REKLAAMI TELLIMISEKS HELISTA 5686 0007

Detailplaneeringud Viimsi vallas

Foto: stock.adobe.com
Algatatud detailplaneering Viimsi Vallavalitsus võttis 13.05.2020 vastu korralduse nr 281 „Pärnamäe küla, Linnase tee 28 kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“. Planeeringuala hõlmab Linnase tee 28 kinnistu (katastritunnus 89001:010:2307, maakasutuse sihtotstarve elamumaa, pindala 10 967 m²)....

Viimsi Vallavolikogu otsused

Foto: stock.adobe.com
Viimsi Vallavolikogu 19.05.2020 vastu võetud otsused Nr 28 Vallavalitsuse liikme kinnitamine ja abivallavanema ametisse nimetamine Nr 29 Nõusoleku andmine MTÜ-ga Laste Aeg kokkuleppe sõlmimisekslasteaiateenuse osutamise lepingu lõpetamiseks (lasteaed Väike Päike) Nr 30 Prangli...

Viimsi Vallavolikogus

Foto: stock.adobe.com
Viimsi Vallavolikogu 14.04.2020 vastu võetud otsused Nr 16 Laenu võtmineNr 17 Vara tasuta kasutusse andmine otsustuskorras SA-le Põhja-Eesti Regionaalhaigla (Prangli saar, Mikkovi) Viimsi Vallavolikogu 28.04.2020 vastu võetud otsused Nr 18 Üürilepingu projekti...

Viimsi vallavolikogu võttis teisipäeval vastu otsuse vähendada vallavanema ja abivallavanemate töötasusid

Foto: stock.adobe.com
Vastuvõetud otsuse alusel väheneb vallavanema töötasu 16 protsenti ja vallavalitsuse palgalise liikme (abivallavanema) töötasu 12 protsenti. „Tegime vallavolikogule ettepaneku vähendada vallavanema ja abivallavanemate palkasid, kuna praegune majanduslik olukord toob kindlasti kaasa ka eelarvetulude vähenemise,” sõnas Viimsi vallavanem Illar...

Rasketel aegadel aitab kaoses hakkama saada positiivsus

Foto: Jane Saks
Mõistan, et võib olla väljakutsuv mõelda positiivselt, kui kõik tundub olevat kaoses. Kuid igas kaoses on alati ka võimalus. Selle sees olles on oluline hoida enda tähelepanu positiivsusel, et saaksid toimuda sinu jaoks vajalikud muudatused. Enda emotsioonide reguleerimise...

Meeleheitest ja meelemuutusest meeleparanduseni

Foto: stock.adobe.com
Soov ja püüd paremaks saada on peidus iga inimese hinges. Tulemuseni selles osas jõuavad aga üksnes need, kes on võimelised kohanema – need, kes on valmis muutuma ja oma käitumist korrigeerima, ennast parandama. Kuid enda muutmine on inimese jaoks üks keerukamaid...

Viimsi Vallavolikogu 18.02.2020 vastu võetud otsused

Foto: stock.adobe.com
Nr 8 Vallavolikogu ja vallavalitsuse esindajate tagasikutsumine ja uute esindajate nimetamine Eesti Linnade ja Valdade Liidus Nr 9 Vallavolikogu ja vallavalitsuse esindajate ning nende asendajate nimetamine Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogus

Algatatud detailplaneering Viimsi vallas

Foto: stock.adobe.com
Viimsi Vallavolikogu võttis 18.02.2020 vastu otsuse nr 15 „Lubja küla, kinnistute Anijärve tee 6 ja Anijärve tee 8 detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“. Planeeringuala suurus on ca 0,5 ha ja see asub Lubja külas, hõlmates kinnistud Anijärve...

Projekteerimistingimused

Foto: stock.adobe.com
Projekteerimistingimuste andmine avatud menetluses Viimsi vallas Pringi külas Käbi tee 6 kinnistule detailplaneeringu täpsustamiseks. Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonnale on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Käbi tee 6 kinnistule Pringi külas hoone püstitamiseks detailplaneeringu olemasolul.

Projekteerimistingimused Viimsi vallas

Foto: stock.adobe.com
Projekteerimistingimuste andmine avatud menetluses Viimsi vallas Püünsi külas Karikakra tee 4 kinnistule detailplaneeringu täpsustamiseks. Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonnale on esitatud projekteerimistingimuste taotluse Karikakra tee 4 kinnistule Püünsi külas hoone püstitamiseks detailplaneeringu olemasolul. Kinnistu asub alal, mille ehitusõigus...
- REKLAAM -

POPULAARNE

VÄRSKE