Värske õhk ja võimalikult palju õues viibimist on praegusel ajal eriti oluline. Õnneks leidub Viimsis asutusi, kes selles osas head eeskuju näitavad. Näiteks Põnnipesa lasteaed, kus õuesõpe on väga hea hoo sisse saanud.

Kui ajas pisut tagasi minna, siis nii nagu paljud algatused, sai ka eralasteaed Põnnipesa alguse selle omaniku ja nelja lapse ema Kristiina Sillaste enda vajadustest lastehoiu järele. Toona kolme lapse emana võttis hakkaja naine oma laste kõrvale hoida veel 3–4 põngerjat. 9. septembril 2007 tuli hoidu üheksa last ning Kristiina võttis tööle esimese töötaja. 2013. aastal muutus lastehoid lasteaiaks, millel praegu on kolm maja: Marjamaa teel, Heki teel ja Kaluri teel. Kolme maja peale kokku on 89 last ning 24 töötajat. 

Õuesõppel hoog sees

Kristiina leiab, et enamikel Viimsi lasteaedadel on väga head võimalused õuesõppeks olemas. Nii ka Põnnipesas, kus põhilisteks õppevahenditeks on kännud, oksad, puud ja kivid. „Kogu ilm on õppevahendeid täis,” leiab Kristiina. Samuti toob ta välja, et tänu õpetajate leidlikkusele on Kaluri tee maja õppevahendite kulu kõige väiksem. „Meil on seal n-ö kamber täis taaskasutatavaid vahendeid: papid, nööbid, wc-paberi rullid jne. Sealt on alati midagi välja võtta,“ ütleb ta.

Põnnipesa lasteaia õpetajad on alati püüdnud lastega palju õues olla, ent positiivne üllatus tabas Kristiinat kevadel, kui muudatusi töös tuli teha n-ö päeva pealt ning võimalikult palju tegevusi prooviti uue olukorra tõttu õue suunata. „Tahan tunnustada Merepõnni rühma õpetajat, kes raskes ja uutmoodi olukorras leidis üles kõik plussid, mida koroona kaasa tõi. Ma ise vaatan suu ammuli, kuidas ta kõike seda on teinud!” imestab lasteaia direktor.

Näiteks ükspäev, kui oli tuulisem ja vihmasem ilm, läks õpetaja koos lastega randa, et koos pisikesi kive korjata. Lisaks sellele õppisid lapsed, et kõik ilmad ei ole päikselised ning meri ei ole alati rahulik. Järgmisel päeval oli iga kivi peale kirjutatud üks täht. Selle asemel, et kasutada liikumisaabitsat sõnade moodustamiseks, võeti appi oma korjatud kivid, tehti sõnamänge ja moodustati lauseid.“ Nii leidlik!” kiidab Kristiina oma nupukat kollektiivi. 

Head mõtted kogunevad ideepanka

Õuesõpe on meeskonnatöö ning seda ei saa õpetaja kindlasti üksi teha. Lasteaial, on igal rühmal oma Facebooki grupp, kuhu õpetajad oma tegevusi postitavad. Ühelt poolt on see nagu päevik, kuhu tehtut lihtsasti jäädvustada, teisalt aga ideepank teistele. „Kõikidele majadele ühtset mõtteviisi luua on omaette väljakutse,” nendib Kristiina. Siiski loodab ta, et ka teiste majade õpetajad saavad Merepõnni õpetajalt õuesõppe läbiviimiseks inspiratsiooni.

„Ideaalis võiks olla õueklassiruumid, mis on turul täitsa olemas. Hetkel rendime telke, välikäimlaid, laudu ja toole. Neid oli kevadel päeva pealt vaja,“ selgitab ta olukorda.

Kristiina usub, et lapsevanemate seisukoht õuesõppe kohta formuleerub õpetaja seisukoha järgi. „Lasteasutusel on tihti ka lapsevanema toetamise roll. Paljud vanemad pelgavad pori, vihma, tuult. Aga see ilm ongi ju meie elu,“ räägib ta.

Kristiina kasutab õpetajaks olemise näitlikustamiseks veduri kujundit. Ta usub, et kui õpetaja suhtumine on õuesõpet toetav, võtavad mõtteviisi üle ka teised töötajad ja lapsevanemad. „Tuleb lihtsalt põnnidele sobivaid riideid varuda,” muigab ta. 

