Püünsi kool on Viimsi poolsaare tipus 1993. aasta septembrist tegutsev põhikool-lasteaed. Püünsi kooliperre kuulub 58 töötajat, 302 õpilast ja 36 lasteaiamudilast.

Oleme kodune kogukonnakool. Meid ei kohuta suurtes muutustes olev koolielu, digiõpe ega külmapühad. Loome toreda looduslähedase lapsepõlve, sujuva ülemineku lasteaiast kooli, anname kõigile võimalusi ja oleme alati valmis koostööks.

Esta Järv, külavanem: külakogukonna keskus

Püünsi küla on enam kui 1300 elanikuga Viimsi valla üks suuremaid külasid. Võõrale võib tunduda, et küla on suur ja anonüümne, kuid siin kanda kinnitanutele saab üsna ruttu selgeks vastupidine.

Kool on omamoodi noorusliku küla garantii, sest meelitab siia lastega peresid. Tänu laste kontaktidele koolis tutvuvad varem või hiljem ka vanemad. Nii saavad Püünsi kooli märkamatu panusega võõrastest tuttavad, tuttavatest sõbrad ja kogukonnatunne on taas killuke tugevam.

Püünsi koolist on kujunenud külakogukonna keskus. Siin asub kõigile avatud raamatukogu, saab korraldada koosolekuid ja üritusi. Läbi erinevate kogukonnaürituste satuvad siia ka need, kes igapäevaselt koolieluga seotud ei ole. Kui kiire elutempo juures muidu naabreid ei näe, siis kooli ja kogukonna ühistes ettevõtmistes ikka trehvatakse ning nagu muuseas saavad kõik jutud räägitud.

Marianne Vainola, õpetaja: „oma laste“ pesakonnad

Üks „mere poole kaldu“ kool asub poolsaare tipus – see on Püünsi kool! Nii merel kui ka koolis on lainetus enamasti rahulik, kuid tuleb ette ka päris tugevaid torme. Iga päev on isemoodi ning see hoiabki mind koolis – töö on põnev ja rutiinivaba. Minu kui õpetaja sisemuses on tavaliselt vaikne meri, kuid kui vaja, võin ka tormata nii, et lained löövad üle kalda. 

Asusin siia tööle 2003. aasta sügisel. Plaanisin jääda vaid aastaks ja proovida, kas mulle õpetajaelu üldse meeldib. Olen ikka veel siin – järelikult meeldib! 

Teisel tööaastal sai minust klassijuhataja ja sellest ajast olen lendu saatnud juba neli päris „oma laste“ pesakonda. Klassijuhatamine liidab õpetajat kooli ja lastega ning õpetaja ei ole nagu läbilendav satelliit, vaid teda seob kooliga midagi hoopis rohkemat – „oma lapsed“.

Koolielu on aja jooksul väga palju muutunud. Kes oleks osanud uneski näha, et pool õppeaastast oleme distantsõppel? Nüüd võtame seda loomulikuna ja oleme valmis igapäevaselt muutuva hariduseluga sammu pidama. Osalen põnevusega selles protsessis.

Annabel Tsarjov, õpetaja: juhuse kingitus

Olen töötanud Püünsi koolis kaks aastat. See on olnud keeruline, aga ka äärmiselt huvitav. Sattusin siia juhuslikult, tutvuse kaudu. Alustades verinoore õpetajana, olin tööpostile asudes ebakindlam, arglikum ja kogenematum kui praegu. Koroonakriis oli viimane piisk minu teotahte ja võimekuse karikasse, põlesin läbi. Olin veendumusel, et õpetajaamet ei sobi mulle. Saatusel olid aga teised plaanid. Sattusin vestlema õppejuhiga, kes muuhulgas mainis, et koolile otsitakse haridustehnoloogi, kuid sobivat kandidaati ei ole leitud. Otsustasin kandideerida. Käesoleva õppeaasta algusest olen lisaks arvutiõpetuse õpetaja ametile haridustehnoloog ja inglise keele õpetaja. Olen hästi sulandunud kollektiivi ja lisandunud kohustuste hulk ei heiduta mind, pigem innustab panustama rohkem. Ideid jätkub veel aastateks, lennutan neid hea meelega just Püünsi koolis.

