MTÜ Õppe- ja Nõustamiskeskus Tark Õppija alustab Viimsis arendavate õpperingidega. Avatud on registreerimine eelkooliealiste laste kooliks ettevalmistavale kursusele. Samuti hakkavad toimuma kursused ettevalmistamaks põhikooli lõpuklasside õpilasi sisseastumiskatseteks ning lõpueksamiteks. 

MTÜ Tark Õppija eesmärk on pakkuda võimalikult arendavaid tegevusi, lähtudes iga lapse individuaalsusest. Selle tagamiseks hoiame oma õppegrupid väikesed ning peame õpetajaid valides väga oluliseks nende kogemust, haridust ja oskusi. MTÜ Õppe- ja Nõustamiskeskus Tark Õppija eestvedajad eripedagoog Grete Mugur ja logopeed Kadi-Liis Kallus aitavad meie õpetajatel õppesisu ning -programme planeerida, tagamaks võimalikult mitmekülgne, intensiivne ning iga lapse individuaalsusest lähtuv arengutegevus.

Kooliks ettevalmistav kursus

Kooliks ettevalmistav kursus keskendub põhiliselt nende oskuste arendamisele, mis esimesse klassi astujatele kõige rohkem raskusi valmistavad. Meie kogemus näitab, et lugemis-, kirjutamis- ja arvutamisoskuse omandamine ei ole põhilised, mis koolis edu tagavad. Olulisem ning vajalikum on arendada hoopis selliseid oskusi nagu püsivus, meelekindlus, uudishimu, oskus keskenduda käsil olevasse tegevusse, oskus hoida tähelepanu, oskus eristada olulist ebaolulisest – ehk isereguleerimisoskused. Nende oskuste omandamine ei taga edu õppimises ainult esimestes klassides, vaid ka edaspidi. 

Kursuse õppetegevus toimub läbi mänguliste integreeritud tegevuste. Õppeülesanded on koostöös erialaspetsialistidega eelkooli õpetajal hoolikalt valitud ja läbi töötatud, tagamaks lapse mitmekülgset arengut. Õppetööks ei kasutata ühte kindlat eelkooli töövihikut, vaid oleme valinud erinevatest vihikutest ning õpikutest parimad ja last enim arendavad ülesanded. Mälu, tajusid, tähelepanu, loogilist mõtlemist ning seeläbi kogu matemaatilist mõtlemist arendavad ülesanded on õppetöösse aidanud valida eripedagoogilise haridusega spetsialist on aidanud õppetöösse valida. Korrektse kõne ja keele, keelereeglite, häälikanalüüsi kiireks omandamiseks on aidanud ülesandeid valida logopeedia eriala spetsialist. Paneme suurt rõhku lapses õpijõudluse ja motivatsiooni kasvatamisele, et meie juures alustavast õppijast kujuneks tugev, julge ning TARK ÕPPIJA!

Targalt, läbimõeldult õppides on võimalik arendada väheste vahenditega, väheste tegevustega, vähese ajaga maksimaalselt lapse võimeid nii, et need oskused ja võimed salvestuksid lapse kogemustesse, mälusse ning neid oleks sealt lihtne tulevase kooliõpilasena üles leida, kasutada!

Eesti keele ja matemaatika kursused põhikooli lõpuklasside õpilastele

Targalt, kogenud õpetajate ning spetsialistide juhendamisel on MTÜ Tark Õppija kursustele ja õpperingidesse oodatud õppima ka vanemad õpilased.

Oktoobrikuust alustame põhikooli lõpueksamiteks ettevalmistava kursusega EESTI KEEL ja kursusega MATEMAATIKA.

Kursustele ootame õpilasi, kes soovivad korrata põhikoolis õpitut ning saada kindlustunnet põhikooli lõpueksamiteks. Kursused aitavad ka valmistuda gümnaasiumi sisseastumiskatseteks. 

MTÜ Tark Õppija kursused ja õpperingid toimuvad Viimsi huvikeskuse ruumides. Avame jooksvalt ja vastavalt vajadusele uusi arendavaid ning põnevaid tegevusi. Meie tegevustega saad tutvuda koduleheküljel https://tarkoppija.ee/kursused-viimsis/ või jälgides meie facebooki lehekülge.

Ootame teid meie tegevustega liituma!

MTÜ Õppe- ja Nõustamiskeskus Tark Õppija eestvedajad Grete Mugur ja Kadi-Liis Kallus