-1.2 C
Viimsi
Tuesday, 26. January
REKLAAMI TELLIMISEKS HELISTA 5686 0007

Loome viimsilaste jaoks mugavad ja kiired teenused

Kas teadsid, et Viimsi vald pakub üle 100 avaliku teenuse? Avalike teenuste haare on lai. On teenused, millega puutuvad kokku meist vähesed, kuid ka neid, mis kõiki mingil eluetapil puudutavad. Teenuste hulka mahuvad nii järjepideva toe pakkumine kõige nõrgematele kui ka kõigi elanike enesearendamisvõimaluste toetamine. 

Viimsi vallavalitsus korraldab Haabneeme aleviku ja lähiala üldplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku

Haabneeme üldplaneering
Viimsi vallavalitsus annab teada, et valminud on Haabneeme aleviku ja lähiala üldplaneeringu eskiislahendus.   Üldplaneering koostatakse Haabneeme aleviku ja selle lähiala kohta 10–15 aasta perspektiivis. Haabneeme alevikku kavandatakse planeeringus valla keskasulana, kuhu koonduvad olulisemad teenused ja kaubandus. Planeering suunab kujundama...

Viimsi vallavalitsus lõpetas Rohuneeme rannaala detailplaneeringu menetluse

Rohuneeme
Viimsi vallavalitsus otsustas 20. jaanuaril toimunud istungil lõpetada Rohuneeme rannaala detailplaneeringu menetluse.  Otsuse aluseks oli Sääre tee 22 ühe kaasaomaniku vastavasisuline taotlus. Vallavalitsus asus seisukohale, et kaasomaniku põhimõttelise vastuseisu korral puudub perspektiiv algatatud detailplaneeringu kehtestamiseks ning langetas otsuse menetlus lõpetada. 

2021 – sildade ehitamise aasta

Vaade Artiumile klindi poolt. Foto: eskiis
Head viimsilased! Soovin teile käesoleval aastal kõike head! Loodan, et kõigile inimestele jätkub tervist, tööd ja vajadusel lähedaste toetust. Vallavalitsus teeb omalt poolt kõik, et meie vald oleks igas mõttes parima elukeskkonnaga omavalitsus Eestis. Mis võiks sel aastal...

Vallavalitsus kavandab Randvere tee ümberehitust ja Artium parklate rajamist

peatänava lõik
Viimsi vallavalitsus kavandab Randvere tee lõigu (Heki tee ring kuni Põldheina tee P2 parkla kinnistu) ümberehitamist vastavalt peatänava eskiisi lahendusele.  Tööde käigus on kavas rajada kaks foorületusega ülekäigurada, Tammepõllu tee ja Randvere tee ristmik laiendatakse T-kujulise ristmikuna, ümber...

Aasta 2020 Viimsi valla kultuurielus

Viimsi Festival ViVa
Eriline ja kohati pöördumatute muudatuste aasta kujunes kultuuriosakonnale suurte väljakutsete aastaks. Paljusid sündmusi ei olnud võimalik vanamoodi korraldada ning tuli otsida uusi lahendusi.  Viimsi ViVa Festival ja virtuaalklubi Aasta alguses anti täiskäik uue kultuurifestivali Viimsi...

Viimsi lasteaiad aastal 2020

Astri maja
Viimsis on 1,5–7- aastaseid lapsi, kes osalevad alushariduse tegevustes, umbes 1700. Neist umbes pooled on hõivatud munitsipaallasteasutustes, teised kasutavad erasektori teenuseid ning koduse lapse toetust.  2019/2020 õppeaastal tegutses MLA Viimsi Lasteaiad all 38 rühma, laste arv  kokku 770. Lisaks...

Noorsootöö 2020. aastal

Noortekeskus
Kuigi Covid-19 viirus pani mitmed tegevused pausile või lükkas edasi, toimus vallas noorsootöö raames nii mõndagi põnevat. Alates 2001. aastast tegutses  MTÜ Viimsi Huvikeskuse koosseisus Viimsi Noortekeskus. 2019. aastal loodi uus asutus Viimsi Noortekeskus ja avati uued noortekeskuse ruumid Haabneemes....

Huviharidus ja huvitegevus 2020 aastal

Pingu´s English
Viimsi vallas tegutseb kaks munitsipaalhuvikooli: Viimsi kunstikool ja Viimsi muusikakool. Lisaks üldhariduskoolides ja noortekeskustest toimuvatele valla eelarvest tasustavate ringidele tegutsevad Viimsis ka erahuvikoolid. Kokku on meie vallas 41 erahuvikooli, stuudiot ja spordiklubi.  Kõige rohkem noori tegeleb jalgpalli, tennise,...

Õppeaasta 2020 Viimsi koolides

Aktus Randvere koolis Foto Eero Vabamägi:Postimees
Möödunud aasta kujunes keeruliseks ja enneolematuid väljakutseid pakkuvaks. Eriolukord sundis kevadel koduseinte vahele ning õpetajad seisid silmitsi olukorraga, kus sisuliselt päevapealt pidi õppetöö ümber kujundama distantsõppeks.  Kuigi ka aasta lõpp ei toonud oodatud leevendust, saab mõningaid kokkuvõtteid ja...
- REKLAAM -

VÄRSKE