6. juunil anti Tartus Rohelise kooli võrgustiku lühikonverentsil üle taas keskkonnamärgised „Roheline lipp“ ja Randvere koolil oli suur au rohelipp juba teist korda koju tuua.

Eestis on Rohelise kooli programmiga liitunud 180 kooli, huvikooli ja lasteaeda, kellest 89 on rohelise lipu omanikud, kusjuures 12 õppeasutust on saanud rohelipu kasutusõiguse juba kolmandat korda. „Roheline lipp“ omistatakse kaheks aastaks ja selle saamisele järgneval aastal on kohustus jätkata tegevuskavas toodud tegevusi, viia läbi uus keskkonnaülevaatus ning esitada kevadel vahearuanne. Ülejärgmisel õppeaastal tuleb uuesti esitada taotlus keskkonnamärgise „Roheline lipp” saamiseks.

Kõige aktiivsem 6. klasside Rohelise kooli noor Johanna Raimets. Foto: Priit Palomets

Randvere koolile omistati rohelipp esimest korda kaks aastat tagasi, seejärel täitsime edukalt eelmise õppeaasta lõpus vahearuande ning oleme jätkanud aktiivsel tegevustega, mis suurendavad kogu koolipere keskkonnateadlikkust. Seda tõi välja suure plussina ka hindamiskomisjon. „Väga hästi koostatud taotlus. Tegevustesse on haaratud kogu koolipere ja tegevused on lõimitud. Koolil on väga hea noorte osalus – õpilastega aktiivne ühistegevus, eraldi Rohelise kooli noorte grupp. Tegevustesse kaasatud kogu kool ja toimunud rida noorte ellu viidud algatusi, näiteks toidu raiskamise vähendamiseks meeldetuletussildid sööklas jm. Kokkuvõtlikult võib öelda, et terviklik lähenemine. Kriteeriumid täidetud ja enamgi veel.”

5. klasside kõige aktiivsem Rohelise kooli noor Nelli Rikolas. Foto: Priit Palomets

Õpilaste panus

Meie kooli iseloomustades tõi liputseremoonia päevajuht Kristo Elias välja just kampaania, millega ka ise rahul oleme ning millesse on Rohelise kooli noored aktiivselt panustanud. „Randvere kooli õpilased võistlevad igal aastal koolihoone kõige energiasäästlikuma korpuse väljaselgitamises. Rohelise kooli noored viivad terve õppeaasta jooksul läbi vaatlusi ja teevad kokkuvõtte, milline korpus kõige energiasäästlikumalt käitub, näiteks tundide ajal koridoris tuled ära kustutab. Tulemused muutuvad aina paremaks, sest iga korpus on huvitatud, et rändkarikas just neile tuleks.”

Tegemist on tõesti kõige mahukama kampaaniaga, tulemusi hindasime kaks korda õppeaasta jooksul ja parimad tulede kustutajad olid sel õppeaastal A2 (3.  ja 5.-6. sr klassid) ja B2 (6. klassid) korpustes. Tunnustus õpilastele ja õpetajatele, kes energia säästmise oma südameasjaks võtnud on!

4. klasside kõige aktiivsem Rohelise kooli noor Sander. Foto: Priit Palomets

Teistmoodi koolipäevad

Sel õppeaastal toimus meil neli teistmoodi koolipäeva, mille planeerisid ja korraldasid kooli erinevad arendusmeeskonnad (Kultuurikoda, KiVa, Tervisenõukogu ja Ettevõtlik kool), kuid suur rõõm oli tõdeda, et igasse teistmoodi koolipäeva oli toodud töötubasid, mis kattusid vägagi Rohelise kooli põhimõtetega ja andsid märkimisväärse panuse kogu rohelipu taotlemise protsessi. Näiteks viimasel perepäevana toimunud teistmoodi koolipäeval müttas mitu seltskonda kooliaias, et üles ehitada kiviktaimla, istutada ümber marjapõõsaid, korrastati putukahotellid, punuti riidejääkidest loomade närimiskette, ilmetud purgid ja pudelid said peale maalingud ja teadmisi sai proovile panna viktoriinis, mille teemaks oli „Kasulikud küsimused (taas)kasutamisest”.

Kiviktaimla korrastus perepäeva raames. Foto: Priit Palomets

Kui siin Rohelise kooli noortest ja tunnustamisest juttu oli, siis tänasime õppeaasta lõpus ka meie aktiivsemaid noori – 30-st 4.-6. klassi noorest oli eriti aktiivseid panustajaid lausa 12, kes osalesid kõige rohkemates tegevustes (õppekäigud, Rohelise kooli noorte koosolekud, erinevad kampaaniad) ning kui teha veel edetabel klassiastmeti, siis 4. klassidest paistis silma Sander Laving, 5. klassidest Nelli Rikolas ja 6. klassidest Johanna Raimets. Kes veel ei ole liitunud Rohelise kooli võrgustikuga või kahtleb, siis julgustame liituma – programmis osalemine annab hea raamistiku oma keskkonnateadlikke tegevusi planeerida, koordineerida, analüüsida ja kogu kooli- või lasteaiapere kaasata. Sest nagu kõlab Rohelise kooli võrgustiku tunnuslause – innustades noor täna, hoiame homset maailma.

Rändkarikas, mis hetkel on B2 korpuse pesas. Foto: Liina Savolainen
Rohelipuga käib kaasas ka sertifikaat ja kingitused. Foto: Liina Savolainen
Korrastatud putukahotell kooliaias. Foto: Priit Palomets
Rohelise kooli töörühma esindus koos Rohelise kooli programmi Eesti koordinaatori Eeva Kirsipuu-Vadiga: Foto: Liina Vakrööm