12.1 C
Viimsi
Sunday, 2. October
REKLAAMI TELLIMISEKS HELISTA 5686 0007

VAAL ootab viimsilasi uudistama lehel vaal.viimsi.ee

Viimsi loojangud
VAAL ehk Valla Avalike Andmete Lahendus käivitus 1. septembrist 2022. Tegemist on kohaliku omavalitsuse GIS põhise register-menetluskeskkonnaga, misläbi jõuab vallaelanikuni erinev taristuinfo, kaardid, ülevaated, aga ka taotlused. VAAL on täienev keskkond VAAL ootab kõiki huvilisi veebiaadressil...

Roheline Viimsi mere embuses

Kaunis Viimsi on elukeskkonnana populaarne Foto: Oliver Liidemann
Viimsi vald on kaitsealade poolest rikas – üle poole meie territooriumist on kaitse all. Tulevikus on kavas kaitsealade koosseisu ja ulatust veelgi laiendada. Rohevõrgustik on oluline Metsad, haljakud ja rohealad tervikuna on iga viimsilase jaoks olulised....

Jäätmejaama tule hea tujuga

Fotod: Jane Saks
Viimsi vallas on eraklientidele mõeldud kaks jäätmejaama: Pärnamäe jäätmejaam (Pärnamäe tee 36) ja Vanapere jäätmejaam (Vanapere põik 3). Viimsi Teataja külastas viimast, kus võttis meid vastu heatujuline viimsilane Lauri. Vanapere jäätmejaamas on askeldamist ja tegutsemist omajagu, sest päeva jooksul...

Korista 17. septembril üks endale armas paik Viimsis prügist puhtaks!

Foto: Maailmakoristus.ee sotsiaalmeediakonto.
Olgu see kodutänav, lemmikrand, metsatukk või toidupoe parkla – prügi leidub kahjuks kõikjal. Nägemiseks tuleb vaid silmad lahti teha. Suitsukonid on tihti peidus, nende peitjad osavad ja salakavalad. Järjekorras viies maailmakoristuspäev toob ühtses tegevuses kokku pea 190 riiki, sealhulgas...

Milline on Viimsi aastal 2045? 

Foto: erakogu
Milline on tuleviku-Viimsi, kus inimestel on hea elada? See on suur ja oluline küsimus, millele oleme asunud vastust otsima arengustrateegiaga aastateks 2023–2045. Sellega algatame uue ja tähtsa peatüki Viimsi valla arenguloos.  Nii mõnigi lugeja võib isekeskis praegu küsida, miks...

Jäätmete liigiti kogumine säästab loodust ja ressursse

Foto: Jane Saks
Keskkonnaagentuuri andmete kohaselt tekkis aastal 2020 Viimsis 7653 tonni olmejäätmeid ehk 369 kg elaniku kohta aastas, mis on üsna ligilähedane Eesti keskmisega. Jäätmed on kõik see, mis meist elutegevuse käigus üle jääb. Suur osa Viimsi valla elanike poolt äravisatavatest...

Hoia jaanilõke prügist puhas

Jaanituli pole mõeldud prügi põletamiseks. Foto: Canva.com
Ilmselt ei kujuta keegi meist ette jaaniõhtut ilma lõkketa. Lisaks tuleohutusnõuete täitmisele tuleb lõkke ettevalmistamisel järgida ka seda, et lõke oleks ohutu keskkonnale ja tervisele. Jäta jaanilõkkest välja materjal, mis sinna ei kuulu. Lõkkes tohib põletada vaid värvimata ja...

Innovatsioon Haabneeme aleviku kraavides

Foto: Canva.com
Gen Mandre, Sademevee säästlike lahenduste vanemspetsialist 20. mail sõlmisid Viimsi vallavalitsus ja ehitusfirma AS Terrat lepingu, mille raames ehitatakse Haabneeme alevikus välja projekti CleanStormWater neli näidisala. CleanStormWater projekti eesmärk on katsetada uudseid sademevee puhastamise lahendusi, et...

Vesi – meie ühine rikkus

Foto: Canva.com
Selleks, et meil oleks kvaliteetset joogivett ka edaspidi, peame majandustegevust arendades üha hoolikamalt jälgima keskkonnanõuetest kinnipidamist. Siis, kui kaev on kuiv, vesi halva maitsega või veesurve kraanis ei ole enam normaalne, on juba liiga hilja mõelda vee säästlikule kasutamisele.

Enamik viimsilasi on veekasutuses tähelepanelikud ja arvestavad loodusega

Taimede kastmiseks saab kasutada ka vihmavett. Foto: Canva.com
Maikuus klientide seas läbi viidud küsitluse tulemused näitavad, et viimsilased on siinse vee- ja kanalisatsiooniteenusega rahul. Hea meel on, et enamik viimsilasi mõistab põhjavee ressursside piiratust, käitub vastutustundlikult ja ei kasuta joogivett oma hoovi kastmiseks. Maikuu jooksul viisime läbi...
- REKLAAM -

VÄRSKE