Randvere kool saab sel kuul 8-aastaseks. Oleme küll noor kool, kuid Eestis tuntud kui uuendusmeelne õppijakeskne kaasav kogukonnakool. Mis teeb Randvere kooli eriliseks? Mida peab meie koolipere oluliseks? Sellest räägivad selle liikmed ise.

 Merilin Kõre (klassiõpetaja)

Mul on olnud rõõm kasvada koos Randvere kooliga ning aidata kaasa siinse õhinapõhise keskkonna loomisele. Siin on olnud hea ja huvitav õppida ning õpetada. Just selle maja seinte vahel on saanud meie jaoks tähenduse Jaapani vanasõna “Õpetamine on õppimine”. Suurepärane õpetaja ei õpeta, vaid toetab õppimist, arutleb õppimise üle, julgustab vastuseid otsima, kaasab õpilasi eesmärkide seadmisse ja juhib protsessi, olles ise õppimises eeskujuks. Jälgime huvi ja avatud meelega tehnoloogia arengut ning saame õppetöös vabalt kasutada erinevaid IKT vahendeid, mis on saanud õppimise loomulikuks osaks. Meil töötavad õpetajad, kes inspireerivad, märkavad, tunnustavad, toetavad ning hoolivad õpilastest ja kolleegidest. Meil on õppimine fantastiline kogemus, mille käigus on lubatud valikuid teha ja eksida. Mis saaks olla parem kui ise õppimise eest vastutus võtta!

Kui sattusime eelmisel kevadel olukorda, kus õpetada ja õppida tuli distantsilt, tundis koolipere end üpris kindlalt, sest oleme digiõppepäevi korraldanud aastast 2015. Need on õpilastele ja õpetajatele andnud väärt kogemuse. Arvutiga tehakse lähemat tutvust alates 1. klassist ja digiõppega saab hakkama ka suur osa eriklasside õpilasi. Meie õpilaste digipädevus on väärinud kiitust koolide poolt, kuhu edasi õppima minnakse.

Kadi Saa (logopeed)

Kaheksa aastat tagasi oli mulle kui värskele ülikoolilõpetajale maailm justkui valla ja uute alguste valguses paelus mõte alustada tööd vastvalminud väikeses koolis, kus kõik oli lapsekingades ja sama värske kui mina oma teadmistepagasiga. Oli uhke tunne kuuluda ühtehoidvasse ja uuendusmeelsesse meeskonda, kus arvestati kõigiga. On olnud palju toredaid võimalusi olulistel teemadel kaasa rääkidal, lahendada ettetulevaid raskusi ja mõelda välja uusi võimalusi laste toetamiseks. Randvere kool kaasava koolina on mind proovile pannud ja andnud rohkelt võimalusi arenguks. Töö eriklasside õpilastega on vaheldusrikas ning loonud sildu koostööks teiste spetsialistidega. Suur rõõm on märgata väikseid eduelamusi ja õnnestumisi lastega, kellega igapäevaselt töötan!

Tantsuvahetund_Foto_Siiri_Alamaa
Tantsuvahetund. Foto: Siiri Alamaa

Üheskoos targaks

Randveres õpivad koos valdavalt iseseisvalt toime tulevad õpilased ning lapsed, kes vajavad pidevat täiskasvanu juhendamist ja erinevaid tugiteenuseid. Koos õppimist ja toimetamist sümboliseerib kooli logo – ülevalt avatud ring, mis on nagu kaitsev pesa, mille põhjast sirutuvad sirgelt ja kõveralt kasvavad varred. Mõni kasvamine on sirgem ja iseseisvam, mõni aga kõveram ja toetust vajav. Erineva suuruse ja täitega ringid kujutavad õpilasi, kes kõik on erilised. Avaus ringi ülaosas tähendab loovat vaimu, mis läheb piiridest välja. Logo on tärkava kaselehe roheline, sümboliseerides värskust, uudsust ja sidet loodusega. Logo idee on pärit logokonkursi võitjalt, toona 4. klassi õpilaselt Annikilt ja selle aitas kooli sümboolikale vastavasse vormi valada disainerist vanem Reet Sepp.

