Möödunud aasta kujunes keeruliseks ja enneolematuid väljakutseid pakkuvaks. Eriolukord sundis kevadel koduseinte vahele ning õpetajad seisid silmitsi olukorraga, kus sisuliselt päevapealt pidi õppetöö ümber kujundama distantsõppeks. 

Kuigi ka aasta lõpp ei toonud oodatud leevendust, saab mõningaid kokkuvõtteid ja järeldusi siiski teha. Peamine tõdemus on: meie koolid, lasteaiad, õpetajad, õpilased ja vanemad said hakkama.

Kõikidele õpilastele, õpetajatele ja koolijuhtidele jääb lõppenud aasta meelde kõigist teistest erinevana. Kuigi nii mõnedki sündmused jäid toimumata, said klassid lõpetatud ning parimad tunnustatud.

Eelmisel õppeaastal lõpetas Viimsis põhikooli 209 õpilast, kellest 15 pälvis kiituskirja. Vaatamata keerulisele kevadele oli gümnaasiumi medaliga lõpetajaid rekordiliselt palju – 23 kuld- ja 11 hõbemedalit. Lisaks lõpetasid  kaks abiturienti rahvusvaheliselt tunnustatud õppekavade IB ja EB suurepärase tulemusega, mida võib lugeda samaväärseks kuldmedaliga. 

Olukorrast tingituna ei olnud võimalik medaliste vallavanema vastuvõtule kutsuda, kuid väärilise rahalise preemia osaliseks said tublimad õppurid ikka. Kooliaktustel anti üle ka Viimsi vaalapoja autasud mõne eriti silmapaistva saavutuse eest. Need pälvisid Eva-Riin Järve ja Meriliis Kivimägi Viimsi koolist, Nele Lisette Hera Püünsi koolist, Robert Pappel Haabneeme koolist ning Hedy Läets ja Minna-Liisa Herman Viimsi gümnaasiumist.

Paraku jäid pidamata mõned traditsiooniks saanud ning õpetajate poolt oodatud üritused. Nii ei toimunud augustikuist haridustöötajate arengupäeva, samuti ei olnud mõistlik kutsuda valla õpetajad kokku õpetajate päeva pidulikuks tähistamiseks. Selle asemel peeti igas koolis eraldi aktus ning vallavanem Illar Lemetti ja abivallavanem Marju Aolaid andsid väljapaistvamatele õpetajatele üle tänukirjad. Esimest korda anti välja hariduspreemiad: aasta haridustöötajaks tunnistati Viimsi kooli õpetaja Liis Remmel ja aasta haridustegu 2020 tiitli sai lasteaed Väike Päike.

Käesolevat õppeaastat alustas Viimsi koolides esmakordselt 274 värsket koolijütsi. Kokku õpib meil 2571 õpilast: 676 Haabneeme koolis, 304 Püünsi koolis, 373 Randvere koolis, 1213 Viimsi koolis ning viis õpilast väikeses Prangli koolis. 

Jätkuvalt tegeletakse ruumikitsikuse probleemiga. 2020. aasta lõpuks valmis Randvere koolis kaks väiksemat klassiruumi eriklassi õpilastele ning Haabneeme kool saab alanud aastast kasutada õppetööks uut moodulmaja nelja klassiruumiga.

Fotol: Aktus Randvere koolis Foto: Eero Vabamägi/Postimees