Marge Kaskpeit, lapsevanem: tõeline kingitus

17 aastat tagasi Püünsisse kolides hakkas kohe silma kodutee ääres väike kena kool, kus lapsed vahetundide ajal õues ringi jooksid. Esimene tutvus koolimajaga algas lasteaiast, kui meie esimene laps sinna koha sai. Rühmad olid väiksemad kui harilikult ja lastega käidi palju looduses. Kooliminek on olnud väga sujuv. Püünsi kool on nagu ehtne külade kool – siia suundusid ka naabrilapsed ja lasteaiakaaslased nii Püünsist kui ka naaberküladest.

Koolis on professionaalsed ja pühendunud õpetajad. Koolijuht Jekaterina Tšerepannikova on hooliv ja arvestav – tõeline eestvedaja. Arvan, et siin on võimalik saada väga hea haridus. Olen tänulik, et õpilasi märgatakse – nii siis, kui läheb hästi, aga ka siis, kui mitte nii väga, ning pakutakse ka abi. Omavahel suhtlevad kõik lapsed, hoolimata klassist või vanusest. Läbi laste tiheda suhtluse tunnevad üksteist ka lapsevanemad. See loob turvalise õhkkonna. Tänu avatud suhtlusele tulevad ka sulitembud üsna kiiresti välja.  

Lapsed liiguvad üldiselt palju. Lisaks kehalise kasvatuse tunnile saab õppida tennist ja rahvatantsu. Talvel suusatatakse ja igal aastal korraldatakse pereorienteerumist, mille raames liigub kogu küla. Põnevusega ootame spordiplatsi valmimist. Kooli juures on võimalusi vaba aja veetmiseks. Nii mõnelgi päeval jõuavad lapsed koju alles siis, kui koolimaja uksed suletakse. See on tõeline kingitus, et kodu lähedal on just selline kool.

Väike, kodune ja armas Püünsi kool.

Andu Tali, lapsevanem ja hoolekogu esimees: võti on koostöö

Olen Püünsi kooliga seotud enam kui 20 aastat. Meie kolme lapse haridustee on siit alguse saanud.

Püünsi koolil on selle aja jooksul olnud rõõmsamaid ja keerulisemaid aegu. Kõige suuremad murepilved olid seotud mõtetega kool 6-klassiliseks muuta. Üheskoos hoolekogu, koolipere ja kogukonnaga suutsime kooli tuleviku eest seista ja tekkinud mured dialoogis koolipidajaga lahendada – tänaseks on see vaid ajalugu, mida võime tagantjärele meenutada.

Kool on viimaste aastatega teinud märgatava arenguhüppe ja seda igas mõttes. Kool on kasvanud täiemahuliseks kaheparalleelseks põhikool-lasteaiaks, saanud juurdeehituse, raamatukogu ja noortekeskuse. Olemuselt on kool jäänud ikka väikeseks, armsaks ja turvaliseks kogukonna kooliks, kuhu tahetakse oma last haridusteed omandama panna ka Viimsi kaugematest piirkondadest. Püünsi kooli õpilaste õpitase on piisavalt kõrge, et võimaldada lõpetajatel õpinguid jätkata mistahes gümnaasiumis või kutsekoolis. See omakorda kinnitab õpetajate tehtud head tööd ning kõrget õpetamise taset.

Kooli maine on läbi aastate taastunud ja tõusuteel. Püünsi kooli edu on viimastel aastatel üha rohkem märgatud ka Viimsi valla kui koolipidaja poolt, kes on lisaks leidnud täiendavaid investeeringuid kooli säilimiseks ja jätkuvaks arenguks. Äsja avati kooli kõrval renoveeritud pallimänguväljak ja uuest õppeaastast on lootus kooli- ja lasteaiaperel ning kogu Viimsi poolsaare tipu kogukondadel nautida uue spordiväljaku rõõme ja võlusid.

