REKLAAMI TELLIMISEKS HELISTA 5686 0007

Viimsi Vallavolikogu 18.02.2020 vastu võetud otsused

Foto: stock.adobe.com
Nr 8 Vallavolikogu ja vallavalitsuse esindajate tagasikutsumine ja uute esindajate nimetamine Eesti Linnade ja Valdade Liidus Nr 9 Vallavolikogu ja vallavalitsuse esindajate ning nende asendajate nimetamine Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogus

Algatatud detailplaneering Viimsi vallas

Foto: stock.adobe.com
Viimsi Vallavolikogu võttis 18.02.2020 vastu otsuse nr 15 „Lubja küla, kinnistute Anijärve tee 6 ja Anijärve tee 8 detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“. Planeeringuala suurus on ca 0,5 ha ja see asub Lubja külas, hõlmates kinnistud Anijärve...

Projekteerimistingimused

Foto: stock.adobe.com
Projekteerimistingimuste andmine avatud menetluses Viimsi vallas Pringi külas Käbi tee 6 kinnistule detailplaneeringu täpsustamiseks. Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonnale on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Käbi tee 6 kinnistule Pringi külas hoone püstitamiseks detailplaneeringu olemasolul.

Projekteerimistingimused Viimsi vallas

Foto: stock.adobe.com
Projekteerimistingimuste andmine avatud menetluses Viimsi vallas Püünsi külas Karikakra tee 4 kinnistule detailplaneeringu täpsustamiseks. Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonnale on esitatud projekteerimistingimuste taotluse Karikakra tee 4 kinnistule Püünsi külas hoone püstitamiseks detailplaneeringu olemasolul. Kinnistu asub alal, mille ehitusõigus...

Hoides Eesti Vabariiki

Foto: stock.adobe.com
Demokraatlikust riigikorraldusest kõneldes ikka rõhutatakse seda, et kõrgeimaks võimukandjaks on rahvas. Ehk siis iga inimene, kes riigi kodanikuna valimistel oma häält andes ja esindajat valides panustab esindusdemokraatia toimimisse. Seda kõike lihtsustatult vaadates saabki öelda, et riik ongi rahvas.

Viimsi Vallavolikogu 14.01.2020 vastu võetud otsused

Foto: stock.adobe.com
Nr 1 Vallavanema valimineNr 2 Vallavalitsuse liikmete arvu ja valitsuse struktuuri kinnitamine Nr 3 Vallavalitsuse liikmete ametist vabastamine, vallavalitsuse liikmete kinnitamine ja abivallavanemate ametisse nimetamineNr 4 Haabneeme...

Kuidas rikkaks saada?

Foto: stock.adobe.com
Rikkuse ja varanduse olemusest on küllap meil igal ühel oma arusaamine ja selleks on meil täielik õigus, sest kes siis veel, kui mina ise ei võiks otsustada selle üle, mis on minu rikkus. Eelkõige muidugi peab inimene rikkuseks...

Viimsi Valla detailplaneeringud

Foto: stock.adobe.com
Avalikud väljapanekud 31.01–17.02.2020 esmaspäevast neljapäevani kell 8.30–12.00 ja 14.00–17.00 ning reedel kell 8.30–12.00 on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul järgmised detailplaneeringud (edaspidi DP): Pringi küla, kinnistute Andrese, Ees-Madise, Tuulekivi, reformimata riigimaa, Uus-Mardi, Uustalumetsa, Ees-Kasti,...

Viimsi vallas valmib uus e-lahendus sademesüsteemi juhtimiseks

Foto: stock.adobe.com
Viimsi vallavalitsus rajab LIFE UrbanStorm projekti raames uut e-lahendust sademesüsteemi juhtimiseks, mille eesmärk on anda reaalajas ülevaade sademesüsteemi toimimisest valla võtmepiirkondades, et saaks operatiivselt reageerida üleujutusohtudele ja teistele probleemidele. Alates 2019. aasta kevadest on tehtud valla sademevee valgalade...

Viimsi tramm 2022+ – kas unistus saab tõeks?

Foto: stock.adobe.com
Piritale ja Viimsisse tuleb elanikke aina juurde. Kokku elab siin juba 50 000 inimest ja hetkel ei paista, et see hoog raugeks. Kui kõik load realiseeritakse, siis elab varsti siin üle 75 000 inimese. Viimsi trammist on räägitud ja...
- REKLAAM -

POPULAARNE

VÄRSKE