Kevad on peagi käega katsuda ning koolilõpetajatel on aeg enne magusat suvepuhkust mõelda edasiõppimise valikutele.

Kuidas on läinud eelmisel kevadel Viimsi valla põhikoolide lõpetanutel? Valminud on analüüs ja kokkuvõtte 9. klasside lõpetajate edasise hariduskäigu kohta. 2021/22 õppeaasta sügisel asus järgmises kooliastmes edasi õppima 96% Viimsi valla koolide 9. klasside lõpetajat. See on tõestus Viimsi koolide kõrgest õppekvaliteedist ja sellest, et lapsed väärtustavad õppimist. Kõige enam asuti edasi õppima Viimsi gümnaasiumisse – 106 õpilast. Teistesse gümnaasiumitesse üle Eesti läks õppima 81 õpilast, kutsehariduses jätkas 25 õpilast. Endiselt on noorte viimsilaste seas kõige populaarsem kool õpingute jätkamiseks Viimsi gümnaasium.

Viimsi gümnaasium võttis vastu 168 10. klassi õpilast, kellest 64% on Viimsi valla koolide lõpetajad, 9% õppijatest on meie valla lapsed, kes lõpetasid põhikooli mujal, ning 27%  õppijatest kandideeris meie gümnaasiumisse mujalt, peamiselt Piritalt, Meriväljalt ja Tallinna kesklinna koolidest. Tuleb tunnistada, et Viimsi gümnaasium on atraktiivne kool ka teistele lähiümbruse õppimishuvilistele.

On teada asjaolu, et gümnaasiumiealiste õpilaste arv on Viimsis kasvutrendis. Milliseid lahendusi on vallavalitsus otsinud gümnaasiumikohtade suurendamiseks?

Tänavu kevadel lõpetab Viimsi valla koolides 280 9. klassi õpilast, 2023. aastal lõpetab 272 õpilast, 2024. aastal ca 300 õpilast. Lahendused gümnaasiumikohtade suurendamiseks on leitud koostöös Viimsi gümnaasiumi ning haridus- ja teadusministeeriumiga (HTM). Osapooled on kokku leppinud, et 2022/23 õppeaastal võtab Viimsi gümnaasium vastu ühe klassikomplekti (34 õpilast) lisaks. Senine vastuvõtt võimaldas vastu võtta 170 õpilast ühes lennus. Seega, sügisest saab Viimsi gümnaasiumis õpinguid alustada 204 õpilast. HTM on planeerinud laienemisega seotud ressursid ja õpperuumide lahenduse. Kooli kõrvale paigaldatakse ajutiselt neli moodulklassi. Lisaks on valla poolt õppetöö läbiviimiseks välja pakutud ruumid kultuuri- ja hariduskeskuses Viimsi Artiumi, mida kool saab kasutada üksikuteks väiksema hulga õppijatega rühmatundideks moodul- ja valikkursuste läbiviimisel.

Millal valmib oodatud spordihoone? 

Spordihoone planeerimisega liigutakse jõudsalt edasi. Hetkel on käimas tihe koostöö gümnaasiumiga ja spordiklubidega ruumide planeerimisel. Spordihoone ruumides saab alustada õppetööd 1. septembril 2024.

Milliseid muudatusi on veel oodata riigi poolt gümnaasiumihariduse korralduses? Kuidas see mõjutab gümnaasiumikohtade kättesaadavust Viimsi gümnaasiumisse?

HTM on riigigümnaasiumite loomisega Harjumaal ja Tallinnas viimase kahe aasta jooksul kiirelt edasi liikunud. 2023. aasta sügisel avatakse Tallinnas kolm uut gümnaasiumi: Pelgulinna riigigümnaasium 1080 õpilaskohaga, Mustamäe riigigümnaasium 1080 õpilaskohaga ja Tõnismäe riigigümnaasium 900 õpilasele. Lisaks on teada, et Pirita majandusgümnaasium laieneb õpilaskohtade arvult 64-lt 100-ni. Gümnaasiumite avamine Tallinnas ja Harjumaal vähendab tõenäoliselt mujalt koolidest kandideerijate survet Viimsi gümnaasiumisse. Harjumaal alustas tööd Tabasalu gümnaasium ning sügisel avatakse Saue riigigümnaasium.

Karmen Paul, Viimsi gümnaasiumi direktor:

Viimsi gümnaasium tegutseb täna neljandat aastat. Mäletame selgelt umbusklikke vanemaid ja valla kogukonna liikmeid kooli loomise ajal, kes kahtlesid selles, kas kool suudab kõik õppijakohad täita. Kostusid laused: „Kes sinna ikka tuleb?“ ja „Meie noorte sihiks on vaid kesklinna koolid.“ Meil on siiras heameel, et meie poolt valitud ja arendatud kooli eripära köidab noori ning oleme valla noorte seas esimene valik. See oli kooli loomisel üks meie eesmärkidest. Meile on oluline hariduse kvaliteet. Kooli suurenemine on väljakutse, sest oleme oma näo kujundanud tänu saavutatud õppekvaliteedile ja koolikultuurile. Juba täna oleme üks suurimatest gümnaasiumidest Harjumaal ja Tallinnas. Mida rohkem on inimesi, seda raskem on saavutatut hoida, aga oleme valmis jätkuvalt pakkuma head haridust. Tallinna ja Harjumaa gümnaasiumiastme haridusvõrk on mitmekesine ja igal Viimsi valla noorel peab jääma võimalus valida, kus ta oma õpinguid jätkab. Meil on hea meel, et samaväärne valikuvõimalus, mida meie pakume, laieneb 2023. aastal veel rohkematele õppijatele, kui avatakse riigigümnaasiumid Tallinnas. Õppijatele lihtsustame sissastumise võimalusi korraldades ühiskatsed Harjumaa ja Tallinna riigigümnaasiumidega kaasates Pirita majandusgümnaasiumi ja teised Tallinna gümnaasiumid, kes meie ettepaneku sügisel vastu võtavad.

Avafoto: Hans Tammiste