12.1 C
Viimsi
Kolmapäev, 30. september
REKLAAMI TELLIMISEKS HELISTA 5686 0007

Projekteerimistingimused Viimsi vallas

Foto: stock.adobe.com
Projekteerimistingimuste andmine avatud menetluses Viimsi vallas, Viimsi alevikus, Rabalille tee 6 kinnistule detailplaneeringu täpsustamiseks. Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonnale on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Viimsi alevikus, Rabalille tee 6 kinnistule hoone püstitamiseks  detailplaneeringu olemasolul. Kinnistu asub alal, mille ehitusõigus on...

Projekteerimistingimused Viimsi vallas

Foto: stock.adobe.com
Projekteerimistingimuste andmine avatud menetluses Viimsi vallas, Leppneeme külas, Karusambla tee 27 kinnistule detailplaneeringu täpsustamiseks. Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonnale on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Leppneeme külas, Karusambla tee 27 kinnistule hoone püstitamiseks  detailplaneeringu olemasolul. Kinnistu asub alal, mille ehitusõigus...

Projekteerimistingimused Viimsi vallas

Foto: stock.adobe.com
Projekteerimistingimuste andmine avatud menetluses Viimsi vallas, Laiakülas, Altmetsa tee 4 kinnistule detailplaneeringu täpsustamiseks. Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonnale on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Altmetsa tee 4 kinnistule Laiaküla küla külas hoone laiendamiseks detailplaneeringu olemasolul. Kinnistu asub alal, mille ehitusõigus...

Projekteerimistingimused Viimsi vallas

Foto: stock.adobe.com
Projekteerimistingimuste andmine avatud menetluses Viimsi vallas, Randvere küla, Aiaotsa tee 21 kinnistule detailplaneeringu täpsustamiseks. Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonnale on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Aiaotsa tee 21 kinnistule , Randvere külas üksikelamu püstitamiseks detailplaneeringu olemasolul. Kinnistu asub alal, mille...

Algatatud detailplaneeringud Viimsi vallas

Foto: stock.adobe.com
DETAILPLANEERINGUDAlgatatud detailplaneering Viimsi Vallavolikogu võttis 16.06.2020 vastu otsuse nr 40 „Leppneeme külas, kinnistute Rannaliiva tee 4 ja Rannaliiva tee 6 detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“.Planeeritava ala suurus on 3170 m² ja see paikneb Leppneeme...

Viimsi valla teisest lisaeelarvest 2020

Foto: Tiit Mõtus
Viimsi vallavolikogu võttis 16. juunil vastu 2020. aasta teise lisaeelarve. Esimene lisaeelarve võeti vastu märtsis ja sellega eraldati rahalised vahendid õpetajate täiendavaks palgatõusuks. Teise lisaeelarve vastuvõtmine on tingitud eriolukorraga kaasnenud majanduslangusest. Viimsi valla põhitegevuse tuludest moodustab üksikisiku...

Detailplaneeringud Viimsi vallas

Foto: stock.adobe.com
Algatatud detailplaneering Viimsi Vallavalitsus võttis 13.05.2020 vastu korralduse nr 281 „Pärnamäe küla, Linnase tee 28 kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“. Planeeringuala hõlmab Linnase tee 28 kinnistu (katastritunnus 89001:010:2307, maakasutuse sihtotstarve elamumaa, pindala 10 967 m²)....

Viimsi Vallavolikogu otsused

Foto: stock.adobe.com
Viimsi Vallavolikogu 19.05.2020 vastu võetud otsused Nr 28 Vallavalitsuse liikme kinnitamine ja abivallavanema ametisse nimetamine Nr 29 Nõusoleku andmine MTÜ-ga Laste Aeg kokkuleppe sõlmimisekslasteaiateenuse osutamise lepingu lõpetamiseks (lasteaed Väike Päike) Nr 30 Prangli...

Viimsi Vallavolikogus

Foto: stock.adobe.com
Viimsi Vallavolikogu 14.04.2020 vastu võetud otsused Nr 16 Laenu võtmineNr 17 Vara tasuta kasutusse andmine otsustuskorras SA-le Põhja-Eesti Regionaalhaigla (Prangli saar, Mikkovi) Viimsi Vallavolikogu 28.04.2020 vastu võetud otsused Nr 18 Üürilepingu projekti...

Viimsi vallavolikogu võttis teisipäeval vastu otsuse vähendada vallavanema ja abivallavanemate töötasusid

Foto: stock.adobe.com
Vastuvõetud otsuse alusel väheneb vallavanema töötasu 16 protsenti ja vallavalitsuse palgalise liikme (abivallavanema) töötasu 12 protsenti. „Tegime vallavolikogule ettepaneku vähendada vallavanema ja abivallavanemate palkasid, kuna praegune majanduslik olukord toob kindlasti kaasa ka eelarvetulude vähenemise,” sõnas Viimsi vallavanem Illar...
- REKLAAM -

POPULAARNE

VÄRSKE