REKLAAMI TELLIMISEKS HELISTA 5686 0007

Viimsi Vallavolikogu otsused

Foto: stock.adobe.com
Volikogu otsused Viimsi Vallavolikogu 25.08.2020 vastu võetud otsused Nr 42              Vallavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine Nr 43              Vallavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni liikmete kinnitamine Nr 44              Vaideotsus

Projekteerimistingimused Viimsi vallas

Foto: stock.adobe.com
Projekteerimistingimuste andmine avatud menetluses Viimsi vallas, Viimsi alevikus, Rabalille tee 6 kinnistule detailplaneeringu täpsustamiseks. Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonnale on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Viimsi alevikus, Rabalille tee 6 kinnistule hoone püstitamiseks  detailplaneeringu olemasolul. Kinnistu asub alal, mille ehitusõigus on...

Projekteerimistingimused Viimsi vallas

Foto: stock.adobe.com
Projekteerimistingimuste andmine avatud menetluses Viimsi vallas, Leppneeme külas, Karusambla tee 27 kinnistule detailplaneeringu täpsustamiseks. Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonnale on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Leppneeme külas, Karusambla tee 27 kinnistule hoone püstitamiseks  detailplaneeringu olemasolul. Kinnistu asub alal, mille ehitusõigus...

Projekteerimistingimused Viimsi vallas

Foto: stock.adobe.com
Projekteerimistingimuste andmine avatud menetluses Viimsi vallas, Laiakülas, Altmetsa tee 4 kinnistule detailplaneeringu täpsustamiseks. Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonnale on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Altmetsa tee 4 kinnistule Laiaküla küla külas hoone laiendamiseks detailplaneeringu olemasolul. Kinnistu asub alal, mille ehitusõigus...

Projekteerimistingimused Viimsi vallas

Foto: stock.adobe.com
Projekteerimistingimuste andmine avatud menetluses Viimsi vallas, Randvere küla, Aiaotsa tee 21 kinnistule detailplaneeringu täpsustamiseks. Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonnale on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Aiaotsa tee 21 kinnistule , Randvere külas üksikelamu püstitamiseks detailplaneeringu olemasolul. Kinnistu asub alal, mille...

12 aastat ei maal ega linnas, kus kogukond kasvab ja areneb

Rohuneeme tipp. Droonifoto: Allar Lehtsalu
12 aastat - just nii palju on mööda saanud aega sellest, kui minu elutee tõi mind Viimsisse. Alustuseks seati mind Viimsi Püha Jaakobi kogudust teenima, misjärel, paar kuud hiljem, kolisin kogu oma killavooriga Viimsisse. See 12 aastat panigi...

Algatatud detailplaneeringud Viimsi vallas

Foto: stock.adobe.com
DETAILPLANEERINGUDAlgatatud detailplaneering Viimsi Vallavolikogu võttis 16.06.2020 vastu otsuse nr 40 „Leppneeme külas, kinnistute Rannaliiva tee 4 ja Rannaliiva tee 6 detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“.Planeeritava ala suurus on 3170 m² ja see paikneb Leppneeme...

Viimsi valla teisest lisaeelarvest 2020

Foto: Tiit Mõtus
Viimsi vallavolikogu võttis 16. juunil vastu 2020. aasta teise lisaeelarve. Esimene lisaeelarve võeti vastu märtsis ja sellega eraldati rahalised vahendid õpetajate täiendavaks palgatõusuks. Teise lisaeelarve vastuvõtmine on tingitud eriolukorraga kaasnenud majanduslangusest. Viimsi valla põhitegevuse tuludest moodustab üksikisiku...

Kodune olemine sõstrapõõsaste vahel ja õunapuude all

Foto: erakogu
Eestimaa oma mitmekesise looduse ja kultuuriga on üks äraütlemata tore ja hea paik, kus veeta neid päevi, mil soovime puhata ja kosuda. Loomulikult on tore ka aeg-ajalt maailma näha ja kaugemalegi rännata, kuid tegelikult just Eestimaa kodusus ja õdusus on rõõm...

Detailplaneeringud Viimsi vallas

Foto: stock.adobe.com
Algatatud detailplaneering Viimsi Vallavalitsus võttis 13.05.2020 vastu korralduse nr 281 „Pärnamäe küla, Linnase tee 28 kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“. Planeeringuala hõlmab Linnase tee 28 kinnistu (katastritunnus 89001:010:2307, maakasutuse sihtotstarve elamumaa, pindala 10 967 m²)....
- REKLAAM -

POPULAARNE

VÄRSKE