Uuringud kinnitavad üksmeelselt, et esimesed eluaastad on lapse arengu seisukohalt kõige olulisemad. Viiendaks eluaastaks on välja arenenud juba 90% lapse ajust, millele tuginevad kõik tulevased eneseregulatsioonioskused, käitumis- ja mõttemustrid. 

Ühiskond on jõudnud äratundmisele, et lihtsalt lapsehoidmisele keskendumise asemel peaksime nii lapsevanemate, alushariduse spetsialistide kui ka poliitikakujundajatena oskama võimalikult hästi ära kasutada areneva aju plastilisust. See eeldab, et nii kodus kui ka lasteaias tegeletakse lapse süsteemse arendamisega. Ka uus alushariduse seadus toob välja õppetegevuse ja kvalifitseeritud õpetaja olulisuse juba sõimeeast alates. Liigume suurte sammudega kvaliteetse alushariduse väärtustamise suunas. 

Uutele teadmistele tuginedes on loomulik, et lapsevanem ei piirdu vaid lapse viimise ja toomisega lasteaeda, vaid mõtleb aktiivselt kaasa paljudes erinevates alusharidust puudutavates küsimustes. Samuti on oluline märkida, et alusharidus ei ole ainult lasteaiast või -hoiust saadav kogemus, see puudutab tervet perioodi lapse sünnist kooliminekuni. Ainult osa sellest ajast on laps lasteasutuses ning lapsevanemal on ikkagi peamine roll oma lapse arengutee planeerimises. Seega on lapsevanemate nõustamine, abistamine ja harimine parema tuleviku seisukohalt esmatähtis. Väike Päike on võtnud selle oma südameasjaks. 

Aastaid oleme Viimsi Väike Päike lasteaias läbi viinud Lapsevanemate Kooli loenguid. Rõõm on tõdeda, et ühiskonnas tervikuna on väga suurt populaarsust kogunud nii erinevad loengud, lapse arengut käsitlevad raamatud ja podcast’id kui ka sotsiaalmeediagrupid, kus üksteiselt nõu küsida. Kuid selle asemel, et lugeda sadu kommentaare sotsiaalmeedias, kus igaüks on enda arvates ekspert just sinu lapse arengus, pakume perele võimalust tulla kohale ja arutada oma probleeme pedagoogist nõustajaga. Vajadusel saab kaasata ka teisi tugispetsialiste nagu psühholoog, eripedagoog, logopeed.

„Näen oma igapäevatöös lasteaiaõpetajana kasvavat vajadust toetada ja nõustada lapsevanemaid kõikvõimalikes alusharidust puudutavates küsimustes. Lapsevanemad on muutunud üha teadlikumaks ja soovivad oma lapse eripäradest, east, pere soovidest ja vajadustest lähtudes kaasa rääkida kvaliteetse alushariduse võimaldamises oma lapsele,“ räägib Heleri Leppik, kes on Viimsi Väike Päike lasteaias õpetaja olnud juba 11 aastat ning enne seda töötas lapsehoidjana. 

Alushariduse spetsialisti (lasteaiaõpetaja) pedagoogilisele nõustamisele-konsultatsioonile on oodatud kõik eelkooliealiste lastega pered, kes soovivad oma lapse arengut lasteaias igakülgselt toetada, panustada oma lapsele kvaliteetse alushariduse pakkumisse ning vajavad sealjuures abi näiteks lasteaia valiku, lapse kohanemise või lasteaias ettetulevate olukordade lahendamisel. Alushariduse spetsialistiga konsulteerimine aitab saada paremat ülevaadet kodu ja lasteaia koostöövõimalustest ning olla teadlikum lapsevanem lapse lasteaia- ja haridustee planeerimises. 

Mõned näited küsimustest, millega pedagoogilise nõustaja poole pöörduda: 

  • Ma pean valima oma lapsele lasteaia. Kuidas ma tean, millist lasteaeda valida? Kui ma tunnen, et see lasteaed ei vasta mu ootustele, kas ma saan oma lapse teise lasteaeda panna? Mis ma selleks tegema pean?
  • Mu laps läheb lasteaeda. Kuidas ma saaksin tema kohanemist toetada?
  • Minu laps ei soovi lasteaias magada lõunaund. Kuidas ma sellest õpetajale räägin, et õpetaja meie sooviga arvestaks? Millised oleksid alternatiivid/kokkulepped õpetaja ja lapsega? Kuidas saaksin toetada õpetaja ja lapse omavahelist vestlust sel teemal? Kuidas saaksin toetada last, kui tunnen, et õpetaja ei paku lõunaune ajaks lapsele muud vaikset tegevust?
  • Ma olen mures oma lapse suhete pärast rühmas teiste lastega. Ma olen aru saanud, et ta ei ole leidnud endale sõpru.
  • Mu laps ei tule iseseisvalt toime eneseteenindusoskustega (riietumine, wc-kasutamine, hügieen) rühmas.
  • Mu laps ütleb, et talle ei meeldi lasteaias pakutav toit ning ta keeldub seda söömast.
  • Mu lapsel ei ole huvi õppimise vastu. Kuidas saaksin temas äratada huvi erinevate tegevuste vastu? Kuidas saaksin teda motiveerida?
  • Kuidas lapsevanemana saaksin toetada lapse arengut kodus? Kuidas saan arendada tema erinevaid oskusi?
  • Olen märganud, et minu lapse areng on kiirem eakaaslaste omast. Kuidas saan lasteaia ja kodu koostööd toetada, et laps saaks enda teadmistele vastavaid huvitavaid tegevusi teha?
  • Tunnen, et minu suhted lasteaia personaliga ei ole head ja usalduslikud. Olen märganud, et seda tajub ka laps. Kuidas saaksin parandada suhteid meie pere ja lasteaia vahel?

Elame infoühiskonnas, kus kõik on eksperdid. Ajad muutuvad, inimesed muutuvad ja meie teadmised lastest ning lastekasvatamisest kasvavad ja süvenevad. Mõned asjad jäävad aga siiski muutumatuks: julge küsida abi ja rumalaid küsimusi pole olemas! Lapse kasvatamiseks on vaja tervet küla. 

Loe teenuse kohta täpsemalt siit. NB! Hetkel osutab Väike Päike tugiteenuseid ainult Zoomi kaudu, registreerunule saadetakse Zoomi link e-maili teel.