REKLAAMI TELLIMISEKS HELISTA 5686 0007

VIIMSI HUVIKESKUS OOTAB HUVIRINGIDESSE

Foto: stock.adobe.com
LASTELE JA NOORTELE LY LUMISTE LAULUSTUUDIO 6–12 kuused beebid E 10.15–11.001–2-aastased E 11.15–12.00Juhendaja Ly Lumiste Info ja registreerimine: lylaulustuudio@gmail.com MAIRE ELISTE MUUSIKAKOOLI LAULUKOOL1–3-aastased T 11.00–11.303–4-aastased K 17.15–17.454–6-aastased E ja K 18.00–18.45Info ja registreerimine: www.mariel.ee...

Randvere Lasteaia laste huvitav sügispäev

Teisel sügispäeval käisid Randvere lasteaia koolieelikud Veetarga retkel Kostivere karstialal, Jägala joal ja Linnamäe HEJ-s. Juba kell 9.00 ootas meid lasteaia parklas suur buss, mis viis meid Kostivere karstialale. Seal tervitas meid lambakari. Lapsed olid elevil, sest paljud...

Viimsi Kooli direktor Aime Niidas: „Usun, et uues energias muutub kõik paremaks“

Aasta aega Viimsi Kooli direktoriametit pidanud Aime Niidas ei ole haridusmaastikul uustulija, tal on selja taga 28 aastat koolitöö kogemust. Aime Niidase jaoks on uued olnud väljakutsed, millega ta praegusel töökohal rinda pistma on pidanud – Viimsi Kooli...

VEPA käitumisoskuste mäng aitab klassis luua parema keskkonna

Tervise Arengu Instituut viib ellu programmi VEPA Käitumisoskuste Mäng. Foto: terviseinfo.ee
Autor: Kristi Kurist, VEPA õpetaja Randvere Koolist VEPA Mina VEPA õpetajana olen väga tänulik selle võimaluse eest, et sain liituda VEPA programmiga. Olen VEPA metoodikat oma klassis rakendanud kolm õppeaastat. See aeg on olnud...

Viimsi haridusasutustele valiti uus toitlustaja

Laste toitumisharjumused kujunevad tasapisi aga süvenevad kiiresti. Nende suunamisel tervist toetavaks saavad mängivad rolli nii lapsevanemad kui ka kooli kokatädi. Foto: Adobe Stock
Vallavalitsuse meeskond koostöös lasteaia hoolekogu ja Tervise Arengu Instituudi esindajaga töötas selle nimel, et uueks perioodiks leida hea partner, kelle eestvedamisel tagatakse kvaliteetne ja mitmekesine toit meie lastele ja noortele. Oluline toidu kvaliteet Viimsi Vallavalitsus...

Juhised eriolukorraks Viimsis

Foto: Jane Saks
Viimsi vald on alates 12. märtsist võtnud kasutusele mitmeid meetmeid, et riske ennetada ja viimsilasi toetada, abistada ning vajadusel nõustada. Viimsi vallas on alates 14. märtsist suletud kõik valla hallatavad asutused (kõik koolid, lasteaiad, raamatukogud, noortekeskused, Viimsi...

Kehalise kasvatuse õpetaja Ahmed Porkveli: liikumine hakkab kodust pihta

Spordiõpetaja eelised on värske õhk ja emotsioon. Ahmed Porkveli. Foto: Anne-Mari Visnapuu
Viimsi kooli kehalise kasvatuse õpetaja Ahmed Porkveli rääkis laste füüsilisest vormist ja selle halvenemises, kehalise kasvatuse tundidest ning spordiõpetajaks olemisest. Kui kaua oled olnud kehalise kasvatuse õpetaja?Viimsi koolis olen ma õpetanud nüüdseks 12 aastat. Enne seda töötasin...

Viimsi valla noorte tunnustamine ja toetamine

Foto: stock.adobe.com
Alates 2019. aasta septembrist kehtib Viimsi vallas uus toetuste eraldamise kord. Vastavalt Viimsi Vallavolikogu 10.09.2019 määrusele nr 14 „ Tunnustamise kord Viimsi vallas“ lisa 1 on noortele toetuse andmise eesmärk tunnustada ja innustada Viimsi noori vanuses 7–26, keda võib pidada eeskujuks...

Viimsi noortekeskuse projektid ja huviringid pakuvad võimalust end arendada

Foto: Noortekeskuse arhiiv
Viimsi noortekeskusel on vallas kolm filiaali: Viimsi, Randvere ja Püünsi. Lõppeval aastal osalesid noortekeskused Avatud noortekeskuste (ANK) ning Varaait 15 projektikonkursil, kokku kirjutati ja viidi ellu 6 projekti ning alustati kolme huviringiga. Äsja uutesse ruumidesse kolinud ning 5....

Toetuste taotlused tuleb esitada varem

Foto: stock.adobe.com
Riigi Teatajas avaldatud „Viimsi valla eelarvest kultuuri-, spordi-, haridus- ja noorsoo programmide ning ürituste toetamise kord“ (Viimsi Vallavolikogu 16.02.2010 määrus nr 5) on hiljuti muutunud ja alates 01.12.2019 kehtib määruse uuendatud redaktsioon! Määrus asub Riigi Teataja veebiaadressil...
- REKLAAM -

POPULAARNE

VÄRSKE