Sellised edulood ei sünni ilma algatuse ja eestvedamiseta. Saavutatud edu võti on erinevate huvi- ja osapoolte omavaheline tõhus koostöö. See on kahtlemata kooli enda, Püünsi külavanema ja -kogukonna hea töö tulemus. Tegemistesse on panustanud ka Püünsi kooli hoolekogu liikmed läbi erinevate tegevuste ja algatuste. Avaldan tänu kõigile kaasteelistele läbi aastate hoolekogude erinevates koosseisudes!

Olen olnud Püünsi kooli patrioot ja tõeline fänn ning püüan seda olla ka pärast seda, kui minu lapse koolitee meie armsas koolis lõpeb.

Triinu Puidet, lasteaia õppejuht: uudishimulikud kaheksajalad

Püünsi kooli juures tegutseb väike kaherühmaline lasteaed. Mere ja metsa lähedus loob soodsad tingimused loodusvaatlusteks, õppekäikudeks, matkadeks ja sportlikeks tegevusteks. Lasteaia süvaõpetuse suund on keskkonnakasvatus, mida tutvustame läbi loodusprojektide ja pärimuskultuuri. Tervislikke eluviise propageerime looduses viibimisega ja läbi igasuguse liikumise. Toredaks traditsiooniks on kujunenud kord kuus toimuvad õppeaasta teemalised muinasjutu- ja pärimusmängude hommikud. Kõikides projektides löövad kaasa lasteaia maskotid – uudishimulikud kaheksajalad Kombu ja Misse, kes annavad edasi lasteaia väärtusi. Õues õppimiseks ja matkamiseks oleme loonud Kombu ja Misse õpperajad. Praegu on töös õuesõppe keskuste rajamine, mis pakuvad põnevat vaheldust nii õppetegevustes kui ka vabas mängus. Koos Misse ja Kombuga täienevad meie seiklused igal õppeaastal.

Olles kooli osa, on üleminek lasteaiast sujuv ja laste jaoks väga oodatud sündmus. Ees on tuttavad kaaslased, keskkond ja mõned õpetajad. Kooli süvaõppe suundadeks on tennis ja rahvatants, sellepärast on ka lasteaia vanemas rühmas tegevuste plaanis kord nädalas rahvatantsu- ja tennisetunnid. Püünsi lasteaed on lapse jaoks imetore koht.

Saskia Kaskpeit ja Nele-Lisette Hera, vilistlased: tore lapsepõlv

Meie koolitee algas sel ajal Püünsi kooli suurimas, 24 õpilasega klassis. Osa meist oli kooliga tuttav juba läbi eelkooli või lasteaia. Tänu metsa ja mere lähedusele oli õppetöö väga looduskeskne – toimus õuesõpe ja soojade ilmadega sai vahetundide ajal värskes õhus puhata. Pärast koolipäeva oli hea sõpradega aega veeta, sest kõik elasid samas külas.

Üks kooli suurimaid võlusid on ühtsus. Kõik klassid suhtlevad omavahel hoolimata vanusest või kooliastmest. Ka meie suhtleme edasi nii sõpradega, kes sinna jäid, kui ka endast vanemate vilistlastega. Väga head suhted on jäänud õpetajatega, kes meie tegemisele kaasa elavad ja toetavad. Gümnaasiumis õpinguid jätkates oleme aru saanud, kui hästi meid edasisteks eluetappideks ette valmistati.

Praegu on tore tagasi vaadata ja meenutada, kui vahva lapsepõlv meil tänu Püünsi koolile oli. Hindame, et saime oma lapsepõlve nautida, saades hea hariduse ja ettevalmistuse eluks.