Loodus on au sees

Tänu kooli asukohale Tädu terviseraja kõrval pöörame teadlikku tähelepanu looduse hoidmisele. Koolipere osaleb koristus- ja heakorratalgutel, Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel toimuvad põnevad õppekäigud loodusesse, aktiivsete töötajate eestvedamisel on alustatud kooliaia rajamist, kasvatatakse taimi klassiakendel ja tehakse rohkesti keskkonnasõbralikke tegusid. Kool liitus 2018. aastal Rohelise kooli programmiga ja tunnustati eelmisel aastal Rohelise lipuga, mis on meile suureks auks. Oleme teadlikud ka sellest, et toetav sotsiaalne keskkond on ülioluline lapse arengus. Meie hoolivad õpetajad on algatanud KiVa ja VEPAga liitumise, et iga õppija tunneks end vabalt ja turvaliselt. 

Maailmakoristuspäeval_Randvere_küla_koristamas_Foto_Kirsti Haug
Maailmakoristuspäeval Randvere küla koristamas. Foto: Kirsti Haug

Jaana Raimets (abiõpetaja)

Neli-viis aastat tagasi ütlesin arenguvestlusel välja mõtte, mida saan täna korrata. Võimalus töötada väikeses armsas Randvere koolis on üks parimaid asju, mis on juhtunud mu tööelus! Kus, kellega ja kuidas sa saad töötada, on oluline karjääris. Randvere kool usaldab oma töötajat ja pakub võimalusi arenguks. Õpetajaskond toetab ja inspireerib. Minul on erinevatest koostöödest vaid positiivsed mälestused. Töö lastega on rahuldust pakkuv – arendav, innustav, põnev, vaheldusrikas ja liikuv. Minu ükski tööpäev pole eilse moodi!

Randveres hinnatakse tervist, mida hoitakse virgena erinevate tegevuste kaudu – liikumisnädalad, tantsu-, õue- ja pallivahetunnid. Selle õppeaasta alguses rõõmustasid kooliperet liikuma kutsuvad põrandakleebised. Töötajad on alati valmis osalema sportlikes ühistegevustes rabades, jõgedel ja metsas. Innustatakse üksteist samme või kilomeetreid koguma. Sel kevadel loovad nii töötajad kui ka õpilased peredega kooli sünnipäeva puhul vahvat GPS-kunsti. Aitame toitlustajal valmistada paremat koolitoitu: tervisenõukogu ja Rohelise kooli noored annavad toitlustajale väärtuslikku tagasisidet. 

Alari Allika (aineõpetaja)

Randvere kool on õpilasekeskne, looduslähedane ja sõbraliku kollektiiviga. Meie aega väärtustatakse, pakutakse arengu- ja õppimisvõimalusi ning algatatakse huvitavaid ühistegevusi. Õpetajad saavad kooli arengusse panustada. Kool on avar ja õpilastel on võimalus käia õues ja tegeleda erinevate tegevustega, on vaikseid nurgakesi ja suuremaid ruume, kus saab koos mõnusalt õppida ja aega veeta. Kõige muu kõrval ei saa mainimata jätta, et meie lapsed oma rõõmude ja muredega on need, kes kooli mõnusaks teevad. Oleme pidevas muutumises ja see tagab arengu!

Randvere kogukonnas hinnatakse kõrgelt koos tegutsemist, seda tõestavad rahvast tulvil koolikontserdid ja -peod ning jõululaadad. Töötajate tuliste ajurünnakute käigus sünnivad igal sügisel õppekava muudatused ja teised olulised dokumendid. Töötajatel, vanematel ja õpilastel on võimalus kuuluda arendusmeeskondadesse (KiVa, tervisenõukogu, Roheline kool, kooliaed, ettevõtlik kool ja kultuurikoda), kelle missiooniks on ellu viia kooli arengukava eesmärke. 2020. aasta lõpus tunnustas Tartu Ülikooli Eetikakeskus Randvere kooli Hea kooli edendaja tiitli ja logoga, mis näitab, et oleme oma tegevuses järjepidevalt pidanud oluliseks väärtusarendust ning pööranud tähelepanu nii õpilaste kui ka kooli töötajate individuaalse arengu toetamisele.

