Randvere koolijuht Stanislav Nemeržitski tutvustamas ajakapsli sisu. Foto: Heiko Leesment

Randvere kooli juurdeehitusega lisandub kooliõpilastele ujula, erivajadustega õpilastele klassiruumid ja rattaparkla. Uus hoone valmib käesoleva aasta lõpuks

Esmaspäeval, 30. mail pandi nurgakivi Randvere kooli juurdeehitusele, millega kooli lisandub 15 uut klassiruumi ja kaasaegne ujula. Ujulasse rajatakse neljarealine 1,1-1,8 meetri sügavune bassein ning multifunktsionaalne väike bassein sügavusega 0,9 meetrit. Rajatav uus kompleks annab olulise leevenduse ka haridusliku erivajadusega õpilaste õpitingimustele, sest valmivad nende vajadusi arvestavad klassiruumid. Veel sisaldab juurdeehitus teraapia-, loovus-, muusika- ja füsioteraapia ruume, vahetunniruume ja multifunktsionaalset saali pindalaga 120 ruutmeetrit. Juurdeehituse kogumaksumuseks on veidi alla 4 miljoni euro. 

Viimsi vallavanema Illar Lemetti sõnul on vallavalitsuse prioriteediks arendada ja tugevdada haridus- ja sportimisvõimalusi Viimsi vallas. „Viimsi vallas on palju lapsi ja noori inimesi. Seetõttu on väga oluline, et oleks tagatud kvaliteetsed õppimis-, sportimis- ja hobitegevuste võimalused. Täna nurgakivi saanud kooli juurdeehitus on suur samm selles suunas, et Viimsis hariduse omandamine oleks kaasaegne, laste vajadusi arvestav ja kvaliteetne.“ 

Nurgakivi panekul pandi tavakohaselt kaasa ka ajakapsel, mis sisaldas viimast Viimsi Teataja numbrit, Randvere koolilaste loomingut ja kooli tänaseid andmeid. 
Viimsi vallavolikogu liige ning eelarvekomisjoni aseesimehe Jan Trei sõnul on juurdeehituse realiseerumise nimel kaua pingutatud ning see on oluline samm. „Usun väga sellesse, et uus kompleks annab Randvere kooli perele väga head tingimused ja tõstab rahulolu nii õpilaste kui ka pedagoogide hulgas. See on väga oodatud, suur ja oluline projekt kogu valla hariduskeskkonna kontekstis. Näiteks algkooli tasemel on ujumisõpe kohustuslik, aga seda pakutakse seni vaid Viimsi koolis, mida kasutab korraga neli kooli,“ selgitab Trei. 

Randvere kool alustas tööd 2013. aastal 6-klassilise koolina, kus muuseas õpetatakse lapsi ka lihtsustatud õppekava ja toimetuleku õppekava alusel põhikooli tasemel. Ettevalmistused koolihoone laiendamiseks alustati juba 2019. aastal. Juurdeehituse projekteeris Inga Raukas Arhitektuuriagentuur OÜ-st, kelle projekteeritud on ka Randvere Kooli teised hooned. Juurdeehitusega lisandub koolile 2303 ruutmeetrit pinda.