rääkige, millised ajalehed ja veebiväljaanded päevakajalisi uudiseid kajastavad, milliseid te ise jälgite ning millistel tasuks silma peal hoida. Väga tähtis on panna noor aru saama allikakriitilisusest – millised kanalid on usaldusväärsed ja kuidas faktide päritolu kontrollida. Paluge neil leida mõned huvipakkuvad artiklid ja põhjendada, miks just see teema oluline tundus. Vaadake koos näiteks „Aktuaalset kaamerat“, millel on iga nädala lõpus ka nädala kokkuvõte. Küsige, mis noorele just sel nädalal uudistest kõrvu jäi ja kuidas ta sellega suhestub. Päevateemadel vestlemine ja avar maailmapilt on üks oluline hindamiskriteerium.

Külastage koos mõnda kultuurisündmust

Viige noor mõnele teatrietendusele või kontserdile. Külastage nädalavahetusel mõnd muuseumit või galeriid. Otsides leiab ka tasuta võimalusi kultuurielamuse saamiseks. Tänasel hetkel on võimalusi isegi kodust lahkumata mõnda kontserti, teatrietendust või näitust külastada nii Eestis kui ka väljaspool. Hiljem arutlege nähtu ja kogetu üle.

Paluge lapsel endale midagi õpetada

Tehke noorele ettepanek õpetada teile midagi, mida ta viimasel ajal on koolis õppinud. Oskus oma teadmisi edasi anda on samavõrd oluline, kui uute teadmiste omandamine. Märgake, kuidas noor seda teeb, ning toetage teda vajadusel mõtete ja ideedega. Tihti mõistame me teistele teemat edasi õpetades seda ise palju sügavamalt.

Mõelge läbi, millega teie laps väljaspool kooli tegeleb

Vaadake koos noorega üle tema koolivälised tegevused. Kas ta käib mõnes huviringis või toimetab kuskil vabatahtlikuna? Mida te perena koos teete? Koolivälised tegevused on olulised nii selleks, et saada mõtted õppimiselt eemale ja maandada pingeid, kui ka oskuste ja kogemuste laiendamise eesmärgil. Teemana tuleb huvitegevus suure tõenäosusega jutuks ka sisseastumisvestlustel. Pange saavutused kindlasti ka kirja, et neid vajadusel vestlusel välja tuua.

Pöörake tähelepanu vaimsele tervisele

Põhikooli lõpetamine ja edasiste valikute tegemine on suur muutus, millega võib kaasneda tohutu hulk vastamata küsimusi, muremõtted ja ärevus. Seda kõike nii noorele endale kui ka lapsevanemale. Lapsevanemana püüa jälgida, et suudaksid ise rahulikuks jääda, ja märka ka noore emotsioone ning tundeid. Vaadake üle noore koormus, et tal oleks õppimise ja koolivälise tegevuse kõrvalt ka piisavalt aega puhata. Rääkige muremõtetest, jaga enda kogemusi sarnastest muutustest ja anna lapsele teada, et oled tema jaoks olemas.

Arvesta pere plaane tehes sisseastumiste ajakavaga

Põhikooli lõpp on noore elus ühel korral ja sisseastumistega seotud ajaraamid on suures plaanis teada. Ärge planeerige sellele perioodile puhkusereise või muid suuri perekondlikke sündmusi, mis keskendumist takistavad. Oleks ääretult kurb, kui puhkusereisi tõttu jääb soovitud kooli sisse saamata.

Karjääriabi töötukassast

Veel rohkem mõtteid, soovitusi ja nõuandeid leiad vestlusringi salvestusest Eesti Töötukassa YouTube’i kanalilt videost: KUHU NÜÜD? Mis toimub teiselpool lauda? Koolijuhtide vestlusring. 

Kui tunnete, et vajaksite kõrvalpilku või n-ö teist vaadet, on töötukassa karjäärinõustajad ja infospetsialistid teile abiks. Meil on mitmeid võimalusi toeks olla – saame koos otsida üles noore tugevused ja eeldused, teha läbi sisseastumisvestluse simulatsioon, mõelda erinevate kooli- ja erialavalikute peale ning vaadata üle edasised plaanid. Kõik meie teenused on tasuta.

KONTAKT

E-post tallinn.info@tootukassa.ee
Telefon 634 8000

Karjäärikeskus on avatud:
E, K, N 8.15–16.00
T 8.15–17.30
R 8.15–12.00

Liis Süsmalainen
Eesti Töötukassa Karjäärikeskuse juht

Avafoto: arutage noorega võimalikke valikuid ja uurige koos koolide kodulehti. Foto: Canva.com