Rahvusvaheline_muusipäev_koos_Uku_Suvistega. Foto: Liina Savolainen
Rahvusvaheline muusipäev koos Uku Suvistega. Foto: Liina Savolainen

Maida Insler (lapsevanem)

Olen väga rõõmus, et meie pere lapsed on saanud kooliteed alustada kodulähedases toredas koolis. Randveres üritatakse arvestada iga lapse võimetega, soodustatakse koostööd ja loovust ning julgustatakse iseseisev olema. Koolis õpivad koos tavalised ja erivajadustega õpilased ning see kasvatab lastes tolerantsust ja erinevustega arvestamist.“

Laste loovusel lasevad õpetajad lennata igapäevases õppetöös ja kooli sündmustel. Õpilasi julgustatakse osalema erinevatel õpilasvõistlustel ja igal aastal leidub neid, kes soovivad kaasõpilastele mõnda huviringi läbi viia. Õpilased saavad igal pool kaasa rääkida ja tegutseda.

Marta (6. klassi õpilane)

Minule meeldib kõige rohkem ühtsus, mis siin on. Õpetajad päriselt hoolivad õpilastest ja üritavad teha ka vanematele lastele õppimist põnevamaks. Eriti tore on, et õpetajad mõistavad ka nalja ning nende vaimukatest üllatusesinemistest kooliüritustel puudu pole jäänud. Meie kool on võrdlemisi väike, kõik teavad kõiki ja iga maja peal vastutulev inimene on tuttav. Mulle meeldib Randvere kool, sest see on vastutulelik, mõistev, hariv, lõbus – mida muud sa tahta oskad.”

Oskar-Martin (eriklassi õpilane)

Mulle meeldib, et mul on koolis palju sõpru ja toredad õpetajad. Mulle meeldib siin õppida, sest siin on väga rahulik ja saan targemaks.“

Mirtel (1. klassi õpilane):

Mulle meeldib käia Randvere koolis, sest siin saab õppida koos sõpradega. Õpetajad on toredad ja lahked. Saame teha sporti, mina käin korvpallitrennis, tantsin rahvatantsu ja laulan mudilaskooris, see on äge. Koolimaja on ilus ja ümbrus roheline.”

Me usume, et meie kool on meie õpilaste nägu. Kui nad on õnnelikud, on ka kool õnnelik.

Randvere kooli logo

Randvere kool

  • Siin on 6-klassiline põhikool põhikooli riikliku õppekava alusel õppivatele õpilastele ja 9-klassiline põhikool lihtsustatud riikliku õppekava alusel õppivatele õpilastele.
  • Õpilasi 377, kellest 53 on HEV õpilased ja neist 46 õpivad eriklassides. Eriklasse on kokku 15 nagu ka tavaklasse.
  • Koolitöötajaid 77.

Randvere koolile valmib juurdeehitus ja ujula

Viimsi valla lisaeelarvega eraldatakse 2 miljonit eurot Randvere kooli juurdeehituseks, mille raames saab kool ka 25 meetri pikkuse basseini.

Juurdeehitus annab koolile juurde 2303 m2 pinda.

Tööde kogumaksumus koos sisustusega on 2,97 miljonit eurot. Koos järelevalve ja projekteerimisega on maksumus 3,18 miljonit eurot. Ehitaja leidmiseks on hange lõppenud. Aprilli lõpus on vald planeerinud sõlmida ehituslepingu. Uue kompleksi valmimist on oodata 2022. aasta varakevadeks.