1.7 C
Viimsi
Sunday, 11. April
REKLAAMI TELLIMISEKS HELISTA 5686 0007

Kevad toob Aiandi teele ulatuslikud teetööd

Aiandi_tee_kandevõime_mõõtmised_foto_Kalev_Eensaar
Viimsi vald sai 2020 sügisel positiivse rahastusotsuse teede juhtumipõhisest investeeringute taotlusvoorust. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile esitatud taotlusega nähakse ette Aiandi tee renoveerimine lõigul Aiandi tee 4 kuni Lubja – Pärnamäe ristmik. Kevadel algab renoveerimise põhietapp, mis toob kaasa mahukad kaeve- ja teetööd.

Ikka need kevadised teeaugud

Aukude parandamine kuumkatlaga. Foto Kalev Eensaar
Kevadiste teeaukudega seoses meenub üks küsimus-vastus nali. Miks on politseil kevadel raskusi joobes juhtide tuvastamisega? Kõik sõidavad teedel tiira-taara ümber löökaukude, saa siis aru, keda maha võtta. Viimsi valla teedel on sellised löökaukude kuumaastikud siiski ajalugu. Löökaukude peamine...

Milline on viimsilaste rahulolu valla pakutavate teenustega?

Perekond
Läinud ja käesolev aasta on fookusesse toonud valla pakutavad avalikud teenused. Käimas on projekt „Viimsi Vallavalitsuse teenusportfelli ja rakendatavate infosüsteemide eel- ja ärianalüüs“, mille raames viidi muuhulgas läbi teenustega rahulolu-uuring. Uuring koosnes veebiküsitlusest ning fookusgrupi intervjuudest, mille tulemusi siinkohal teiega jagame.  Mida me teada saime?  Veebiküsitluses jagas...

Su üle uhke olen, minu Viimsi Kool

Viimsi kool
Viimsis on käimas haridusaasta ja pikima ajalooga koolina on eriline aasta ka rikkaliku minevikuga Viimsi koolil. Parafraseerides, heal lapsel mitu sünnipäeva – möödas on 155 aastat esimese kooli asutamisest Viimsis, 40 aastat keskkooli avamisest Männi teel ning peagi oleme tegutsenud 3...

Üksi elava pensionäri toetus

raha
Selleks, et saada oktoobris 115 euro suurust üksi elava pensionäri toetust, peavad 1. aprillist kuni 30. septembrini olema täidetud kolm tingimust. Nimelt makstakse toetust neile, kes on vanaduspensionieas, elavad rahvastikuregistri andmetel üksi ja kelle vanaduspension on alla 636 euro kuus. 

Viimsi mõisaparki rajati sademevee säästliku lahenduse testala

LIFE testala
Viimsi mõisapargis lõppesid sügise saabudes suuremad ehitustööd LIFE UrbanStormi projekti raames rajatud sademevee säästliku lahenduse testalal. Loodud lahenduse eesmärk on viivitada pärast suuri ja aktiivseid sadusid vihma- ja pinnavee jõudmist sademeveekanalisatsiooni. Tööd jõuavad lõpusirgele kevadel.  Viimsi mõisapargi testala...

Prangli laevaliinil on alates 1. aprillist kevadine sõidugraafik. Muutuvad ka valla bussiliinide graafikud

Bussiliin V2
Alates 1. aprillist muutub Leppneeme – Kelnase laevaliini sõidugraafik ning sellega seoses muutuvad ka sadamat läbiva bussiliini V2 väljumised. Tööpäeval väljub V2 liin peatusest Randvere kauplus kell 14.43 ehk väljumine muutub kolm minutit varasemaks ning buss läbib Leppneeme...

Viimsi siseliinidel saab 15. märtsist siseneda vaid tagauksest ja tuleb kanda maski

V2 bussiliin
Tulenevalt koroonaviiruse ohust ja vajadusest kaitsta bussijuhte nakatumise eest suleti alates esmaspäevast, 15. märtsist Viimsi siseliinide busside esiuksed ning reisijate sisenemine ja väljumine toimub tagumiste uste kaudu.  Kõikides valla siseliinibussides on validaatorid keskmise ukse juures, vajadusel on võimalik liikuda ka bussijuhi juurde,...

KiVa programmi abil kiusamisvaba kooli poole

KiVa programm
KiVa on koolidele suunatud kiusamise vähendamise programm, mis sisaldab tegevusi ja juhendeid nii kiusamise ennetamiseks kui ka kiusujuhtumite lahendamiseks. Selle teadus- ja tõenduspõhise programmi töötasid välja Turu ülikooli teadlased.  KiVa programmi abiga õpivad lapsed kiusamist ära tundma ning...

Ülevaade Viimsi valla 2020. aasta õiguskorrast

2019.04.03 Liiklustalgud Reelika Riimand (94)
Mida näitavad numbrid 2020. aastal Viimsi vallas toimunud kuritegude, liiklusõnnetuste ja muude väärtegude kohta? Kokkuvõte on teie ees. Viimsi vallas tõusis 2020 registreeritud kuriteoteadete arv 10%, võrreldes eelneva aastaga. Kokku oli 222 juhtumit, neist 13 juhtumit olid rasked...
- REKLAAM -

VÄRSKE