Helen Doron English on briti keeleteadlase Helen Doroni poolt loodud inglise keele õpet pakkuv haridusettevõte, mis tegutseb 38 riigis üle maailma. Unikaalse keelekümblusmetoodika alusel on õppinud juba ligi 3 miljonit last. Aprillis saavad Viimsi huvikeskuses sama meetodi alusel õppima asuda Viimsi noored keelehuvilised.

Helen Doron English pakub laia sõnavara ja õige hääldusega järjepidevat inglise keele süvaõpet. Õpe on suunatud lastele ja noortele, alates kolmandast elukuust kuni 19. eluaastani. Rühmades on neli kuni kaheksa last. Sellel meetodil on mitmeid suuri plusse.

Eelduste loomine

Kursused annavad võimaluse tõhustada väikelapse aju kiire arengu perioodi, luua eeldused hilisema sujuva inglise keele kergeks omandamiseks, instinktiivselt õige grammatika omandamiseks kuulamise kaudu ja suurel hulgal õpirõõmu.

Helen Doroni meetod

Helen Doron rajas oma õppemeetodi, võttes arvesse väikelaste loomulikku keeleomandamisprotsessi, mida toetavad igapäevane keelekeskkond, spetsiaalselt koolitatud õpetajad, õppimisrõõm ja unikaalsed õppematerjalid.

Mida varem, seda parem

Kogemused näitavad, et keelte õppimine varases eas on oluline lapse arengut positiivselt mõjutav tegur. Kokkupuude teise keelega ei ole mitte ainult ühitatav hea emakeele omandamisega, vaid ka hõlbustab seda. Mida varem keeleõppega alustada, seda paremad on tulemused. Lapse varajane keeleõpe on aju treening ning väikelastel on võime omandada võõrkeeli emakeelega võrreldaval tasemel.

Euroopa ning mitmekeelsus

Mitmekeelsus on nii Euroopa identiteedi kui ka õppiva ühiskonna lahutamatu osa. Euroopa Liit on käivitanud kampaaniaid kõikides liikmesriikides eesmärgiga teadvustada, et väikelapsed, kes hakkavad keeli õppima, tunnevad vanemaks saades end kindlamalt suhtluses võõrkeelte ja -kultuuridega. Helen Doroni English õppesüsteem pakub just seda võimalust.

Kvaliteet

Helen Doron English kursused on koostatud inglise keele filoloogide poolt. Iga tund on unikaalne. Kõik kursused on sõnavara baasi loomiseks omavahel seotud. Õppetöö on intensiivne, ehkki lastele jääb mulje, et nad mängivad. Õppematerjalid on kvaliteetsed ja tänapäevased – kasutusel on äpid, virtuaalne reaalsus, Helen Doron Stream. Kängu Klubi pakub lisaks keeleõppimise mänge.

Varajane algus

Inimese aju kasvab (nii suuruselt kui ka närviseoste arvult) kuni seitsmenda eluaastani. Just selles eas võõrkeele õppimisega alustanutel on tulemused parimad. Kogemused, mida tunnustab tänapäeva pedagoogiline maailm, näitavad, et võõrkeelte õppimine mõjutab tugevalt aju arengut ja keeleõpe varajases eas arendab mälu, loogilist mõtlemist, keeletunnetust.

Kursused ja süvaõpe

Grammatika õpe algab algajate kursustest. Kursused sobivad lisaõppeks ka lastele, kes koolis juba inglise keelt õpivad. Kursused edasijõudnutele pakuvad aga väljakutset ning motivatsiooni arenemiseks. Alustada saab vastavalt laste vanusele ja eelteadmistele ning spetsiaalsetel jätkukursustel jätkata. Kokku on programmis 15 kursust, lisaks intensiivkursused koolivaheaegadeks. Teen English kursused pakuvad süvaõpet teismelistele, teemad on noortepärased ja vaimukad. Igasse lapsesse suhtutakse individuaalselt, vastavalt nende keeletasemele.

Õppimisrõõm

Kogu õppetegevus toimub mänguliselt, laste arengust lähtuvalt väljatöötatud tegeluste abil. Pole tõlkimist ega sõnade pähetuupimist. Sõnade tähendus omandatakse tunnis erinevate tegeluste abil. Lapsed tunnevad ennast tundides turvaliselt, oluline on õppimisrõõm, puudub tavakoolis tihti esinev hirm hakkamasaamise ees, õpistress ja vastumeelsus.

Keelekeskkond

Keele omandamisel väga oluline keelekeskkond luuakse igapäevase taustkuulamise abiga. Lapsed omandavad selle abil õige häälduse ning sõnad kinnistuvad mällu loomulikul viisil. Kuulata tuleb iga päev kaks korda, see on materjali omandamiseks väga oluline. Osade kursuste lood on salvestatud multifilmidena. Kuulamine ja vaatamine on tehtud võimalikult mugavaks Helen Doron Stream äpi abil. Metoodika aluseks on laste igakülgne arendamine – tundides lauldakse, lahendatakse loogikaülesandeid, mängitakse mälumänge, meisterdatakse, suheldakse omavahel. Kursuste sisu arvestab laste vanusega ja avardab õpilaste silmaringi.

Põhjaliku koolituse saanud õpetajad

Kõik Helen Doron English õpetajad on läbinud koolitused. Ilma vastava kutsesertifikaadita iga kursuse kohta pole võimalik Helen Doron English kursuseid juhendada.

Juhtiv organisatsioon

Helen Doron Educational Group on oma ala juhtiv organisatsioon maailmas. Nii 2019. kui ka 2020. aastal võitis see ülemaailmsel Global Franchise võistlusel parima laste ja noorte haridusettevõtte tiitli. Unikaalsed kursused, kvaliteetsed on-line õppematerjalid, õpetajate süsteemne koolitus ja rohkem kui 1000 huvikooli 38 riigis olid võidu aluseks. „Need auhinnad on tänu meie lapsevanematele üle maailma, kes hindavad selliseid väärtusi nagu laste haridus ja inglise keele süvaõpe,“ ütles Helen Doron auhinda vastu võttes.

Märtsist Viimsis

Helen Doron English Viimsi Huvikool ootab juba selle aasta aprillikuus Viimsi valla lapsi tasuta spetsiaalsetesse näidistundidesse Viimsi huvikeskusesse aadressil Nelgi tee 1, Viimsi.

Pakkudes oma lapsele kvaliteetset keeleõpet, teete talle püsiva väärtusega kingituse – ootame Teie last Helen Doron English kursusele!

Lisainfo ja registreerimine:

Helen Doron English Viimsi Huvikool

Tel 5629 3240, viimsi@helendoron.ee