Koroonast tulenevad piirangud

Koroona on kindlasti üks põhjus, miks õues rohkem aega veeta, aga ka põhjus, mille tõttu tuleb muudki tavpärasest erinevad meetmed kasutusele võtta. Piirangud on lasteaed kehtestanud põhiliselt seetõttu, et vältida lähikontakte. Näiteks lapsevanemad lasteaias esikusse ei tule. Veel tuli ära jätta huviringid. „Tähtis on, et oleksime lastele ja lapsevanematele avatud. See on hetkel meie põhi moto,“ selgitab Kristiina.

Liikumis- ja muusikatunnid on Põnnipesas õues toimunud kevadest saati. Alates novembri lõpust toimuvad osad tunnid Zoomi vahendusel siseruumides, kus muusika- või liikumisõpetaja lapsi juhendab ja rühmaõpetaja omakorda juhendab lapsi lasteaia ruumis.

Praeguse plaani järgi toimuvad kõik eesootavad jõulupeod lasteaia hoovides. Ka jõuluvana tuleb, tantsib ja laulab koos lastega ning kindlasti hoiab distantsi. Habe on ju jõuluvanal maski eest ja kindad on tal ka alati käes. Kindlast poetab ta lastele kuuse alla kingipaki.

Märkimisväärne tunnustus

Põnnipesa direktor usub, et laste ja töötajate õues veedetud aeg on üsna suur ning õues õppimine suurendab seda veelgi, mistõttu on ka personal näiteks kontoriinimestega võrreldes palju aega õues. Küllap on ka värskes õhus viibimise suur osakaal see, mis Põnnipesale hiljuti tervist edendava lasteaia tiitli tõi.

Töötajate rahulolu, vaimne tervis, stress ja kuidas toetada personali vaimset tervist, et nad läbi ei põleks, on teemad, millest üha enam räägitakse ning läbi tervist edendava lasteaia tiitli on ka Kristiina eelnimetatule rohkem tähelepanu pöörama hakanud. Ta toob hea näitena veebilehe peaasi.ee, mis annab head nõu ning pakub ka erinevaid teemakohaseid koolitusi. Sealt saavad abi paljud, kes praeguses olukorras seda vajavad.

Mis on Põnnipesas erilist?

Põnnipesa lasteaia eripära väljendub lapse isiksust ja omaalgatust väärtustavas suhtumises. Lähtutakse lapsest ning suunatakse teda läbi mängu uurima, avastama ja looma. Lapsele tema individuaalseid võimeid ja vajadusi arvestavate tegevuste pakkumisele eelneb lapse jälgimine. 

Täiskasvanu kõige olulisemaks ülesandeks peetakse last kuulama õppida, et saada teada, kuidas kõige tulemuslikumalt teda enesekasvatuse, iseõppimise ja enesearendamise juurde juhtida. Tehakse tähelepanekuid lapsi huvitavatest tegevustest, visandatakse nende mõtteid, ettepanekuid. Nii lihtne see ongi. Õpetaja mõtleb enese jaoks selgeks miks, mida, kuidas õpetada. Õppe- ja kasvatusprotsessis erinevate valdkondade teadmisi lõimivatele tegevustele annab raamid lasteaia õppekava. 

Õppetööd saab teha sajal erineval viisil. Selleks kasutatakse erinevaid metoodikaid, eriti Reggio Emilia ehk ”saja keele pedagoogikat”, mis väärtustab last aktiivse tegutsejana. Laps saab läbi oma loomuliku huvi enesele võimaluse ja aja keskenduda ning protsessi süvenedes tegevust nautida just nii kaua, kui seda oluliseks peab. Tähtis on silmas pidada, et tarbetu vahelesegamine seal, kus laps iseseisvalt hakkama saab, ei toeta kasvamist ja arenemist.  

Põnnipesa väärtustab vahetus keskkonnas õppimist läbi mänguliste kogemuste, mistõttu kasutatakse palju õuesõpet. Õues õppides on lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustav keskkond alati ootel ja ette valmistatud, pakkudes aktiivset tegutsemisvõimalust. Õpetamine on looming, loomingulises töös on oluline piiramatu vabadus end väljenda, mis toob kaasa nii lapse kui ka õpetaja isikliku vastutuse. Laps kasvab ja areneb just seda võimalust mööda, mis talle antakse. 

Põnnipesa õpetajad on sisemiselt motiveeritud, vastasel juhul pole laste juurde asja ega õigust tulla. Eesmärk on ju lastele pakkuda ikka eluks parimat ettevalmistust.

Fotod: Põnnipesa