12.1 C
Viimsi
Sunday, 2. October
REKLAAMI TELLIMISEKS HELISTA 5686 0007

Haridusküsimused ja õpetajate väärtustamine on fookuses

Foto: stock.adobe.com
Asutuse juhi lahkumisel tekib töötajatel kindlasti palju küsimusi selles osas, kuidas minnakse edasi. Vallavalitsuse poolt soovime kinnitada, et kooliperel pole põhjust karta põhjendamatuid ja seniseid häid algatusi tagasi pööravaid ümberkorraldusi ega personalimuudatusi. Loomulikult on ka palju väljakutseid ja kiiret lahendamist ootavaid...

Taotleda saab vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamise toetust

Foto: stock.adobe.com
KESKKONNAINVESTEERINGUTE KESKUS (KIK) toetab eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamist. Taotlusvooru eelarve on 10 miljonit eurot. Tänaseks on positiivse rahastusotsuse saanud 2463 taotlust kogusummas 6,9 miljonit eurot. Taotluse esitamisel tuleb silmas pidada, et projekti abikõlbulikkuse perioodi lõpp ei või olla...

Fertilitas koostöös Synlabiga tasulist mobiilset koroonaviiruse testimist

Foto: stock.adobe.com
20. aprillist alustas Fertilitas koostöös Synlabiga tasulist mobiilset koroonaviiruse testimist Tallinna ja Harjumaa ettevõtetes ja asutustes. Tööandjatel on võimalik tellida mobiilne brigaad oma asutusse, vajalik on garantiikiri. Testitavatel töötajatel peab olema kaasas isikut tõendav dokument. Test on tasuline...

Liin 260 lõpetab tegevuse

Foto: stock.adobe.com
Alates 15.08.2020 lõpeb OÜle Viimars välja antud liiniluba maakonna kommertsbussiliini 260 Tallinn – Viimsi – Rohuneeme teenindamiseks. Vedaja esindaja teavitas Harjumaa Ühistranspordikeskust, et liini 260 teenuse osutamine lõpetatakse, kuna liin on kahjumis ning uut liiniluba ei taotleta. Paraku...

Maiu Plumer: Kaklemine ja kallistamine on koolides ja lasteaedades keelatud

Maiu Plumer
Koolid said 1. septembril alustada kontaktõppel, mis on kõigile suur kergendus. Ehkki kevadel sunnitud distantsõppele minek tõi uusi väljakutseid ja ka õnnestumisi, siis silmast silma kohtumisi ja suhtlemist ka õppetöös digimaailm päriselt asendada ei suuda. COVID 19 sekkub...

Viimsi uue haridus- ja kultuurikeskuse Artium ehitusleping sai allkirjad

Vaade Artiumile klindi poolt. Foto: eskiis
Viimsi valla haldusettevõte OÜ Viimsi Haldus ja ehitusfirma OÜ Nordlin Ehitus esindajad allkirjastasid lepingu, mille kohaselt rajab ehitaja 2022. aasta veebruariks vallale uue haridus- ja kultuurikeskuse Artium. Ehituslepingu maksumuseks kujunes riigihanke tulemusel 14,4 miljonit eurot ja see hõlmab...

Viimsi kaasavasse eelarvesse laekus 86 ideed

Kaasav eelarve
Oktoobrikuu viimasel kahel nädalal sai igaüks esitada oma ideid Viimsi kaasavasse eelarvesse. Kokku laekus 86 ideed, millest valdav enamus on mõni vallaruumi rajatav objekt või ehitis. Erinevalt paljudest teistest omavalitsustest sai Viimsi kaasava eelarve raames teha ettepanekuid ka ürituste korraldamiseks.

Viimsi vallavalitsus lõpetas Rohuneeme rannaala detailplaneeringu menetluse

Rohuneeme
Viimsi vallavalitsus otsustas 20. jaanuaril toimunud istungil lõpetada Rohuneeme rannaala detailplaneeringu menetluse.  Otsuse aluseks oli Sääre tee 22 ühe kaasaomaniku vastavasisuline taotlus. Vallavalitsus asus seisukohale, et kaasomaniku põhimõttelise vastuseisu korral puudub perspektiiv algatatud detailplaneeringu kehtestamiseks ning langetas otsuse menetlus lõpetada. 

Pühakojaks seitsmele sugupõlvele

Randvere kirik. Fotod: Andres Suurevälja
Autor: Andres Jaanus, EELK Randvere koguduse juhatuse liige Kirikuläve ületades köidab sisseastuja pilku esimesena altar, kõige püham paik. Randvere kabelis seisab kirikulise ees altarimaalil pikas valges rüüs Kristus ja teenimisvalmilt tema poole vaatav Peetrus, taustaks hele suvine Geneetsareti järv....

Joonmeedia ehk visuaalne protokollimine

huvitava kooli sündmus Joonmeedia Siiri Taimla-Rannala
Joonmeedia on Randveres elavate Siiri Taimla-Rannala ja Tanel Rannala poolt loodud ettevõtmine. Joonmeedia pakub visuaalseid lahendusi ja muudab sündmused meeldejäävamaks ning huvitavamaks. Kaua olete Joonmeediaga tegelenud?Oleme Joonmeediaga tegelenud 10 aastat. Alustasime 2009. aastal koos Tanel Rannalaga seminaridel ja...
- REKLAAM -

VÄRSKE