REKLAAMI TELLIMISEKS HELISTA 5686 0007

Viimsi uueks vallavanemaks valiti Illar Lemetti 

Viimsi vallavolikogu esimees Taavi Kotka paneb uuele vallavanemale Illar Lemettile kaela ametiketi. Foto Tiit Mõtus
Viimsi vallavolikogu 14. jaanuari istungil valiti Viimsi vallale uus vallavanem, kelleks on Illar Lemetti. Koalitsioon esitas vallavanema kandidaadiks Illar Lemetti, kes kogus salajasel hääletusel 12 poolthäält. Illar Lemetti. Foto: Tiit Mõtus "Viimsi vallal...

Viimsi vallavolikogu poolt vastu võetud otsused

Foto: stock.adobe.com
Viimsi vallavolikogu poolt 10.12.2019 vastu võetud otsused: 64 Viimsi Vallavolikogu 12.02.2019 otsuse nr 7 muutmine65 Vallavalitsuse liikme kinnitamine 66 Lubja külas, kinnistute Allika, Randvere tee L6 ja...

Avalikud arutelud ja detailplaneeringud Viimsi vallas

Foto: stock.adobe.com
Avalikud arutelud 06.01.2020 algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja (Nelgi tee 1) I korruse koosolekuruumis Pringi küla, Rohuneeme tee 59d ja Rohuneeme tee 61a detailplaneeringu (edaspidi DP) (vastu võetud Viimsi Vallavolikogu 18.12.2018 otsusega nr 88) avaliku väljapaneku tulemuste avalik...

Kingitus kõige kiiremale

Foto: Jane Saks
Küsi endalt, miks sa teistele asju ostad? Eriti pühade ajal. Mida sa sellega saavutada soovid? Mida sa üldse soovid? Ja mida soovivad teised? Neid küsimusi on palju ja me ei ole neid ühiskonnas piisavalt küsinud. Ega me küsigi...

40 miljonit valikut

Foto: Adobe Stock
Uue vallavanema ootuses Viimsi valla järgmise aasta eelarve summas 36,5 miljonit eurot on läbinud teise lugemise ja võetakse vastu 14. jaanuaril toimuval volikogu istungil. Pärast Viimsi valla 2020. aasta eelarve eelnõu esimest lugemist arutas vallavalitsus tähtaegselt laekunud muudatusettepanekuid...

Volikogus ja vallavalitsuses

Foto: Jane Saks
Viimsi vallavolikogu poolt 12.11.2019 vastu võetud otsused: 60 Viimsi vallavolikogu esindajate nimetamine Viimsi haridusasutuste hoolekogudesse61 Lubja külas kinnistu Lubja tee 2 ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine62 ...

Viimsi noortevolikogu uus koosseis alustas uue hooga

Foto: stock.adobe.com
Sügise saabumisega on oma tööd alustanud ka uuenenud Viimsi noortevolikogu. Sellel aastal on liikmeid kokku 19, kellest 4 on vabaliikmed. Nii suurt koosseisu pole noortevolikogul varem olnudki. Uue koosseisu moodustavad: Agnes Mila Bereczki, Axel Daar, Caroline Suursaar, Elis...

Viimsi looduskeskkond meile kõigile

Foto: stock.adobe.com
Viimsi pindalalist mõõdet ja meie tihedat asustust arvestades on meile kõigile selge, et looduslik osa kõikidel tasanditel rohujuureni välja on meie üha kasvava asustuse tihenemise surve all. Oleme viimastel aastatel teinud pingutusi kaitsmaks meie looduslikku keskkonda lageraiete eest,...

Viimsi vallavolikogu poolt 08.10.2019 vastu võetud otsused:

Foto: Jane Saks
59 Nõusoleku andmine Interreg Kesk-Läänemere programmis osalemiseks ja rahastustaotluse esitamiseks Viimsi Vallavolikogu 08.10.2019 nr 59otsusega anti nõusolek Interreg Kesk-Läänemere programmis osalemiseks ja programmitaotluse esitamiseks. Viimsi vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakond kavandab taotleda välisvahendeid EL Interreg Kesk-Läänemere programmist, mille...

Viimsi valla finantstervis on heas korras

Foto: Adobe Stock
Viimaste aastate palgakasv ja arengud Eesti tööjõuturul on turgutanud kohalike omavalitsuste tulubaasi. Üksikisiku tulumaksu kogulaekumisest umbes kolm neljandikku läheb kohalikele omavalitsustele ja see tululiik on neile põhiline tuluallikas. Viimaste aastate kiire palgakasv on jätkunud ka tänavu. Tööhõive näitajad on väga head,...
- REKLAAM -

POPULAARNE

VÄRSKE