Kes ei oleks kuulnud tuntud rahvatarkust, et vaikimine olevat kullakarvaline ja rääkimisele jäänud vaid hõbedane värvikiht. Ehk pädes selline seisukoht tõesti vanadel hallidel aegadel, võib-olla ka nõukogude perioodil okupatsioonivõimu all elades. Kas sellise tõdemusega peaks nõustuma ka 21. sajandil, on aga enam kui küsitav.

Kommunikatsioonipädevused ja suhtlemisoskused on ju tänaseks muutunud lausa edukuse esmasteks kriitilisteks eduteguriteks. Ja suhelda tuleb osata ka võõrkeeltes, sest lisaks suhtlemisoskuse parandamisele õpetab võõrkeelte õppimine meile kuulamisoskust ning edendab emotsionaalset intelligentsust.

Just eelnimetatud oskusi käisid eelmisel koolivaheajal parandamas 30 Haabneeme kooli 7.–9. klasside õpilast, kes soovisid oma inglise keele oskust Inglismaal keelekeskkonnas parandada ja keelt praktiseerida. Kooli poolt oli korraldus ja saatjatena kaasas käinud õpetajad Riin Peeters, Ariel Kristel Pallo ja Hele Must, lapsevanemad panustasid rahaliselt, õpilased õigustasid nendesse tehtud investeeringuid usina kaasalöömisega keeletundides.

Silmanähtav ja kiire areng

Nädalasest reisist neljal päeval toimus õpilastele intensiivne keeleõpe tasemegruppides, millesse õppurid jagati reisi eel tehtud keeletesti tulemuste alusel. Haabneeme kooli inglise keele õpetaja Ariel Kristel Pallo sõnul keskendusid sealsed õpetajad peamiselt suulise eneseväljenduse parandamisele ning õpilased kiitsid tunde väga, öeldes, et need olid põnevad ja aktiivsed.

„Sellises keelekeskkonnas aset leidva õppe toimivust näeb kohe ka õpilaste reisijärgses julguses keeletundides enam kaasa rääkida,“ on õpetaja Ariel rahul. Boonusena väljastas sealne keeltekool kõigile õppuritele tunnistuse tõendamaks nende keeletaset, milleks olid vastavalt B2 ning C1.

Palju tegevusi

Lisaks korraldati keelehuvilistele päevareisid Londonisse, Windsorisse ja Oxfordi. Muidugi toimusid pärastlõunased ühised tegevused ning söömine. Ööbimine oli korraldatud peremajutustena. Seega tagas reisikorraladus õpilastele nn „kõik hinnas“ teenused ja endal polekski tarvitsenud enam midagi lisaks organiseerida. Siinkohal saatjaks olnud õpetajad muigavad ning Ariel võtab reaktsiooni kokku sõnadega: „Eks Starbucksis ja Primarkis rahade tuulutamisel on õpilaste jaoks oma võlu, kui sind juba ilma vanemateta välismaale on lastud!“

Silmaring ja keeleoskus laienes

Oma muljeid keelereisist olid valmis jagama reisil osalenud Keete Raidlo 9b klassist ja Georg Abner 8b-st. Keete sõnul andis keelereis talle palju uusi teadmisi Inglismaa, aga eelkõige muidugi Brightoni kohta, kus toimus õppetöö ja kus elati. Ta kiidab võimalust praktiseerida oma inglise keelt ning tutvuda kohaliku eluoluga. Samas andis see talle juurde vastutustunnet nii enda kui ka raha suhtes ning tal tekkis vajadus hakata poes olles oma ostude vajalikkust kaaluma. Mõistagi ei saa alahinnata võimalust olla iseseisev ja oma asjade üle ise otsustada. Georg on kindel, et see reis muutis tema inglise keele oskuse palju paremaks, kuna oli võimalus selles keeles iga päev kõnelda.

Keete usub, et kõige eredamalt jääb talle reisist meelde üks esimestest õhtutest, kus ta koos nelja toakaaslasega ennast Brightonis eksinuna tundis ja nad pidid Google Mapsi abil leidma võõras kohas üles õige bussipeatuse. Bussipeatus justkui leiti, aga see koht ei näinud üldse bussipeatuse moodi välja. Siiski otsustati jääda sinna ja oodata, kas buss tuleb. Lubatud kellaajal polnud bussi kusagilt näha ja tüdrukud hakkasid juba pisut ärevaks muutuma, kuid pärast veerandtunnist pingelist ootamisaega buss siiski saabus. „Ma ei oleks kunagi arvanud, et võiksin bussi nähes nii õnnelikuks ja rõõmsaks muutuda, aga tol hetkel see nii oli – pingelangus pani mind lausa rõõmust hõiskama,“ meenutab Keete naerdes.

Väärt kogemus

Nii Keete kui ka Georg on valmis taolisel keelereisil osalemist kohe kõigile soovitama. Keete kiidab, et tänu sellele on ta nüüd palju julgem teiste inimestega inglise keeles suhtlema. Samuti laiendas keelereis silmaringi ning talletatud on palju uusi mälestusi ja kogemusi. Georg lisab omalt poolt, et taoline keeleõpe aitab ka sotsialiseeruda ning muidugi inglise keele kõnekeelt praktiseerida.

Fotod: erakogu