4.1 C
Viimsi
Thursday, 23. September
REKLAAMI TELLIMISEKS HELISTA 5686 0007

Viimsi kergteid hakati puhastama

Foto: stock.adobe.com
Valla teehooldaja AS TREV-2 Grupp alustas 11. märtsist kergliiklusteede katete puhastustöödega sõelmetest ja talvisest tolmust. Viimsi vald ja teehooldaja tõstsid kevadkoristustööde teostamise aega varasemaks seoses soojade ilmastikuoludega. Haabneeme alevikus ja peamiste teede ääres hakati puhastama kergliiklusteede katteid. Järjest...

Viimsi vald on lume ja libeduse tulekuks valmis

Talihooldusmasinad
Viimsi vald ja AS TREV-2 Grupp vaatasid sel nädalal üle hooldetehnika, mida talveperioodil valla teede ja tänavate korrashoiuks kasutatakse. Talveperioodil on Viimsi vald jagatud 18 hooldepiirkonnaks, mille lume- ja libedusetõrjeks on pidevas valmisolekuks 24 erinevat masinat. Lisaks on...

Valla bussiliinide hange 2022-2029 ja uued bussid

Busside kujundus_A
Viimsi vald kavandab uut bussiliiniveo hanget perioodile 2022–2029. Riigihange vedaja leidmiseks viiakse läbi koostöös Põhja-Eesti Ühistranspordikeskusega.  Uue lepinguperioodi tingimuste väljatöötamisel on vallavalitsus arvesse võtnud elanike ettepanekuid, arvestanud erinevates pöördumistes välja tulnud asjaolusid ning kaardistanud sagedamini esinenud probleeme. Rõhku...

Viimsi ja Haabneeme soojustorustike uuendamisel kasutatakse kaasaegset lahendust

Sel aastal on energiaettevõte Adven Eesti AS võtnud Viimsis ja Haabneemes ette suuremahulised soojusvõrgu rekonstrueerimise tööd. Viimsis uuendab Adven Eesti AS 600 meetri jagu soojusvõrke, millest ligi pool on juba tehtud. Haabneemes on planeeritud kokku uuendada 2500 meetri...

Hoolimatus ja mudaralli valla haljakutel

Näide Kase teelt, kus Heki tee rekonstrueerimisega loodud haljasala on mudaauguks pargitud. Foto: Alar Mik
Üha kasvavaks „trendiks“ on kujunemas lõhutud haljakud ja mutta ning porri sõidetud murualad. Ja kõik see eesmärgiga parkida võimalikult lähedale ja manööverdada seal, kus meeldib. See aga toob kaasa kahjustatud keskkonna ja kulud selle taastamiseks muude tegevuste arvelt – ehk mida...

Randvere tänavat nähakse tulevikus keset rohelust ja lopsakat lilleilu

Viimsilased soovivad näha tee ääres rohkem lilleilu. Foto: Viimsi vallavalitsuse arhiiv
Viimsi vald viis „Augmented Urbansi“ välisprojekti raames läbi küsitluse, mis keskendus Haabneemet läbiva Randvere tänava lõigule ja inimeste ootustele selle tänava tulevikunägemuse osas. Küsitlusele vastas ühtekokku 242 inimest ja tagasiside kohaselt nähakse teelõiku alleedega ja lilledega ümbritsetuna ning laiade kergliiklusteedega.

Telefon püsigu taskus ja pilk liikluses!

Enne tee ületamist veendu, et sind on märgatud. Foto: Anne-Mari Visnapuu
Kooliaasta on kohe-kohe algamas, mistõttu võib jälle silmata ratastest pungil jalgrattaparklaid. Noorukid sõidavad rattaga kooli, trenni või sõpradega kokku saama. On positiivne tõdeda, et otsustades liiklusvahendi kasuks, mis nõuab füüsilist pingutust, teed teene nii iseendale kui keskkonnale. Tihtipeale...

Viimsi mürarikkamad piirkonnad kantakse suveks kaardile

Randvere teelõigu liiklusmüra kaart
Järgmiseks suveks valmib Viimsi valla detailne mürakaart, millele on külatänavate täpsusega kantud väliskeskkonna helireostuse tase. Teedel ja tänavatel võetakse mürataseme määramisel aluseks liikluskoormus ja seda kasutatakse mudelarvutuste põhiandmetena. Samuti hinnatakse erinevate kriteeriumite põhjal tööstusmüra, mille reaalsed mõõtmised...

Viimsi tänavavalgustuse uuendamise teine etapp vältab järgmise suveni

Foto: stock.adobe.com
Käivitunud on järjekordne Viimsi tänavavalgustuse uuendamise projekt – LED II. Juulis allkirjastas vallavalitsus ehituslepingu OÜ-ga Corle, kes teostab töid 18 piirkonnas üle kogu Viimsi poolsaare. Ehitustööde lõpptähtaeg on 2021. a juuli. Hiljemalt 2021. a aprilli lõpuks vahetatakse kõik...

Viimsi siseliinidel saab 15. märtsist siseneda vaid tagauksest ja tuleb kanda maski

V2 bussiliin
Tulenevalt koroonaviiruse ohust ja vajadusest kaitsta bussijuhte nakatumise eest suleti alates esmaspäevast, 15. märtsist Viimsi siseliinide busside esiuksed ning reisijate sisenemine ja väljumine toimub tagumiste uste kaudu.  Kõikides valla siseliinibussides on validaatorid keskmise ukse juures, vajadusel on võimalik liikuda ka bussijuhi juurde,...
- REKLAAM -

VÄRSKE